Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Høring - Reguleringsplaner
Publisert: 23.10.2014

Hovedutvalget for plan og utvikling har hhv. i møte 03.09.2014 i sak nr. 45/14 og i møte 18.08.14 i sak nr. 43/14 tatt opp til 1. gangs behandling forslag til: Områdereguleringsplan for Presthaugen, tidligere skoletomta, samt barnehagetomta i Rørvik sentrum i medhold av plan- og bygningslovens § 12-2 og forslag til endring av del av reguleringsplan - detaljregulering av Vikna sjøgrend øst etter plan- og bygningslovens § 12-3.

Forslagene legges nå ut til høring med høringsfrist 08.12.2014.


FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR PRESTHAUGEN, TIDLIGERE SKOLETOMTA, SAMT BARNEHAGETOMTA I RØRVIK SENTRUM
Hovedutvalget for plan og utvikling har i møte 03.09.2014 i sak nr. 45/14 tatt opp til 1. gangs behandling forslag til: Områdereguleringsplan for Presthaugen, tidligere skoletomta, samt barnehagetomta i Rørvik sentrum i medhold av plan- og bygningslovens § 12-2.
Planområdet utgjør ca. 60 daa, derav ca. 6 daa til kombinerte formål for utbygging. Grunneiere og andre hjemmelshavere som blir direkte berørt underrettes ved brev.

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN - DETALJREGULERING VIKNA SJØGREND ØST
Hovedutvalget for plan og utvikling har i møte 18.08.2014 i sak nr. 43/14 tatt opp til 1. gangs behandling; Forslag til endring av del av reguleringsplan - detaljregulering av Vikna sjøgrend øst etter plan- og bygningslovens § 12-3.
Planområdet utgjør ca. 290 daa, derav ca. 180 daa landareal. Grunneiere og andre som blir direkte berørt underrettes ved brev. Planforslaget legger til rette for 9 nye tomter, tomt for båthall og naustboder samt innregulert adkomstveg til de fleste av tomtene.

OFFENTLIG ETTERSYN
Forslag til reguleringsplaner m/bestemmelser, planbeskrivelse og vedlegg legges med dette ut til høring og offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10.

Reguleringsforslag med vedlegg er også lagt ut på «Kunngjøringer» på http://www.vikna.kommune.no/ og i Servicetorget på Rørvik Samfunnshus.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til Vikna kommune, Postboks 133, 7901 Rørvik- eller ved e-post til vikna@vikna.kommune.no innen 8. desember 2014.

Vedlegg:
Områdereguleringsplan for Presthaugen tidligere skoletomta samt barnehagetomta
Planbeskrivelse
Vedlegg til planbeskrivelse etter annonsering-med planleggers vurdering og alle innspill vedlagt
Reguleringsbestemmelser
T-plan-farge
1. gangs behandling i hovedutvalg for plan og utvikling

Detaljregulering for Vikna Sjøgrend øst
Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser
Kart
1. gangs behandling i hovedutvalg for plan og utviklingGi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Knut Arne Valø:
Jegerprøvekurs uke 9
Lagt inn 05.02.18
Teknisk etat:
Vanning av skøytebanen - status
Lagt inn 05.02.18
Teknisk sjef Anton Bævre:
Vanning skøytebane
Lagt inn 02.02.18
Tommy Bentzen:
Skøytebanen
Lagt inn 31.01.18
Trond Stian Jenssen:
Dusjforhold i svømmehallen
Lagt inn 24.01.18
Nyhetsarkiv