Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Høring - Reguleringsplaner
Publisert: 23.10.2014

Hovedutvalget for plan og utvikling har hhv. i møte 03.09.2014 i sak nr. 45/14 og i møte 18.08.14 i sak nr. 43/14 tatt opp til 1. gangs behandling forslag til: Områdereguleringsplan for Presthaugen, tidligere skoletomta, samt barnehagetomta i Rørvik sentrum i medhold av plan- og bygningslovens § 12-2 og forslag til endring av del av reguleringsplan - detaljregulering av Vikna sjøgrend øst etter plan- og bygningslovens § 12-3.

Forslagene legges nå ut til høring med høringsfrist 08.12.2014.


FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR PRESTHAUGEN, TIDLIGERE SKOLETOMTA, SAMT BARNEHAGETOMTA I RØRVIK SENTRUM
Hovedutvalget for plan og utvikling har i møte 03.09.2014 i sak nr. 45/14 tatt opp til 1. gangs behandling forslag til: Områdereguleringsplan for Presthaugen, tidligere skoletomta, samt barnehagetomta i Rørvik sentrum i medhold av plan- og bygningslovens § 12-2.
Planområdet utgjør ca. 60 daa, derav ca. 6 daa til kombinerte formål for utbygging. Grunneiere og andre hjemmelshavere som blir direkte berørt underrettes ved brev.

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN - DETALJREGULERING VIKNA SJØGREND ØST
Hovedutvalget for plan og utvikling har i møte 18.08.2014 i sak nr. 43/14 tatt opp til 1. gangs behandling; Forslag til endring av del av reguleringsplan - detaljregulering av Vikna sjøgrend øst etter plan- og bygningslovens § 12-3.
Planområdet utgjør ca. 290 daa, derav ca. 180 daa landareal. Grunneiere og andre som blir direkte berørt underrettes ved brev. Planforslaget legger til rette for 9 nye tomter, tomt for båthall og naustboder samt innregulert adkomstveg til de fleste av tomtene.

OFFENTLIG ETTERSYN
Forslag til reguleringsplaner m/bestemmelser, planbeskrivelse og vedlegg legges med dette ut til høring og offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10.

Reguleringsforslag med vedlegg er også lagt ut på «Kunngjøringer» på http://www.vikna.kommune.no/ og i Servicetorget på Rørvik Samfunnshus.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til Vikna kommune, Postboks 133, 7901 Rørvik- eller ved e-post til vikna@vikna.kommune.no innen 8. desember 2014.

Vedlegg:
Områdereguleringsplan for Presthaugen tidligere skoletomta samt barnehagetomta
Planbeskrivelse
Vedlegg til planbeskrivelse etter annonsering-med planleggers vurdering og alle innspill vedlagt
Reguleringsbestemmelser
T-plan-farge
1. gangs behandling i hovedutvalg for plan og utvikling

Detaljregulering for Vikna Sjøgrend øst
Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser
Kart
1. gangs behandling i hovedutvalg for plan og utviklingGi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Teknisk etat:
Beskjæring av busker/trær - gatelys
Lagt inn 02.10.17
Kjell Binderø:
Plasrforurensing.
Lagt inn 27.09.17
June Bondø:
Dårlig sikt i kryss inn til Jektløpet!
Lagt inn 23.09.17
Teknisk etat:
Gatelys - Status 2017
Lagt inn 05.09.17
Teknisk etat:
Gatelys Stormyrvn
Lagt inn 05.09.17
Nyhetsarkiv
Nå kan du søke på tilskudd til din kulturbegivenhet (17.10.2017)
Informasjon til alle voksne innvandrere i Vikna (17.10.2017)
Varsel om redusert framkommelighet - Kirkegata v/ sykestua 18.10.2017 i tidsrommet 09.00-16.00 (17.10.2017)
Søknad om spillemidler for 2018 (11.10.2017)
Vikna kommunale Utviklingsfond (10.10.2017)
Kino på Austafjord fredag 29.09.2017 (28.9.2017)
Varsel om militær øvelse (28.9.2017)
Audiograf Sigrid Fløan Solum kommer til Vikna (28.9.2017)
Ledig stilling i flyktningtjenesten (25.9.2017)
Internasjonal kafe (19.9.2017)
Varsel om støy i området rundt Rørvik sykestue (15.9.2017)
Turnéteatret i Trøndelag viser den prisbelønte komedien "Kunst" onsdag 20. september kl 1900 (14.9.2017)
Friluftslivets uke (14.9.2017)
Kulturminnedagene 2017 (12.9.2017)
Stortingsvalg 2017 - 11. september (10.9.2017)
Se hele arkivet