Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Ordførerens hjørne - juni 2014
Publisert: 07.07.2014

Reinert Eidshaug, ordfører i Vikna
Reinert Eidshaug, ordfører i Vikna
Ordfører Reinert Eidshaug har en fast spalte i Vikna Avisa der han oppsummerer små og store hendelser, fra måneden som har gått. Her presenteres "ordførerens hjørne på nett".Kjære Viknaværinger.
Så er juni måned snart over og vi begynner å tenke at snart er sommeren her for fult, med godt vær med mye sol. Det er vel flere med meg som har studert gradestokken i det siste i håp om at den skulle vise noen flere varmere grader utover juni.


MARØYTINGET
På Marøya er det plassert en benk med kommunevåpenet for Vikna og Nærøy. Kystgruppen har satt ned et utvalg som skal se på hvordan Ytre Namdal sammen med evt Bindal kan se ut. Bakgrunnen til at Kystgruppen nå setter kommunesammenslåing på dagsorden er at rammer og innhold i en evt ny kommunereform etter hvert begynner å bli kart. Navn på en evt ny stor kommune i Ytre Namdal kan være Folla kommune.

ARRANGEMENTENE I VIKNA 2014
Jeg ønsker alle som skal ha arrangement i sommer, slik som Rørvikdagan, Trua og Saltet og andre små/store arrangement i kommunen lykke til.

NÆRING
Arealer:
Vikna kommune har som mål å være attraktiv for etablering av næringsvirksomhet. Særlig prioritet har marin- og maritime næringer og avledet virksomhet fra disse. Et satsingsområde for kommunen er tilrettelegging av næringsareal. Området ved Stakkskaret og Kråkøya er svært viktig i denne sammenheng. Kråkøya ligger ca 4 km nord for Rørvik sentrum, og hovedskipsleia langs kysten passerer rett på innsiden. Arealet er på om lag 820 dekar og øya er relativt flat. Veisambandet til Kråkøya er ut på anbud i disse dager. Her skal bygges ny havneterminal av Vikna havnevesen. Her skal et Havneallianse (Vikna, Nærøy og Leka) åpne sjøveien til Europa sammen med Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Hitra Kysthavn. Navnet på det eneste interkommunale havneselskapet i Nord-Trøndelag blir:
Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS
NTHR skal konsentrere seg om å få gods over fra vei til sjø.

Nærings- og havnearealet skal brukes som et samspill med det som foregår i Nærøysundet og på Rørvik. For meg som ordfører i Vikna, er det viktig å få bidratt til å få realisert potensialet i de marine- og maritime næringene i regionen og andre næringer innen offshorevirksomheter.

LAKSEVEGEN NAMDAL
Våre veier forfaller i et skremmende tempo. Mange fylkesveier er gamle og bygget for lavere aksellaster og trafikkmengder enn dagens trafikk.
Fylkesveien mellom Rørvik og Gartland - "Laksevegen Namdal" - er spesielt viktig for verdiskapingen i Nord-Trøndelag. Her foregår transporten av 40 % av eksportverdien fra fylket og veien er ikke dimensjonert og har ikke bæreevne for dagens transportvolumer.
Det utføres i dag asfaltarbeid på fylkesvei 770.

RØRVIK LUFTHAVN
Jeg registrerer nok en gang at tallene på antall reisende over flyplassen er positive. I mai 2014 reiste 2 715 passasjerer via Rørvik Lufthavn, dvs 1,5 % mer enn året før. Totalt for januar og til og med mai 13.387 passasjerer over Rørvik Lufthavn - en økning på 1,5 % mer enn året før. Jeg trenger ikke gjenta flyplassens betydning for regionen vår.

Da gjenstår det å ønske dere alle en riktig god sommer! Jeg ønsker også lykke til med alle arrangementene som skal avvikles i kommunen vår. Vi treffes etter sommerferien.

Vennlig hilsen

Reinert Eidshaug
ordfører i Vikna


Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
jon sandow:
sykkel/gangveg rørvik til marøya
Lagt inn 22.11.19
Teknisk etat:
Rundkjøring
Lagt inn 23.10.19
Guttorm Ingebrigtsen:
Rundkjøring
Lagt inn 03.10.19
Ingunn Lysø:
Svar vedr nytt gatenavn
Lagt inn 19.09.19
Kjetil Hartviksen:
Gateadresse med nytt navn.
Lagt inn 10.09.19
Nyhetsarkiv