Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Kartlegging av friluftslivsområder i Vikna kommune - offentlig høring
Publisert: 27.06.2019

Vikna kommune har unike friluftslivsområder og disse er kommunens største ressurs for aktivitet og rekreasjon. Bruken av disse er viktige for folkehelse, stedstilhørighet, kunnskapsformidling og næringsliv. Gjennomført kartlegging vil gi god oversikt over de viktigste friluftsområdene i Vikna kommune, og gi et godt kunnskapsgrunnlag til revisjonen av kommuneplanens arealdel.

Høringsfrist: 10. august 2019


Kommunen ønsker innspill på følgende:
- Er det friluftsområder som ikke er kartlagt og verdsatt?
- Er det friluftslivsområder som er kartlagt og verdsatt som ikke brukes til friluftsliv?
- Er det avgrensinger av områder som bør endres?
- Er informasjon som ligger om området riktig og dekkende? Har du innspill på satt verdi?
- Kjenner du til andre eller bedre navn på områdene som er kartlagt?
- Har du andre innspill og kommentarer?

Innspill merkes med «innspill til friluftslivskartlegging» og sendes til vikna@vikna.kommune.no eller per post til Vikna kommune, pb. 133, 7901 Rørvik innen 10. august 2019.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål. Kontaktperson: Anne Mette Haugan, mob. 414 58 270 eller e-post anne-mette.haugan@vikna.kommune.no

Dokumentvedlegg:
Egenskapsskjema.xls
Høringsbrev.pdf
Kartlagtfriluftsliv_Vikna.pdf
Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Ingunn Lysø:
Svar vedr nytt gatenavn
Lagt inn 19.09.19
Kjetil Hartviksen:
Gateadresse med nytt navn.
Lagt inn 10.09.19
Rådmannen:
BMX banen ferdigstilles høsten 2019
Lagt inn 03.07.19
Annette Wannebo:
BMX bane
Lagt inn 03.05.19
Teknisk etat:
Gangvei mellom Torgvn og Pollen
Lagt inn 16.04.19
Nyhetsarkiv
Ledige stillinger i Nærøysund kommune (29.8.2019)
Ledig stilling - Vaktmester/ tømrer (15.8.2019)
Invitasjon til samarbeid rundt aktivitet for kommunens eldre (13.8.2019)
Nærøysund kommune søker etter næringsrådgiver, 100% stilling (13.8.2019)
Nærøysund kommune søker etter samfunnsplanlegger, 100% stilling (13.8.2019)
Audiograf Cecilie Vestgøte kommer til Vikna (13.8.2019)
Kunngjøring-detaljreguleringsplan (31.7.2019)
Ledig stilling - HR-rådgiver (31.7.2019)
Badevakt (8.7.2019)
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage - Barnehageåret 2019/2020 (4.7.2019)
Personvernombud i Vikna kommune (3.7.2019)
Ledige tomter - Nylandet boligfelt – Flintslagerveien (1.7.2019)
Ledig stilling som undervisningsinspektør ved Rørvik skole (1.7.2019)
Ledige stillinger for avdelingsledere helse- og velferd i Nærøysund kommune (1.7.2019)
Ledig stilling som Miljøterapeut (28.6.2019)
Se hele arkivet