Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Tilsyn og ulovlighetsoppfølging i Sør-Gjæslingan
Publisert: 12.03.2018

Sør-Gjæslingan ble fredet som kulturmiljø ved kongelig resolusjon av 1. oktober 2010, og har siden 1994 vært regulert til bevaring. Området ble regulert til bevaring og fredet fordi det er et særegent fiskevær med en lang historie. Disse øyene har bygninger, anlegg og spor i landskapet som viser hvordan folk har drevet jordbruk og utnyttet havets ressurser over lang tid. Kun 10 steder i Norge har fått denne statusen som fredet kulturmiljø - der hovedfokus er å ta vare på sammenhengen og helheten i miljøet.For å sikre at kulturmiljøet på Sør-Gjæslingan blir bevart for fremtidige generasjoner, er det viktig med et godt samarbeid mellom kommunen som byggesaksmyndighet, fylkeskommunen som kulturminnemyndighet og de som eier og bruker bygningene og anleggene på øyene. For å få på plass et godt utgangspunkt for fremtidig samarbeid, har kommunen og fylkeskommunen nedlagt et betydelig arbeid med å kartlegge bygninger og anlegg.
Vi vært på befaring i tiden 4. - 6. september 2017, gjennomgått byggesaksdokumenter i kommunens eiendomsarkiv, studert flyfoto fra ulike perioder og sett på billedmateriale fra kommunens og fylkeskommunens arkiver. På dette grunnlaget har vi skaffet oss et godt grunnlag for å vurdere dagens situasjon på den enkelte eiendom, som utgangspunkt for fremtidig forvaltning og saksbehandling.

I vår kartlegging er det avdekket at det er gjennomført en del arbeid på/ved bygninger og anlegg som kommunen som byggesaksmyndighet tidligere har avslått etter søknad. Vi har også sett at det er gjennomført endringer ved bygninger og anlegg som kommunen ikke har hatt kunnskap om, og som vurderes som søknadspliktige og/eller i strid med gjeldende reguleringsplan og/eller fredningsforskriften. Vi har derfor igangsatt arbeid med tilsyn og ulovlighetsoppfølging med tiltak på Sør-Gjæslingan.

I løpet av mars måned vil alle som har eiendom på Sør-Gjæslingan motta brev fra kommunen. Noen vil få beskjed om at det ikke er avdekket avvik ved deres eiendom, noe vil bli varslet om tilsyn der vi etterspør opplysninger og noen vil bli varslet om ulovlighetsoppfølging.

Da kommunen har begrensede ressurser til gjennomføring av tilsyn og ulovlighetsoppfølging har vi valgt å leie inn ekstern kompetanse til å hjelpe oss med dette arbeidet. Mye av det faktiske arbeidet i prosjektet utføres av Wedø Kahn advokatfirma AS, som har spesialkompetanse innen kulturminneforvaltning og plan- og bygningsrett. Wedø Kahn har selvfølgelig ingen form for myndighet i sakene, og saksbehandlingen vil bli gjennomført i henhold til vårt ordinære delegasjonsreglement.

Kommunen vil i disse sakene prioritere en grundig og effektiv saksbehandling. For å få til dette er vi avhengig av at den enkelte forstår verdien av et godt samarbeid og tar kontakt med oss dersom de har behov for hjelp med søknader eller ønsker råd underveis. Sammen skal vi få til dette og slik skaffe oss et godt dokumentert og lovlig utgangspunkt for fortsettelsen - der vi sammen skal arbeide planmessig for å sikre at denne perlen av et kulturmiljø blir bevart til glede for oss som lever i dag og for de som kommer etter oss.

Rådmannen
Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Teknisk etat:
Sykkel/gangveg fra Rørvik til Marøya
Lagt inn 16.12.19
jon sandow:
sykkel/gangveg rørvik til marøya
Lagt inn 22.11.19
Teknisk etat:
Rundkjøring
Lagt inn 23.10.19
Guttorm Ingebrigtsen:
Rundkjøring
Lagt inn 03.10.19
Ingunn Lysø:
Svar vedr nytt gatenavn
Lagt inn 19.09.19
Nyhetsarkiv
Vikna kommunes hjemmeside oppdateres ikke etter 01.01.2020 (31.12.2019)
God Jul og Godt Nytt År (23.12.2019)
Vikna legekontor - Åpningstider i jula (23.12.2019)
Varsel om oppstart av planarbeid – Kråkøya – del av sone 7 – detaljregulering (17.12.2019)
Forebygging norovirus (5.12.2019)
Nærøysund kommune - Årsbudsjett 2020 drift og investering. Økonomiplan 2020-2023 (4.12.2019)
Frivillighetens dag (4.12.2019)
Vikna kulturskole (3.12.2019)
Vikna folkebibliotek - Åpningstider i jula 2019 (29.11.2019)
Frist for saksbehandling i Vikna og Nærøy kommune i 2019 (29.11.2019)
Ledig stilling - PPT (29.11.2019)
Ledige stillinger innen Helse- og velferd (29.11.2019)
Personvernerklæring (29.11.2019)
Høring - Forskrift om vann og avløpsgebyrer for Nærøysund (14.11.2019)
Kunngjøring (11.11.2019)
Se hele arkivet