Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Ferievikarer sommeren 2018
Publisert: 14.02.2018

Søker du en utfordrende og meningsfull sommerjobb i 2018, kan Vikna kommune tilby ferievikariater innenfor flere tjenesteområder.

Søknadsfrist: 25. februar 2018


Vikna kommune tilby ferievikariater på disse tjenesteområdene:
Id. 324: Rørvik sykestue, avdeling
Id. 325: Rørvik sykestue, kjøkken
Id. 326: Hjemmebaserte tjenester avd 1 (inkl. Vikna bo-og servicesenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste)
Id. 327: Rus-og psykiatriavdelingen
Id. 328: Hjemmebaserte tjenester avd 2 (TPU)
Id. 329: Vikna kommunale legekontor (sentralbord /lab.)
Id. 330: SFO
Id. 331: Teknisk, vaktmestertjenester
Id. 332: Renholdsteamet
Id. 333: Serviceavdeling / sentralbord

Vi søker :
Sykepleiere/sykepleiestudenter, vernepleiere/vernepleiestudenter, sosionomer / sosionomstudenter, barnevernpedagoger/ barnevernspedagogstudenter, helsesekretærer, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, hjemmehjelpere, avd.assistenter, renholdere, kjøkkenassistenter, personer til å sitte i sentralbord / publikumskontakt, vaktmesterassistenter, assistenter SFO

Eget søknadsskjema fås ved henvendelse til det enkelte arbeidssted eller Vikna kommunes servicetorg (tlf 74 39 33 00). Det kan også lastes ned her

Vikna kommune har egen avlønning for studenter som har kompetanse kommunen gjør bruk av i ferievikariat. Årslønn for disse i 100 % stilling er:

1.årsstudenter: kr 335 000,-
2.årsstudenter: kr 350 000,-
3.årsstudenter. kr 360 000,-

Autoriserte sykepleiere gis min.avlønning etter 8 års ansiennitet.

Søkere må oppgi tidsrom de kan jobbe og det åpnes for at søkere som har fylt 17 år også kan søke. Søkere som kan jobbe 6 uker eller mer, vil bli prioritert. Vikarer i hjemmetjenesten må kunne kjøre og disponere bil/moped. Dette er også ønskelig innen rus - og psykiatritjenesten.

For beregning av riktig lønnsansiennitet kreves at alle tjenesteattester legges ved søknaden. Dette gjelder også tidligere tilsatte ferievikarer. For tillegg av omsorgsansiennitet må fødselsattest for barn vedlegges søknaden.

Virksomhetsledere vil ta kontakt med aktuelle søkere så snart virksomhetene har klarlagt omfang og turnus. Dette vil skje fortløpende fra de ulike virksomhetene i Vikna kommune.

Hovedperioden for ferieavvikling er uke 26 til og med uke 33.

Søknad med kopier av attester og vitnemål sendes: Vikna kommune v/ rådmannen, Boks 133 Sentrum, 7901 Rørvik. Eller til vikna@vikna.kommune.no


Søknadsfrist: 25. februar 2018


Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Vikna kommune:
Byåsen - Gatelys og fortau
Lagt inn 01.11.18
Gunn Ingebrigtsen:
varmtvannsbassenget
Lagt inn 29.10.18
Siri Beate Sund:
Gatelys og fortau i Byåsveien
Lagt inn 08.10.18
Rørvik svømmehall:
Rørvik svømmehall - åpningstider
Lagt inn 25.09.18
Trond Christensen:
Åpningstid helg?
Lagt inn 15.09.18
Nyhetsarkiv
Vikna folkebibliotek - Åpningstider i jula (10.12.2018)
Kulturskolens juleforestilling 13. desember (10.12.2018)
Gatelys i Vikna (5.12.2018)
Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 (4.12.2018)
Ledig driftsavtalehjemmel for fysioterapeut (4.12.2018)
Ledige stillinger i Helse- og sosialetaten (4.12.2018)
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning for 2019 (4.12.2018)
Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus fra 01.01.2019 (27.11.2018)
Vikna kommunes Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019 - 2022 - Rådmannens forslag (21.11.2018)
Detaljreguleringsplan Austafjord barnehage (15.11.2018)
Vil du bidra til en bedre oppvekst for barn og unge i Ytre Namdal - Bli med på idedugnad 21. november (13.11.2018)
Flerengstrand - Utlegging til offentlig ettersyn og høring av søknad - Økt produksjon i lakseslakteriet til Nils Williksen AS - Vikna kommune (12.11.2018)
Mobbeombud i Trøndelag (7.11.2018)
Jodtabletter ved atomulykker (7.11.2018)
Audiograf Sigrid Fløan Solum kommer til Vikna (7.11.2018)
Se hele arkivet