Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Informasjon til innbyggerne i Rørvik sentrum angående krykkja og fiskemåsen
Publisert: 05.04.2011 av Dag Roar Opdal

Krykkja kjennetegnes ved svarte bein og at den mangler hvitt i det svarte på vingespissen.
Krykkja kjennetegnes ved svarte bein og at den mangler hvitt i det svarte på vingespissen.
Mange synes fiskemåsen, krykkja og andre arter i måkefamilien er en attraksjon, mens de som får den for tett inn på seg opplever at måsen ødelegger hus/biler/båter og at nattesøvnen forstyrres. Det er huseierne som har ansvaret for å foreta avbøtende tiltak. Målet med tiltakene er å forhindre at måsen etablerer seg på hustakene, og dermed skaper unødig konflikter.Krykkje (Rissa tridactyla)
Krykkja er den mest utprega marine arten av måkene. De hekker i kolonier fra Rogaland til Finnmark. De største koloniene finner vi helt nord i landet, bortsett fra Runde ved Ålesund, som har minst 50 000 hekkende par. Totalt teller den norske bestanden omtrent halv million par, men har vært i tilbakegang over lang tid, noe som bl.a. skyldes redusert mattilgang.

Krykkja ligner på fiskemåsen i både størrelse (rundt 40 cm) og fjærdrakt (stort sett kvit, men lysegrå på ryggen og vingene, og svarte vingespisser). Vingespissen er imidlertid uten kvite flekker og ser ut som dyppet i blekk. Bena er mørke, nebbet er grønnaktig gul og rundt øyet er det en smal rød ring. Hunnene veier rundt 400 gram, mens hannene er ca. 50 gram tyngre.

Krykkja holder seg utelukkende til havs utenfor hekketiden, og den lever av små marine krepsdyr og fisk som fiskes i vannoverflaten.

Hekkingen begynner i mai, men fuglene ankommer hekkeplassene allerede så tidlig som mars. Fuglene blir kjønnsmodne i tre- til fireårsalderen. Den årlige overlevelsen ligger rundt 88 %, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig livslengde på 12 år.

Krykkja ble fra 01.01.07 oppført på rødlista over truede dyrearter. DN (Direktoratet for Naturforvaltning) har innført et prinsipp om at rødlistede arter ikke skal være jaktbare. Det er også blitt forbud mot å sanke egg fra krykkja.

Fiskemåsen (Larus canus)
Fiskemåsen (Larus canus)
Fiskemåsen (Larus canus)
De voksne fuglene har grå/gråsvart/svart overside, mens resten av kroppen er hvit. Beina er gulgrønne og med svømmeføtter. De har store spisse vinger og flyter lett. Kjønnene er like. Ungfugler har en mer brunspettet fjærdrakt. Fiskemåsen er heller ikke så stor med sine 40 cm og om lag 0,4 kg.

Fiskemåsen er den vanligste måkearten vår og hekker ved kysten og ved ferskvatn i innlandet. Hos oss og i Nord-Noreg blir den kalt seng/seing. Den er jaktbar.

Mange synes fiskemåsen, krykkja og andre arter i måkefamilien er en attraksjon, mens de som får den for tett inn på seg opplever at måsen ødelegger hus/biler/båter og at nattesøvnen forstyrres. Målet med tiltakene under er å forhindre at måsen etablerer seg på hustakene, og dermed skaper unødig konflikter. Det er huseierne som har ansvaret for å foreta de avbøtende tiltakene.

Tiltak mot krykkje- og andre måseplager:
Høst/ vinter
- Spyle ned reir/reirester v.h.a. høytrykksspyler og lift
- Sette opp skråbrett og vaiere/tråder på hus/bygninger
- Bygge kunstig fugleberg

Vår
- Attrapper av rovfugl og slanger/andre skremselstiltak på hustak.
- Fysisk fjerning av påbegynte reir. (Ikke tillatt når reirgrop er etablert)

Hele året
- Ikke mating av måsene i Rørvik sentrum
Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Rådmannen:
BMX banen ferdigstilles høsten 2019
Lagt inn 03.07.19
Annette Wannebo:
BMX bane
Lagt inn 03.05.19
Teknisk etat:
Gangvei mellom Torgvn og Pollen
Lagt inn 16.04.19
Finn. Schawland.:
Forlis.
Lagt inn 20.03.19
Fredrik Lie Gjeseth :
Gangvei mellom Torgveien og pollen.
Lagt inn 13.02.19
Nyhetsarkiv
Ledig stilling - Vaktmester/ tømrer (15.8.2019)
Invitasjon til samarbeid rundt aktivitet for kommunens eldre (13.8.2019)
Nærøysund kommune søker etter næringsrådgiver, 100% stilling (13.8.2019)
Nærøysund kommune søker etter samfunnsplanlegger, 100% stilling (13.8.2019)
Audiograf Cecilie Vestgøte kommer til Vikna (13.8.2019)
Kunngjøring-detaljreguleringsplan (31.7.2019)
Ledig stilling - HR-rådgiver (31.7.2019)
Badevakt (8.7.2019)
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage - Barnehageåret 2019/2020 (4.7.2019)
Personvernombud i Vikna kommune (3.7.2019)
Ledige tomter - Nylandet boligfelt – Flintslagerveien (1.7.2019)
Ledig stilling som undervisningsinspektør ved Rørvik skole (1.7.2019)
Ledige stillinger for avdelingsledere helse- og velferd i Nærøysund kommune (1.7.2019)
Ledig stilling som Miljøterapeut (28.6.2019)
Rådgiver innen plan- og byggesak ved Teknisk – to ledige stillinger (28.6.2019)
Se hele arkivet