Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Vikna kommunes kulturpris for 2018
Benytt sjansen til å gi ildsjeler og andre som jobber for et aktivt kulturliv den oppmerksomheten de fortjener.
Publisert: 20.09.2018
Benytt sjansen til å gi ildsjeler og andre som jobber for et aktivt kulturliv den oppmerksomheten de fortjener. Lag, foreninger og enkeltpersoner oppfordres til å komme med begrunnede forslag på kandidater til kommunens kulturpris for 2018 innen fredag 2. november 2018.

Les mer
Søknad om spillemidler for 2019
Svahyllvegen - Turstiprosjekt finansiert via spillemiddelordningen.
Publisert: 18.09.2018
Fristen for å søke om støtte gjennom denne tilskuddsordningen i Vikna kommune er 1. november 2018.

Les mer
Vikna kommunale Utviklingsfond
Ryum Sjøbad - Støtte av Vikna kommunale Utviklingsfond (Foto: Rørvik Rotary)
Publisert: 18.09.2018
Målet med det kommunale utviklingsfondet er å styrke kommunens arbeid med næringsutvikling, gjennom å stimulere til økt aktivitet og bolyst. Søknadsfrist 15. oktober 2018.

Les mer
Bipolaritet - Hva er det?
Publisert: 18.09.2018
Mental Helse, kommunene og Helse Nord-Trøndelag inviterer til møte om bipolar lidelse i Nærøy kulturhus 11. oktober kl. 18:00-20:00. Målsetningen med møtet er å bidra til større kunnskap og åpenhet om psykisk helse.

Les mer
Nylandet del 2 – varsel om oppstart av områderegulering og forslag til planprogram til offentlig ettersyn
Publisert: 11.09.2018
I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-8 varsles oppstart av områderegulering for Nylandet del 2. Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn i samsvar med pbl. § 12-9. Frist for merknader og spørsmål til planprogrammet er satt til 20.10.2018.

Les mer
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Trond Christensen:
Åpningstid helg?
Lagt inn 15.09.18
Linn Mykletun:
RE: Vedlikehold gangbru
Lagt inn 30.08.18
Teknisk etat:
Vedlikehold gangbru
Lagt inn 28.08.18
Linn Mykletun:
Vedlikehold gangbru
Lagt inn 23.08.18
Trond Stian:
Offentlig bading
Lagt inn 15.08.18

Kommunereformen