Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Ordførerens hjørne - mars 2012
Publisert: 21.03.2012 av Reinert Eidshaug

Reinert Eidshaug, ordfører i Vikna
Reinert Eidshaug, ordfører i Vikna
Ordfører Reinert Eidshaug har en fast spalte i Vikna Avisa der han oppsummerer små og store hendelser, fra måneden som har gått. Her presenteres "ordførerens hjørne på nett".


Kjære Viknaværinger.
Det er både med sorg, andakt og fremtidshåp jeg nå setter meg ned for å skrive en oppsummering av det som har skjedd i Vikna kommune de siste to månedene.

Lørdag den 18. februar står for mange av oss fortsatt sterkt i minne. Kirka vår, som har betydd så mye for mange, stod denne kvelden i brann. Lenge så det ut til at kirken var tapt, men dyktig brannmannskap både fra Vikna og Nærøy klarte det umulige, og fikk brannen under kontroll. Med god hjelp fra lokalsamfunnet og tilfeldige forbipasserende, fikk vi også reddet ut kirkas største skatter, slik som kirkesølvet, altertavla og kirkeskipet. En stor takk sendes til alle dere som hjalp til. Uten dere ville dette ha vært en mye større tragedie.
I løpet av søndags formiddag ble det kjent at brannårsaken ikke var en elektrisk feil som først antatt, men at det var to små gutters lek med ild som hadde startet det hele. Plutselig ble ikke tapet av kirkebygget en så stor tragedie, i det vi alle innså at utfallet lett kunne ha vært så ufattelig mye verre. Det kunne ha vært to barn vi mistet den kvelden. Takk og lov gikk det ikke slik!

I alt dette triste, er det imidlertid også et lyspunkt. Kirka vår heldigvis fullverdiforsikret, og vi har nå fått en unik mulighet til å utbedre kirkebygget vårt, slik at det på en best mulig måte ivaretar de behovene vi har.
Om vi ender opp med en restaurering og utbygging, eller om vi ender opp med et nybygg, vil tiden vise. Men det vi på nåværende tidspunkt vet, er at nye Rørvik kirke skal stå på samme sted som den gamle.
Formannskapet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal starte arbeidet med å planlegge gjenoppbygging av Rørvik kirke. Arbeidsgruppen består av ordføreren, sammen med Helge Sørø, Knut Grindvik og Mary Hansen fra Vikna kirkelig Fellesråd, prost Brit Karin Theimann, sogneprest Jan Korssjøen og kommunestyremedlemmene Harald Holand og Lars Halvard Nilssen.
Dette arbeidet kommer til å ta litt tid. Det er viktig at vi "skynder oss langsomt", slik at resultatet blir så bra som mulig. Vi regner med å kunne legge fram en plan for gjenoppbygging av kirka i løpet av høsten 2012, og det er mitt håp som ordfører at vi på ny vil ha en kirke å gå til i Vikna i løpet av 2013/2014.
Forslag fra kommunens innbyggere til hvordan vi kan få et kirkebygg som på best mulig måte ivaretar våre behov, kan leveres til ordfører og mottas med takk.

Mens vi venter på nytt kirkebygg, vil Garstad kirke overta som kirkested for innbyggere Rørvik område. Det blir satt opp kirkebuss fra Menighetskontoret, slik at også de som av en eller annen grunn ikke ønsker eller har mulighet til å kunne kjøre selv kommer seg til kirka. Det vil bli annonsert i menighetsbladet, på facebooksiden til Vikna menighet, samt på www.viknamenighet.no når det kjøres buss.

I skrivende stund står årets Skreifestival for døren. Det som begynte som en liten skreifest i et havnelager i 1998, har nå blitt et av Ytre Namdals største og mest særegne arrangement.
Dette er en fantastisk måte å vise vår takknemlighet til skreien, som har dannet livsgrunnlaget for Rørvik og Vikna i så mange generasjoner. Det er samtidig en unik mulighet for lokale aktører til å vise hva de har å by på. Med andre ord en unik kombinasjon av kulturarv og innovasjon.
Dette er en markering som det de siste årene også har blitt lagt merke til langt utenfor Viknas grenser. I år ventes det busslaster fra både Trondheim og Telemark, og skreifestivalen brukes aktivt i markedsføringen av Ytre Namdal. Den er uten tvil noe vi kan være stolte av, og jeg håper og tror at den også i år vil bli en suksess.
Takk til alle dere som har bidratt til at denne festivalen har blitt det den har blitt. Det er slikt pågangsmot og slike arrangement som legger grunnlaget for en positiv utvikling av den flotte kommunen vår.

Også i tiden som kommer vil det være mye spennende som skjer her i Vikna. Vi skal nå i nærmeste fremtid starte arbeidet med det nye varmebassenget vi har drømt om så lenge. Noe som helt klart kommer til å utgjøre en positiv forskjell for mange av våre innbyggere, både helse- og trivselsmessig. Etter all sannsynlighet kan vi allerede i 2013 ta i bruk det nye anlegget. Det gleder vi oss til.

På boligfronten skjer det også spennende saker nå utover våren, i det vi starter utbyggingen av boligfeltet på Nylandet. Sammen med økningen i startlån fra Husbanken, er dette et viktig ledd i å minske boligmangelen, samt å gjøre det enklere for unge familier å skaffe seg bolig her i Vikna.
Det er viktig for utviklingen av kommunen vår at flere velger å bosette seg her, og økning i innbyggertallet er noe vi kan være stolte av. Det betyr at vi har lyktes i å utvikle kommunen vår til en attraktiv plass å bosette seg, noe svært få utkantkommuner har kunnet de siste tiårene. Vi har med andre ord all grunn til å være stolte!

Som jeg innledet med; det er mange forskjellige følelser som har satt sitt preg på denne siste tiden, men tiden som nå kommer vil mest av alt være preget av fremtidshåp og optimisme.

Ta vare på hverandre, og nyt våren som straks melder sin ankomst!

Mvh.
Reinert Eidshaug
ordfører i Vikna
Kontakt:
Reinert Eidshaug - tlf.: 468 34 788 - Mob: 905 17 226 -
Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
jon sandow:
sykkel/gangveg rørvik til marøya
Lagt inn 22.11.19
Teknisk etat:
Rundkjøring
Lagt inn 23.10.19
Guttorm Ingebrigtsen:
Rundkjøring
Lagt inn 03.10.19
Ingunn Lysø:
Svar vedr nytt gatenavn
Lagt inn 19.09.19
Kjetil Hartviksen:
Gateadresse med nytt navn.
Lagt inn 10.09.19
Nyhetsarkiv