Dialog
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Viser innlegg
Utbygging av Tårnet barnehage
Lagt inn 4. mars 2013 av Ivar Grindvik

Ordfører Reinert Eidshaug sier i en kommentar til Hans Hartvik Nygårds innlegg om Tårnet barnehage at det han skriver er rett beskrevet. Det betyr at Reinert Eidshaug støtter bl.a Nygårds påstand:

Sitat: Det er med bakgrunn i disse opplysninger grunn til å tro at enkelte kommunestyremedlemmer har målbært uriktige opplysninger fra talerstolen.

Dette er en alvorlig påstand, og enda mer alvorlig er det at ordføreren ukritisk støtter slike påstander og ikke har respekt for lovlig fattet vedtak av et flertall i kommunestyret, selv om han sier noe annet til Namdalsavisa sist lørdag. Dette viser etter min mening at ordføreren har liten respekt for kommunestyret som øverste styrende organ for kommunen.Har ellers lagt merke til at ordførern har vært aktiv på facebooksiden "Godt valg! i helga, og trykt -liker- på de innleggene som kritiserer flertallet i kommunestyret i barnehagesaken.

Fra Venstre sin side så ønsker vi å se en helhet i det å styre kommunen.
Kommunen står overfor store utfordringer i tiden framover.
I omsorgssektoren er det store utfordringer i det å få bort deltidsstillingene til fordel for hele stillinger. I tillegg trenger vi flere varme hender .Det vil koste penger.
Vi mangler folk innenfor psykiatrien. Stadig flere barn, unge og voksne sliter med slike problemer. Noen er svært alvorlige og sektoren trenger flere stillinger. Staten overfører stadig mer av ansvaret for psykiatrien til kommunene. Samhandlingsreformen trenger nye penger og nye stillinger. Sykestua må nå ta i mot pasienter langt tidligere fra sykehuset. Samhandlingsreformen krever også at kommunen skal satse på forebyggende helsearbeid. Her kreves det både penger og folk. Helseministeren sa i helga at kommunene må stille opp med et måltid mat til elevene på skolen. Alt for mange unger kommer på skolen uten å ha spist frokost og mange har ikke med seg mat heller. Han sier ingenting om at staten skal betale måltidet. I tillegg har kommunen ansvaret for å stille med boliger til svake grupper. Selv om boligforetaket bygger slike boliger så står kommunen som garantist.
Når det gjelder skolen så har regjeringen utvidet antallet timer elever skal gis undervisning. Det er kommet utvidelse i fagtilbudet for elevene (valgfag,praktiske fag) Dette vil kreve mer areal på nyskolen og flere stillinger.
Teknisk sjef ga i siste kommunestyremøte en orientering om utfordringer innenfor vann- og avløpsforholdene fordi Rørvik vokser. Her kan vi stå foran store investeringer ganske snart. Budsjett og økonomiplanen viser oss hvilke investeringer vi står foran. Når det gjelder kommunale veier og asfaltering så har vi et langt etterslep.
Helsehus 60 mill.
Idrettshall 30 mill. (økte fra 14 mill i fjor til 30 mill i år)
Ny kirke 30 mill. inkl orgel(5 mill) Usikkert tall. Kirker av en slik størrelse som kirkekomiteen nå snakker om vil bli langt dyrere. (45-50 mill). I Alta er det akkurat vigslet ny kirke med 350 sitteplasser, det samme som ønskes i et nytt kirkebygg i Rørvik, og denne kirken kostet 120 mill. Det er derfor jeg tror at vår kirke vil bli langt dyrere enn det som er foreslått.
Barnehage 10-15 mill.
Kråkøya 10-15 mill? Veldig usikkert beløp. Selv om Kystverket skal fylle noe stein i sundet mellom Stakskaret og Kråkøya så må kommunen bygge bro over deler av sundet, vei til sørenden av øya og framføring av vann- og kloakkledninger. Selve kaia skal Havneforetaket bygge.
Utvidelse av skolen ukjent beløp
Fergeleie i Borgan 10 mill.
Kommunen vil helt sikkert få lånt penger til alle disse prosjektene. Som en tommelfingerregel kan vi regne at for hver 10 mill. lånte penger så må kommunen betale 1 mill i renter og avdrag. Så langt har kommunen ikke klart å redusere lånegjelden. Den har vært- og er stabilt høy.

Statsministeren sa i forrige uke at også Norge må være forberedt på problemer i næringslivet på grunn av de økonomiske problemene i Europa. Vi må forberede oss på noe høyere arbeidsledighet. Fiskerne er den gruppen i vårt distrikt som har merket problemene på eksportmarkedene først og tyngst. Fiskerne har fått nærmere en halvering av torskeprisen denne vinteren.
Egenkapitalkravene til bankene vil medføre høyere renter. Kommuner med stor lånegjeld blir nå advart mot høye renter.
Vikna Venstre vil ikke at kommunen skal komme i en situasjon der framtidige inntekter skal bindes opp i renter og avdrag. Vi må ha penger til å lønne folk, og aller helst få inn flere varme hender, innenfor de sektorene som utfører de lovpålagte oppgavene kommunen skal levere tjenester på til innbyggerne. Jeg har ikke nevnt de ikke-lovpålagte oppgavene kommunen også bruker penger på. F.eks. kulturmangfoldet, Gjæslingan, Norveg mm. Bruker vi lite nå så blir det ikke noe mer senere.
Vi ber om å bli trodd på at vi ønsker at kommunen skal ha en sunn økonomi slik at vi ikke blir satt under statlig styring (Robeklisten). Skal vi klare det så må vi hele tiden prøve å finne de smarte løsningene. Dette inneærer også at vi må se på private løsninger.
Derfor ønsker vi ikke å bruke 15,7 mill på ny barnehage uten å få en eneste ny plass. Ordføreren avklarte etter spørsmål fra meg i kommunestyret, og sier også på nettet, at blir det behov for flere barnehageplasser så er det bare å bygge nytt. Ikke bare det, men han sier samtidig at det skal skje som enda et tilbygg på Tårnet. Mao enda et nytt dyrt påbyggingprosjekt. Skal ordføreren få gjennom sine prosjekter i framtiden så må han bli langt mer ydmyk i sin oppførsel overfor kommunestyret. Arbeiderpartiet med sine 6 representanter av 23 i kommunestyret har brutt et flertallssamarbeid og søker å finne venner fra sak til sak. Det glemte han i siste kommunestyremøte. Til Namdalsavisa sier han at han ikke visste om at det var motstand mo barnehageutbyggingen. Ordføreren har lenge visst at det var motstand mot den kraftige økningen i byggekostnadene, og hovedgrunnen til at saken ble sendt til kommunestyret uten vedtak i formannskapet var nettopp at ordføreren så at saken kunne bli stoppet allerede der. Uttalelsen om at det var nye opplysninger i saken er ren unnskyldning.

Det er lite lurt av ordføreren å støtte uttalelser fra folk som sier at det er grunn til å tro at politikerne fortelle usannheter fra kommunestyrets talerstol.
Svar på dette innlegget !
Hele diskusjonen:
Innlegg: Utbygging av Tårnet barnehage. (Hans Hartvik Nygård)02.03.13
Utbygging av Tårnet barnehage (Reinert Eidshaug )02.03.13
Utbygging av Tårnet barnehage (Ivar Grindvik)04.03.13
Utbygging av Tårnet barnehage. (Hans Hartvik Nygård)04.03.13
Møtereferat (Øystein Røvik)06.03.13
Svar på spørsmål fra Øystein Rørvik (Rådmannen)07.03.13
Aktive diskusjoner - viser nr 1 til 50 av totalt 556
Navn på diskusjonstrådStartdatoSiste innlegg
Rundkjøring (2 innlegg)03.10.1923.10.19
Gateadresse med nytt navn. (2 innlegg)10.09.1919.09.19
BMX bane (2 innlegg)03.05.1903.07.19
50 år siden hurtigruteskipet SANCT SVITHUN forliste ved Nordøyan i Vikna (3 innlegg)20.03.1920.03.19
Gangvei mellom Torgveien og pollen. (2 innlegg)13.02.1916.04.19
Fossaahaugen gatelys (2 innlegg)08.02.1913.02.19
Brøyting (3 innlegg)18.01.1913.02.19
varmtvannsbassenget (1 innlegg)29.10.1829.10.18
Gatelys og fortau i Byåsveien (3 innlegg)08.10.1830.01.19
Rørvik svømmehall - åpningstider (22 innlegg)15.09.1825.09.18
Vedlikehold gangbru (3 innlegg)23.08.1830.08.18
Når åpner svømmehallen igjen? (2 innlegg)13.08.1815.08.18
Sommerjobb for ungdom 15-18 år (2 innlegg)23.05.1803.06.18
RØRVIK VANNVERK - REDUSERT VANNKVALITET (2 innlegg)13.03.1814.03.18
Jegerprøvekurs - bare 7 plasser igjen (1 innlegg)05.02.1805.02.18
Skøytebanen (3 innlegg)31.01.1805.02.18
Dusj forhold i svømmehallen (2 innlegg)17.01.1824.01.18
Hva skal den nye kommunen hete? (1 innlegg)16.01.1816.01.18
Brøyting (1 innlegg)03.01.1803.01.18
Julegrantenning 2017 (1 innlegg)26.11.1726.11.17
Plasrforurensing. (1 innlegg)27.09.1727.09.17
Dårlig sikt i kryss inn til Jektløpet! (5 innlegg)23.09.1708.12.17
Bredbånd Ytre Namdal - Vikna (1 innlegg)26.06.1726.06.17
Over 2.000 km strandlinje skal ryddes! (2 innlegg)28.04.1728.04.17
jobb (2 innlegg)31.01.1701.03.17
Er fysioterapi en lovpålagt oppgave? (4 innlegg)12.01.1718.07.17
Her kommer en hyggelig statusrapport om arbeidet opp mot og av flyktninger i Vikna (1 innlegg)23.12.1623.12.16
Ambulerende audiograf til Vikna (2 innlegg)07.11.1623.11.16
Legestillinger i Vikna kommune (2 innlegg)29.10.1631.10.16
Gatelys (9 innlegg)21.09.1605.09.17
Rørvikdager (2 innlegg)27.08.1618.09.16
Svar på henvendelser? (2 innlegg)14.08.1615.08.16
Skolebusskjøring på Engasvegen (2 innlegg)09.08.1610.08.16
SFO Faktura (2 innlegg)22.06.1623.06.16
Kjeveortoped i Rørvik. (1 innlegg)17.06.1617.06.16
Heldige Vikna som kan ansette den dyktige legen A.Horstmann! (1 innlegg)10.06.1610.06.16
Legestillinger i Vikna kommune – 2. gangs utlysning (15 innlegg)09.06.1609.06.16
.gangs utlysning av lege stillinger i Vikna kommune (3 innlegg)07.06.1608.06.16
Legestilling (1 innlegg)06.06.1606.06.16
Legestilling (1 innlegg)06.06.1606.06.16
Kantine (1 innlegg)25.05.1625.05.16
17. mai i Rørvik (3 innlegg)13.05.1625.05.16
SFO Faktura (3 innlegg)10.05.1611.05.16
Hjemmesykepleie- og hjemmehjelptjenesten. (1 innlegg)08.04.1608.04.16
Tilgjengelighet til svømmehallen i Rørvik. (2 innlegg)18.02.1619.02.16
Stenging av Engasveien (3 innlegg)04.02.1604.02.16
Gatelys (2 innlegg)28.01.1618.02.16
Fungerer dagens brøyteordning.. (1 innlegg)20.01.1620.01.16
Gatelys (2 innlegg)29.12.1505.01.16
Julegrantenning (1 innlegg)26.11.1526.11.15
Se flere: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
Hurtigvalg
Debattside
Her kan du komme i dialog med ordføreren, eller si din mening om kommunen. Det oppfordres til saklighet - redaksjonen forbeholder seg retten til å fjerne upassende innlegg.
15 siste innspill
Teknisk etat:
Rundkjøring
Lagt inn 23.10.19
Guttorm Ingebrigtsen:
Rundkjøring
Lagt inn 03.10.19
Ingunn Lysø:
Svar vedr nytt gatenavn
Lagt inn 19.09.19
Kjetil Hartviksen:
Gateadresse med nytt navn.
Lagt inn 10.09.19
Rådmannen:
BMX banen ferdigstilles høsten 2019
Lagt inn 03.07.19
Annette Wannebo:
BMX bane
Lagt inn 03.05.19
Teknisk etat:
Gangvei mellom Torgvn og Pollen
Lagt inn 16.04.19
Finn. Schawland.:
Forlis.
Lagt inn 20.03.19
Fredrik Lie Gjeseth :
Gangvei mellom Torgveien og pollen.
Lagt inn 13.02.19
Teknisk etat:
Gatelys Fossaahaugen - kabelbrudd
Lagt inn 13.02.19
Teknisk etat:
Stubbsvingen og Andreasvn - brøyting
Lagt inn 13.02.19
Joar Sæternes:
Brøyting
Lagt inn 12.02.19
Holger :
Fossaahaugen gatelys
Lagt inn 08.02.19
Holger:
Gatelys
Lagt inn 30.01.19
Joar Sæternes:
Brøyting
Lagt inn 18.01.19