Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Ordførerens hjørne - desember 2011
Publisert: 21.12.2011 av Reinert Eidshaug

Reinert Eidshaug, ordfører i Vikna
Reinert Eidshaug, ordfører i Vikna
Ordfører Reinert Eidshaug har en fast spalte i Vikna Avisa der han oppsummerer små og store hendelser, fra måneden som har gått. Her presenteres "ordførerens hjørne på nett".


I disse dager har det vært best å sitte inne. Vi har hatt første høststormene. Nedbør har kommet som regn, og sett fra kommunens sin side er dette godt økonomisk

Rådmann og ordfører har vært på KS-Høstkonferanse den 17.-18.nov i Steinkjer. Jeg har deltatt i Norskehavsrådets møte i Sandnessjøen de 22.-23.nov som Vikna er medlem i.

Dere har sikkert fått med dere at kommunestyret den 24.nov har vedtatt å kjøpe Kløvertunet fra Rørvik Sanitetsforening. Vikna kommune overtar fra 1.januar 2012.

Julegrantenninga 1.søndag i advent på torget med musikk fra Rørvik Musikkforening. Gratulerer også til Karin Søraunet som ble årets Blånisse i Vikna. Vel fortjent! Fantastisk innsats som varaordfører i en periode og to perioder som ordfører.

Vikna kommune har tidligere underskrevet intensjonsavtale med Telenor i forbindelse forbedring av mobildekninga i kommunen. Det planlegges oppstart i april 2012.
Ytre Vikna:
1 basestasjoner, Sulafjell. Mastehøyde 30 meter.
Mellom Vikna:
2 basestasjoner: Drag, mastehøyde 36 meter og Lysøy, mastehøyde 18 meter.

I den kommunale verden har det vært mye fokus på budsjett. Nå er det slik at dette skrives før budsjettmøtet i kommunestyre, så jeg får eller komme tilbake til dere mer om det på nyåret. Det er ingen tvil om at det er krevende økonomiske tider for kommunen akkurat nå, men jeg har tro for at vi skal klare å komme gjennom det. Det er gledelig at det er funnet rom til varmtvannsbassenget og Nylandet i investeringsbudsjettet. Det vil bli en god sak for mange av oss.

Flertallet i kommunestyret består av Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti.

Det ble vedtatt i kommunestyret den 24.nov å gjeninnføre en politisk organisering med råd og utvalg.
Vedtaket ble 4 hovedutvalg - hver med 7 medlemmer og personlig varamedlemmer:
Hovedutvalg for plan og utvikling (Planutvalget)
Arbeidesområder er kommuneplan, arealplan, reguleringsplaner, trafikksikkerhetssaker, skiltplaner, vegnemda, driftskontroll

Hovedutvalg for oppvekst
Arbeidsområder er grunnskolen, barnehager, bibliotek, kulturskolen

Hovedutvalg for helse og omsorg
Arbeidsområder er lege, eldreomsorg, helsestasjon, jordmor, folkehelse, Samhandlingsreformen

Hovedutvalg for næring, miljø og kultur
Arbeidsområder er Næringsplan, tilrettelegge for nye arbeidsplasser, kystnæring, arealbruk, samferdsel, Landbruk

I tillegg opprettholdes Naturstyret med 5 medlemmer og personlig varamedlemmer.

Da gjenstår det for meg å ønske dere alle ei god julefeiring. Jeg håper dere vil få ei god og rolig jule-og nyttårshelg!

Vennlig hilsen

Reinert Eidshaug, ordfører i Vikna

Kontakt:
Reinert Eidshaug - tlf.: 468 34 788 - Mob: 905 17 226 -
Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
jon sandow:
sykkel/gangveg rørvik til marøya
Lagt inn 22.11.19
Teknisk etat:
Rundkjøring
Lagt inn 23.10.19
Guttorm Ingebrigtsen:
Rundkjøring
Lagt inn 03.10.19
Ingunn Lysø:
Svar vedr nytt gatenavn
Lagt inn 19.09.19
Kjetil Hartviksen:
Gateadresse med nytt navn.
Lagt inn 10.09.19
Nyhetsarkiv