Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Høring - Reguleringsplaner
Publisert: 23.10.2014

Hovedutvalget for plan og utvikling har hhv. i møte 03.09.2014 i sak nr. 45/14 og i møte 18.08.14 i sak nr. 43/14 tatt opp til 1. gangs behandling forslag til: Områdereguleringsplan for Presthaugen, tidligere skoletomta, samt barnehagetomta i Rørvik sentrum i medhold av plan- og bygningslovens § 12-2 og forslag til endring av del av reguleringsplan - detaljregulering av Vikna sjøgrend øst etter plan- og bygningslovens § 12-3.

Forslagene legges nå ut til høring med høringsfrist 08.12.2014.


FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR PRESTHAUGEN, TIDLIGERE SKOLETOMTA, SAMT BARNEHAGETOMTA I RØRVIK SENTRUM
Hovedutvalget for plan og utvikling har i møte 03.09.2014 i sak nr. 45/14 tatt opp til 1. gangs behandling forslag til: Områdereguleringsplan for Presthaugen, tidligere skoletomta, samt barnehagetomta i Rørvik sentrum i medhold av plan- og bygningslovens § 12-2.
Planområdet utgjør ca. 60 daa, derav ca. 6 daa til kombinerte formål for utbygging. Grunneiere og andre hjemmelshavere som blir direkte berørt underrettes ved brev.

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN - DETALJREGULERING VIKNA SJØGREND ØST
Hovedutvalget for plan og utvikling har i møte 18.08.2014 i sak nr. 43/14 tatt opp til 1. gangs behandling; Forslag til endring av del av reguleringsplan - detaljregulering av Vikna sjøgrend øst etter plan- og bygningslovens § 12-3.
Planområdet utgjør ca. 290 daa, derav ca. 180 daa landareal. Grunneiere og andre som blir direkte berørt underrettes ved brev. Planforslaget legger til rette for 9 nye tomter, tomt for båthall og naustboder samt innregulert adkomstveg til de fleste av tomtene.

OFFENTLIG ETTERSYN
Forslag til reguleringsplaner m/bestemmelser, planbeskrivelse og vedlegg legges med dette ut til høring og offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10.

Reguleringsforslag med vedlegg er også lagt ut på «Kunngjøringer» på http://www.vikna.kommune.no/ og i Servicetorget på Rørvik Samfunnshus.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til Vikna kommune, Postboks 133, 7901 Rørvik- eller ved e-post til vikna@vikna.kommune.no innen 8. desember 2014.

Vedlegg:
Områdereguleringsplan for Presthaugen tidligere skoletomta samt barnehagetomta
Planbeskrivelse
Vedlegg til planbeskrivelse etter annonsering-med planleggers vurdering og alle innspill vedlagt
Reguleringsbestemmelser
T-plan-farge
1. gangs behandling i hovedutvalg for plan og utvikling

Detaljregulering for Vikna Sjøgrend øst
Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser
Kart
1. gangs behandling i hovedutvalg for plan og utviklingGi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
TK:
Feil i tekst rettet
Lagt inn 28.04.17
Kristen Høyforslett:
Feil i tekst
Lagt inn 28.04.17
Vikna kommune:
Jobbsøking
Lagt inn 01.03.17
Hans Hartvik Nygård:
Fysioterapi
Lagt inn 25.02.17
Helse og sosialsjef Ivar Kvalø:
Svar - Er fysioterapi en lovpålagt oppgve?
Lagt inn 25.02.17
Nyhetsarkiv
Informasjon til alle voksne innvandrere i Vikna (28.4.2017)
Rickshaw-sykkel fra Gjensidigestiftelsen (28.4.2017)
Over 2.000 km strandlinje skal ryddes! (25.4.2017)
Vikna kommunale Utviklingsfond (25.4.2017)
Ledige stillinger ved Rørvik sykestue (11.4.2017)
Skoleledere i Rørvik (7.4.2017)
Informasjon til Vikna kommunes innbyggere angående renovasjon (7.4.2017)
Ledige lærerstillinger i Vikna kommune fra skoleåret 2017/18 (7.4.2017)
Vikna folkebibliotek - Åpningstider i forbindelse med påska (6.4.2017)
Sunne Steg i Bindal og Ytre Namdal (3.4.2017)
Økt digital kompetanse (3.4.2017)
Bygdekino på Austafjord 21. april (3.4.2017)
Flytting av Vikna skatteoppkreverkontor (31.3.2017)
Mer klorsmak/lukt på vannet enn normalt pga idriftsetting av nytt klordoseringsanlegg (27.3.2017)
Bredbånd Ytre Namdal (21.3.2017)
Se hele arkivet