Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Har du økonomiske problemer?
Publisert: 30.10.2009

10 RÅD OG TIPS VED BETALINGSVANSKER
Ta raskt kontakt med dem du skylder penger. Ikke nøl med å kontakte bankforbindelsen din for bistand.
Sett opp budsjett; lag en oversikt over inntakter og faste og variable utgifter. Selg unna - kan hende du har flere ting di egentlig ikke trenger. Kjøp på salg. Vurder muligheten for utleie. Vurder å ta ekstra jobb. Begrens antall kredittkort til ett. Samle små lån, vurder avdragsfrihet og lengre løpetid på lån. Sjekk skattetrekket - det kan være satt for høyt.


Du kan gjøre mye selv for å få kontroll over økonomien
Finn frem alle regninger og sorter dem etter forfallsdato.
Sjekk om kravene er riktig.
Lag en oversikt over inntekter og utigfter.
Ta kontakt med dem du skylder penger, og inkassobyråer, og informer om dine betalingsproblemer.
Samarbeid om en nedbetalingsplan.
Be om hjelp hvis du ikke klarer dette på egen hånd, se nedenfor.

Det finnes kalkulatorer, budsjettmaler og annet nyttig verktøy på Internett. Se www.nav.no, og søk på - økonomisk rådgivning - for mer informasjon.

Her kan du få gratis hjelp
Får du problemer med å betalt gjeld, er det viktig å søke hjelp raskt for å unngå at gjelden vokser.
Kommunen kan gi deg råd og veiledning om økonomi gratis. Du kan få hjelp til å lage budsjett og få råd om hva du bør gjøre for å få balanse i budsjettet. Du kan også få hjelp til å lage en oversikt over hvem du skylder penger, og hvordan du kan betale. Rådgivning kan også innebære hjelp til å kontakte dem du skylder penger, for å inngå en avtale om nedbetaling, og hjelp til å søke om gjeldsordning. Trenger du økonomisk rådgivning, kan du kontakte kommunen eller det lokale NAV-kontoret for avtale.

Gjeldsorning
Kreditorer har forståelse for at du fra tid til annen ikke kan betale gjelden din i tide, men de har mindre forsåelse for at du ikke gjør noe med det. Ta derfor raskt kontakt med dem du skylder penger, og informer om dine betalingsproblemer. Slik at du også kunne unngå at gjelden øker på grunn av ulike gebyrer som kan bli tillagt når du ikke betaler.

Gjeldsorningsloven gir deg som privatperson rett til hjelp fra det offentlige når du har alvorlige gjeldsproblemer. Det er bare du selv om kan ta initiativ til en gjeldsordning.

Før du søker om gjeldsordning, må du ha gjort så godt du kna for å komme frem til en ording med kreditorene dine på egen hånd.

Gjeldeordningen er en avtale mellom deg og dine kreditorer. Ordningen går ut på at du skal betale så mye du kan av gjelden din i en femårsperiode. Det mest vanlige er at du deretter vil gå slettet gjelden din.

Mer om gjeldsordningen finner du påå www.nav.no Søk på - gjeldsrådgivning

Kontakt:
Hege Skorstad -
Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Vikna kommune:
Byåsen - Gatelys og fortau
Lagt inn 01.11.18
Gunn Ingebrigtsen:
varmtvannsbassenget
Lagt inn 29.10.18
Siri Beate Sund:
Gatelys og fortau i Byåsveien
Lagt inn 08.10.18
Rørvik svømmehall:
Rørvik svømmehall - åpningstider
Lagt inn 25.09.18
Trond Christensen:
Åpningstid helg?
Lagt inn 15.09.18
Nyhetsarkiv
Vikna folkebibliotek - Åpningstider i jula (10.12.2018)
Kulturskolens juleforestilling 13. desember (10.12.2018)
Gatelys i Vikna (5.12.2018)
Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 (4.12.2018)
Ledig driftsavtalehjemmel for fysioterapeut (4.12.2018)
Ledige stillinger i Helse- og sosialetaten (4.12.2018)
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning for 2019 (4.12.2018)
Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus fra 01.01.2019 (27.11.2018)
Vikna kommunes Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019 - 2022 - Rådmannens forslag (21.11.2018)
Detaljreguleringsplan Austafjord barnehage (15.11.2018)
Vil du bidra til en bedre oppvekst for barn og unge i Ytre Namdal - Bli med på idedugnad 21. november (13.11.2018)
Flerengstrand - Utlegging til offentlig ettersyn og høring av søknad - Økt produksjon i lakseslakteriet til Nils Williksen AS - Vikna kommune (12.11.2018)
Mobbeombud i Trøndelag (7.11.2018)
Jodtabletter ved atomulykker (7.11.2018)
Audiograf Sigrid Fløan Solum kommer til Vikna (7.11.2018)
Se hele arkivet