Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Informasjon til listekandidater kommunestyrevalget 2019
Publisert: 15.04.2019

Det er nå sendt ut brev til alle listekandidater til kommunestyrevalget 2019. Dersom man krever seg fritatt iht. valgloven § 3-4, må man melde dette til valgstyret snarest og innen 30.april 2019.

Den som er ført opp som kandidat har rett til å kreve fritak fra kommunestyrevalget, iht. valgloven § 3-4

(1) Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.

(2) Erklæring som nevnt i nr. 1 må settes fra frem innen den frist fylkesvalgstyret eller valgstyret setter, etter tapes retten til å styrkes fra listeforslag

(3) Den som unnlater å kreve seg fritatt fra å stå på liste, kan ikke nekte å motta valg.

Dersom man krever seg fritatt som nevnt ovenfor, må man melde dette til valgstyret snarest og innen 30.april 2019.

Det kreves en skriftlig og signert erklæring, der erklæringen skal inneholde egenhendig underskrift. Det kreves ikke at det skal gis noen begrunnelse for søknaden. Dersom krav om fritak ikke har kommet inn til valgstyret innen fristen går ut, har man mistet retten til å kreve fritak.

Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
jon sandow:
sykkel/gangveg rørvik til marøya
Lagt inn 22.11.19
Teknisk etat:
Rundkjøring
Lagt inn 23.10.19
Guttorm Ingebrigtsen:
Rundkjøring
Lagt inn 03.10.19
Ingunn Lysø:
Svar vedr nytt gatenavn
Lagt inn 19.09.19
Kjetil Hartviksen:
Gateadresse med nytt navn.
Lagt inn 10.09.19
Nyhetsarkiv