Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Vegstenging - Kjøpmannsgata
Publisert: 18.10.2019
Kjøpmannsgata stenges mandag 21.10.2019 kl 7.00 og inntil videre for gjennomkjøring fra krysset Johan Bergs gate mot Kirkegata, grunnet anleggsarbeid. Varighet vil bli oppdatert.

Les mer
Høring - Kulturminneplan for Vikna kommune
Publisert: 18.10.2019
I medhold av plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø ut til høring og offentlig ettersyn. Planen er en delplan av kommuneplanen sin samfunnsdel Vedtak ble fattet i hovedutvalg for næring, kultur og miljø 17.10.2019. Frist for innspill til planforslaget er 29. november 2019. Vi oppfordrer alle til å komme med innspill til planen.

Les mer
Informasjonsmøte – detaljregulering Betzy Bergs gate
Publisert: 17.10.2019
Vikna kommune inviterer til informasjonsmøte om detaljreguleringen av Betzy Bergs gate. Det er planlagt å sette opp et bygg med forretning i 1.et. og bolig i 2. og ev. 3.et. på eiendommene der Otto Moe og Comfort holder til i Rørvik sentrum i dag. Plandokumentene er lagt ut på høring på hjemmesida til Vikna kommune og i Servicetorget på samfunnshuset. Tid: onsdag 23.oktober kl.17.00 Sted: kinosalen i Rørvik samfunnshus

Les mer
Influensavaksinering 2019
Publisert: 17.10.2019
Ingen timebestilling - Bare møt opp.

Les mer
Vedtatt reguleringsplan - kunngjøring
Publisert: 16.10.2019
Detaljregulering for Del av hyttefelt Bergsnov-Fjellseng

Les mer
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Guttorm Ingebrigtsen:
Rundkjøring
Lagt inn 03.10.19
Ingunn Lysø:
Svar vedr nytt gatenavn
Lagt inn 19.09.19
Kjetil Hartviksen:
Gateadresse med nytt navn.
Lagt inn 10.09.19
Rådmannen:
BMX banen ferdigstilles høsten 2019
Lagt inn 03.07.19
Annette Wannebo:
BMX bane
Lagt inn 03.05.19