Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Kartlegging av friluftslivsområder i Vikna kommune - offentlig høring
Publisert: 27.06.2019

Vikna kommune har unike friluftslivsområder og disse er kommunens største ressurs for aktivitet og rekreasjon. Bruken av disse er viktige for folkehelse, stedstilhørighet, kunnskapsformidling og næringsliv. Gjennomført kartlegging vil gi god oversikt over de viktigste friluftsområdene i Vikna kommune, og gi et godt kunnskapsgrunnlag til revisjonen av kommuneplanens arealdel.

Høringsfrist: 10. august 2019


Kommunen ønsker innspill på følgende:
- Er det friluftsområder som ikke er kartlagt og verdsatt?
- Er det friluftslivsområder som er kartlagt og verdsatt som ikke brukes til friluftsliv?
- Er det avgrensinger av områder som bør endres?
- Er informasjon som ligger om området riktig og dekkende? Har du innspill på satt verdi?
- Kjenner du til andre eller bedre navn på områdene som er kartlagt?
- Har du andre innspill og kommentarer?

Innspill merkes med «innspill til friluftslivskartlegging» og sendes til vikna@vikna.kommune.no eller per post til Vikna kommune, pb. 133, 7901 Rørvik innen 10. august 2019.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål. Kontaktperson: Anne Mette Haugan, mob. 414 58 270 eller e-post anne-mette.haugan@vikna.kommune.no

Dokumentvedlegg:
Egenskapsskjema.xls
Høringsbrev.pdf
Kartlagtfriluftsliv_Vikna.pdf
Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Rådmannen:
BMX banen ferdigstilles høsten 2019
Lagt inn 03.07.19
Annette Wannebo:
BMX bane
Lagt inn 03.05.19
Teknisk etat:
Gangvei mellom Torgvn og Pollen
Lagt inn 16.04.19
Finn. Schawland.:
Forlis.
Lagt inn 20.03.19
Fredrik Lie Gjeseth :
Gangvei mellom Torgveien og pollen.
Lagt inn 13.02.19
Nyhetsarkiv
Badevakt (8.7.2019)
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage - Barnehageåret 2018/2019 (4.7.2019)
Personvernombud i Vikna kommune (3.7.2019)
Ledige tomter - Nylandet boligfelt – Flintslagerveien (1.7.2019)
Ledig stilling som undervisningsinspektør ved Rørvik skole (1.7.2019)
Ledige stillinger for avdelingsledere helse- og velferd i Nærøysund kommune (1.7.2019)
Ledig stilling som Miljøterapeut (28.6.2019)
Rådgiver innen plan- og byggesak ved Teknisk – to ledige stillinger (28.6.2019)
Ledige stillinger i helse- og sosialetaten (28.6.2019)
Varsel om oppstart av planarbeid – offentlig høring av planprogram for detaljregulering boliger Fossaahaugen sør (28.6.2019)
Kunngjøring av vedtak – endring av reguleringsplan Nylandet boligområde – felt B3 – ny tomt til Bikuben barnehage (28.6.2019)
Høring - Detaljreguleringsplan Rørvik idrettshall (28.6.2019)
Høring - Detaljreguleringsplan Nylandet del 1 (28.6.2019)
Kartlegging av friluftslivsområder i Vikna kommune - offentlig høring (27.6.2019)
Audiograf Sigrid Fløan Solum kommer til Vikna (27.6.2019)
Se hele arkivet