Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Skogbrann - Svevestøv og forhåndsregler
Publisert: 15.05.2017

Skogbrannen i Ottersøya medfører at en del røyk og svevestøv blir ført inn over deler av Vikna.

Hva er svevestøv, hvordan kan det påvirke helsa, og hvilke forholdsregler kan du ta? (Kilde: FHI)


Om svevestøv
Svevestøv finnes overalt, men partikler fra skogbranner så vel som fra trafikk, industri og oppvarming, kan forekomme i så høye konsentrasjoner at det er fare for akutte helseeffekter.

Kunnskapen om helseeffekter av svevestøv er først og fremst basert på studier i byområder med sammensatt forurensning, deriblant vedfyring.
Studier av svevestøv fra brenning av ved, tyder imidlertid på at denne kilden ikke skiller seg i særlig grad fra annen type av forbrenningspartikler, hverken når det gjelder type eller omfang av skader.

Partikkelstørrelsen anses å være en viktig faktor for helseeffekter av svevestøv. Små partikler som fra skogbranner, vil i større grad nå de minste luftveiene (lungeblærene) og vil der kunne gjøre skade, ettersom kroppen bruker lang tid å på å fjerne denne typen partikler.

Helseskader
Økte nivåer av luftforurensning har vist sammenhenger med mange forskjellige typer helseeffekter, både sykdommer i luftveissystemer og hjerte-karsystemet. Befolkningsstudier viser også økt dødelighet.
-Luftforurensning (og spesielt svevestøv) kan forårsake symptomer og sykdommer i forskjellige deler av luftveiene, samt forverre allerede eksisterende lungesykdom som kronisk, obstruktiv lungesykdom (KOLS) eller astma.
- Befolkningsstudier har vist en sammenheng mellom luftforurensning/svevestøv og innleggelse på sykehus for hjertekarsykdom. Det er påvist økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt, og forstyrrelser av hjerterytmen ser ut til å være involvert.
- Risikoen for helseeffekter synes å være større for utsatte befolkningsgrupper som personer med lungesykdommer og hjertekarsykdommer, samt for små barn, eldre generelt og gravide.
- Friske personer er langt mindre mottagelige for skadelige helseeffekter, selv om de kan føle seg plaget (svie i halsen). Svie i halsen representerer ikke i seg selv noen risiko for varig helseskade.
- Selv om svevestøv fra skogbrann også kan inneholde kreftfremkallende forbindelser, vil dette sannsynligvis være lite aktuelt, da eksponeringen i slike tilfeller er forholdsvis kortvarig.

Generelle tiltak ved høye konsentrasjoner
Oppholde seg mest mulig inne
Redusere den fysiske aktiviteten.
Bruke maske hvis konsentrasjonene av svevestøv er veldig høye
Dersom situasjonen varer ved, med høye konsentrasjoner og varmt vær, bør risikogrupper vurdere å reise ut av det forurensede området til situasjonen bedrer seg.

Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Vikna kommune:
Byåsen - Gatelys og fortau
Lagt inn 01.11.18
Gunn Ingebrigtsen:
varmtvannsbassenget
Lagt inn 29.10.18
Siri Beate Sund:
Gatelys og fortau i Byåsveien
Lagt inn 08.10.18
Rørvik svømmehall:
Rørvik svømmehall - åpningstider
Lagt inn 25.09.18
Trond Christensen:
Åpningstid helg?
Lagt inn 15.09.18
Nyhetsarkiv
Vikna folkebibliotek - Åpningstider i jula (10.12.2018)
Kulturskolens juleforestilling 13. desember (10.12.2018)
Gatelys i Vikna (5.12.2018)
Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 (4.12.2018)
Ledig driftsavtalehjemmel for fysioterapeut (4.12.2018)
Ledige stillinger i Helse- og sosialetaten (4.12.2018)
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning for 2019 (4.12.2018)
Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus fra 01.01.2019 (27.11.2018)
Vikna kommunes Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019 - 2022 - Rådmannens forslag (21.11.2018)
Detaljreguleringsplan Austafjord barnehage (15.11.2018)
Vil du bidra til en bedre oppvekst for barn og unge i Ytre Namdal - Bli med på idedugnad 21. november (13.11.2018)
Flerengstrand - Utlegging til offentlig ettersyn og høring av søknad - Økt produksjon i lakseslakteriet til Nils Williksen AS - Vikna kommune (12.11.2018)
Mobbeombud i Trøndelag (7.11.2018)
Jodtabletter ved atomulykker (7.11.2018)
Audiograf Sigrid Fløan Solum kommer til Vikna (7.11.2018)
Se hele arkivet