Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Vedtatt reguleringsplan - Detaljregulering for deler av Svahylla 1
Publisert: 03.06.2019

Planen omfatter området innenfor svart stiplet linje i kartutsnittet:
Planen omfatter området innenfor svart stiplet linje i kartutsnittet:
Vikna kommunestyre vedtok i møte den 23.mai 2019, sak PS 23/19, reguleringsplan for Deler av Svahylla 1. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven §12-12.Vedtatt reguleringsplan med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelige i kommunens Servicetorg på Rørvik samfunnshus. Plandokumentene kan også lastes ned her

Frist for å klage på vedtaket er tre uker fra kunngjøringsdato. Ev. klage sendes til Vikna kommune, Postboks 133 Sentrum, 7901 Rørvik eller til vikna@vikna.kommune.no.Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Guttorm Ingebrigtsen:
Rundkjøring
Lagt inn 03.10.19
Ingunn Lysø:
Svar vedr nytt gatenavn
Lagt inn 19.09.19
Kjetil Hartviksen:
Gateadresse med nytt navn.
Lagt inn 10.09.19
Rådmannen:
BMX banen ferdigstilles høsten 2019
Lagt inn 03.07.19
Annette Wannebo:
BMX bane
Lagt inn 03.05.19
Nyhetsarkiv