Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Invitasjon til samarbeid rundt aktivitet for kommunens eldre
Publisert: 13.08.2019

Vikna kommune inviterer alle kommunens lag og foreninger til et møte, hvor formålet er å sette aktivitet for alle som ønsker å bidra med aktiviteter for eldre inn på en felles oversikt/plan/årsplan.

Kommunens lag og foreninger oppfordres til å sende en representant til Kafé Vikna (Rørvik Helsesenter) mandag 02.09.2019 klokken 19.00.


Vikna kommune er opptatt av at våre innbyggere skal oppleve en meningsfylt og aktiv hverdag, både for hjemmeboende og for våre beboere på kommunens institusjoner.

Vikna kommune har et aktivt lag og foreningsliv, hvor det gjøres mye for å stimulere til aktivitet i kommunen. Noen lag og foreninger har over tid vært aktive opp mot våre institusjoner, mens andre har ytret ønske om å få bidra til økt aktivitet blant kommunens eldre.

Vikna kommune ønsker derfor å invitere alle kommunens lag og foreninger til et møte, hvor formålet er å sette aktivitet for alle som ønsker å bidra inn på en felles oversikt/plan/årsplan, for å skape en bedre koordinert innsats og også å bidra til større tilrettelegging for aktivitet til beste for våre eldre i kommunen. Aktivitetskalenderen for Nærøysund kommune vil bli tatt i bruk 01.01.20.

Denne invitasjonen går ut til kommunens lag og foreninger, hvor dere oppfordres til å sende en representant til Kafé Vikna (Rørvik Helsesenter) mandag 02.09.2019 klokken 19.00.

Aktivitetsleder Tone Iren Nygård ønsker velkommen til møtet.

På møtet vil leder for brukerutvalget Thor Laneskog informere om brukerutvalget, utvalgets rolle og bakgrunnen for møtet, samt tanken bak aktivitetskalenderen. Hvert lag og forening vil få mulighet til å sette seg opp i kalenderen når det skulle passe, og hva som kan være aktuelt å bidra med og hvor, i denne omgang tom 31.12.2019. Vi ønsker å videreføre våre møter med dere også etter kommunesammenslåingen. Nytt møte for 1. halvår 2020 vil bli arrangert januar 2020.

Dette møtet er det femte i rekken, og det er spennende å høre tilbakemeldinger på hvordan samarbeidet med tjenesten har fungert, hvilke behov dere ser, hva kan gjøres bedre osv.

Anita Hansen leder dialogen med møtets deltakere.

Vikna kommune har over år drevet utviklingsprosjektet «Helse for fremtiden». I prosjektets helhetstanke inngår et helhetlig dagsentertilbud, tilpasset alle brukergrupper. Det er nedsatt en arbeidsgruppe, som jobber med utvikling av dagsentertilbudet. Helse og sosialtjenesten vil i møtet orientere om videre status for dette arbeidet. Det vil bli orientert om bruken av lokaler for aktivitet til kommunes eldre

Aktivitetsleder Tone Iren Nygård ønsker å snakke om frivilligheten og viktigheten av vi jobber sammen mot felles mål for mennesker som er i en sårbar situasjon. Frivilligheten er viktige samarbeidspartnere i arbeidet med en helhetlig omsorg hvor både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov ivaretas. Frivillige kan bidra til at den enkelte kan fortsette å ha en aktiv hverdag også etter de får ett hjelpebehov eller av andre årsaker får redusert sitt nettverk.

Vi ønsker at dere blir med på Workshopen «hvordan invitere til frivillige til samarbeid?

Hvordan kan vi bli bedre på å samarbeide med hverandre?

Det er flere aktiviteter i kommunens regi hvor vi ønsker oss flere personer å samarbeide med slik at vi sammen kan gi flere eldre gode opplevelser og utvidet sosiale nettverk.

Undertegnede oppfordrer alle lag og foreninger til å sende sin representant og å diskutere godt igjennom på forhånd hva dere kan tenke dere å bidra med av aktivitet i 2.halvår 2019 for våre eldre.

Helse og sosialsjef Ivar Kvalø og hans stab ønsker dere alle hjertelig velkommen til en spennende mulighetskveld ved Viknatunet!


Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
jon sandow:
sykkel/gangveg rørvik til marøya
Lagt inn 22.11.19
Teknisk etat:
Rundkjøring
Lagt inn 23.10.19
Guttorm Ingebrigtsen:
Rundkjøring
Lagt inn 03.10.19
Ingunn Lysø:
Svar vedr nytt gatenavn
Lagt inn 19.09.19
Kjetil Hartviksen:
Gateadresse med nytt navn.
Lagt inn 10.09.19
Nyhetsarkiv