Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Over 2.000 km strandlinje skal ryddes!
Publisert: 25.04.2017

Prosjekt strandrydding på Namdalskysten er klar til oppstart. Foran fra venstre Anne Mette Haugan (Vikna kommune), Stig Vannebo og Ola Salin (begge fra Steam-prosjektet). Bak fra venstre Runar Løeng Busch, Joar Volden, Kay H. Knotten, Thomas Øvereng (alle Steam/Ytre Namdal Vekst), Gudbrand Sørheim og Kristen Høyforslett fra Oppdretternes Miljøservice (OMS). (Foto: Tom Lysø)
Prosjekt strandrydding på Namdalskysten er klar til oppstart. Foran fra venstre Anne Mette Haugan (Vikna kommune), Stig Vannebo og Ola Salin (begge fra Steam-prosjektet). Bak fra venstre Runar Løeng Busch, Joar Volden, Kay H. Knotten, Thomas Øvereng (alle Steam/Ytre Namdal Vekst), Gudbrand Sørheim og Kristen Høyforslett fra Oppdretternes Miljøservice (OMS). (Foto: Tom Lysø)
Et storløft med mange involverte i regi av Oppdretternes Miljøservice (OMS): I sommer skal halvparten av den samlede strandlinjen i Ytre Namdal og Bindal ryddes. En gedigen oppgave - med alle viker og kroker vil det handle om 2.200 kilometer!

De ansvarlige i OMS er optimister. Fra Flatanger i syd til Leka og Bindal i nord blir det en samkjørt aksjon med ressurser i form av både mennesker og materiell. Oppgaven blir å samle og viderebringe skrot og søppel i størst mulig monn. Kommuner, bedrifter og ikke minst skoler er med på innsatsen.

- Heldigvis starter vi ikke helt «på bunn». Tidligere år er det gjort bra innsats med strandrydding både i Flatanger og på Leka. Men dette blir en stor og samordnet aksjon over seks, sju uker med veldig mange involverte, opplyser Gudbrand Sørheim og Kristen Høyforslett i OMS.

OMS har satt opp en egen epostadresse, strandrydding@oms-as.no, hvor initiativ og konkrete samleplasser kan meldes inn - slik at oversikt og kontroll kan holdes. Seks havbruksaktører i Namdalen er sammen om Oppdretterens Miljøservice: Bjørøya, Emilsen Fisk, Midt-Norsk Havbruk, Salmonor, SinkabergHansen og Val videregående skole.

Ungdom og næringsaktører
Skoleungdom fra de ulike kommuner vil fra ut i mai måned bli sentrale i strandryddingen. I Vikna planlegges «sommer-SFO» med for 1. til 4. klasse, mens eldre elever også vil få mulighet til å engasjere seg. Videre blir Ytre Namdal Vekst med sitt Steam-prosjekt en viktig partner.
- En utfordring som blir positiv for alle involverte og som vi ser fram til å bidra til, sier arbeidsleder Thomas Øvereng på vegne av Steam og Ytre Namdal Vekst.

Det organiseres lag hver på fem personer ledet av en ansvarlig båtfører.
Når lagene har ryddet sine områder, vil det følge på fartøy som skal plukke opp sekker og større materiell som er samlet. Alle oppdretterne i regionen vil stille med mannskap og utstyr for å hente inn det som samles opp. Dette går så til bestemte samleplasser hvor MNA (Midtre Namdal Avfallsselskap) overtar stafetten med alle «ressursene på avveie».

Kan søke sommerjobb
Ettersom lakseslakteriene forestående sommer vil kjøre på «lavgir», grunnet ekstraordinært uttak av fisk gjennom det det siste halve året, blir det vesentlig færre sesongjobber på ungdom.
For både å få flere interesserte i arbeid, samt sikre god strandrydding, åpnes det for at det kan søkes på egne sommerjobber i regi av prosjektet.
- Det forestående miljøprosjektet vil kunne erstatte en god del av den ordinære virksomheten , sier Kristen Høyforslett som håper at mange vil fatte interesse for tiltaket og tilhørende sommerjobb.
Kortfattet søknad om deltakelse kan også sendes via epost-adressen strandrydding@oms-as.no

Totalt budsjett for årets prosjekt er på godt over en million kroner - samtidig som de ansvarlige i OMS ønsker at innsatsen skal videreføres også kommende år.

Også andre kan bidra
- Målet er at strandrydding kommer i en fast rutine. Hele strandlinja vil da dekkes, og senere vil det bli lettere å holde «nivået», ettersom mye skrot nok har ligget lenge, framholder Gudbrand Sørheim.
Selv om det nok også vil være noe materiell på avveie fra havbruksnæringa, så er de ansvarlige overbevist om at det ikke vil bli noen mangel på et rikt utvalg av assortert søppel - som er kommet drivende på havet for til slutt å prege strandlinja i regionen.

Fra Ytre Namdal er Miljødirektoratet søkt om tilskudd til aksjonen. Samtidig som lønnet ungdom vil bli avgjørende for å få tak i så mye avfall som mulig, håper de ansvarlige i OMS og de aktuelle kommunene at også mange private vil være med og ta et tak.
- Så lenge vi blir informert om hvor det som er samlet opp blir plassert, skal vi sørge for at egnede båter vil plukke opp avfallet, sier Høyforslett. Det er vanskelig å anslå hvor store mengder søppel som vil samles inn, men målsettingen i utgangspunktet er å hente inn godt over 25 tonn.

Kontaktpersoner i Oppdrettenes Miljøservice:
Gudbrand Sørheim, mob 900 84 729 / epost: gudbrand@oms-as.no
Kristen Høyforslett, mob 952 86 800 / epost: kristen@oms-as.no

Kontaktperson Vikna kommune:
Anne Mette Haugan, mob 414 58 270 /epost: anne.mette.haugan@vikna.kommune.no

Kontaktperson Nærøy kommune:
Frode Setran, mob 991 65 871 / epost: frode.setran@naroy.kommune.no


Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Joar Sæternes:
Anbefaling
Lagt inn 18.07.17
Jens erik kjønsø:
Mobildekning
Lagt inn 26.06.17
TK:
Feil i tekst rettet
Lagt inn 28.04.17
Kristen Høyforslett:
Feil i tekst
Lagt inn 28.04.17
Vikna kommune:
Jobbsøking
Lagt inn 01.03.17
Nyhetsarkiv
Sommeråpent i svømmehallen (14.7.2017)
Ledige stillinger i Helse- og sosialetaten (14.7.2017)
Vikna folkebibliotek - Boksalg og salgsutstilling av akrylbilder (10.7.2017)
Detaljreguleringsplan InnovArena - kunngjøring (10.7.2017)
Varsel om oppstart av detaljregulering (4.7.2017)
Valg 2017 (3.7.2017)
Årsregnskap 2016, Vikna kommune (30.6.2017)
Sommerstengt basseng! (28.6.2017)
Ledig stilling i rus- og psykiatritjenesten (28.6.2017)
Ledige stillinger i teknisk etat, uteseksjonen (28.6.2017)
Ledige lærerstillinger i Vikna kommune fra 01.08.17 (28.6.2017)
Ledig stilling i Tårnet barnehage (26.6.2017)
Formannskapene i Leka, Nærøy og Vikna har vedtatt at utarbeidet forslag til felles overordnet rusmiddelpolitisk handlingsplan m/ vedlegg legges ut til høring i perioden fram til 1. september 2017 (21.6.2017)
Audiograf Sigrid Fløan Solum kommer til Vikna (21.6.2017)
Søknadsskjema - Vikna kultur og musikkskole (16.6.2017)
Se hele arkivet