Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Vil du bidra til bedre psykisk helse blant barn og unge - Bli med på idedugnad 21. november
Publisert: 29.10.2018

Bli med på idedugnad for god psykisk helse!
Bli med på idedugnad for god psykisk helse!
Dette er en unik mulighet til å være med på å påvirke kommunens satsning. Vi håper at så mange som mulig kommer på idedugnaden. Der kan dere komme med forslag til tiltak, delta i gruppearbeid og idemyldring.

Vi trenger deres kunnskap for å finne de beste tiltakene!


Vikna kommune har blitt plukket ut til å delta i Program for folkehelsearbeid via Trøndelag fylkeskommune. Gjennom programmet har kommunen fått tilskudd i tre- til fem år fremover. Vi ønsker å styrke vår satsning på barn og ungdom, og legge til rette for en god psykisk helse.

Vi ønsker å finne tiltak som legger til rette for at flest mulig av ungdommene i Ytre Namdal skal ha en god og meningsfylt ungdomstid med god psykisk helse.

Folkehelseprofilen for Vikna kommune viser at mange av ungdommene våre sliter, og at det oppstår en markant endring i overgangsfasen mellom ungdomsskolen og videregående skole.

For å finne de beste tiltakene må vi tenke sammen! Derfor inviteres du til å bli med på en idedugnad.

Tid: Onsdag 21. november kl 11.00-15.30

Sted: Kantina, Rørvik Samfunnshus


Dersom du eller dit lag ønsker å delta, er det fint om du melder fra til trond-stian.jenssen@vikna.kommune.no innen 20.11.18.Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Rådmannen:
BMX banen ferdigstilles høsten 2019
Lagt inn 03.07.19
Annette Wannebo:
BMX bane
Lagt inn 03.05.19
Teknisk etat:
Gangvei mellom Torgvn og Pollen
Lagt inn 16.04.19
Finn. Schawland.:
Forlis.
Lagt inn 20.03.19
Fredrik Lie Gjeseth :
Gangvei mellom Torgveien og pollen.
Lagt inn 13.02.19
Nyhetsarkiv
Badevakt (8.7.2019)
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage - Barnehageåret 2018/2019 (4.7.2019)
Personvernombud i Vikna kommune (3.7.2019)
Ledige tomter - Nylandet boligfelt – Flintslagerveien (1.7.2019)
Ledig stilling som undervisningsinspektør ved Rørvik skole (1.7.2019)
Ledige stillinger for avdelingsledere helse- og velferd i Nærøysund kommune (1.7.2019)
Ledig stilling som Miljøterapeut (28.6.2019)
Rådgiver innen plan- og byggesak ved Teknisk – to ledige stillinger (28.6.2019)
Ledige stillinger i helse- og sosialetaten (28.6.2019)
Varsel om oppstart av planarbeid – offentlig høring av planprogram for detaljregulering boliger Fossaahaugen sør (28.6.2019)
Kunngjøring av vedtak – endring av reguleringsplan Nylandet boligområde – felt B3 – ny tomt til Bikuben barnehage (28.6.2019)
Høring - Detaljreguleringsplan Rørvik idrettshall (28.6.2019)
Høring - Detaljreguleringsplan Nylandet del 1 (28.6.2019)
Kartlegging av friluftslivsområder i Vikna kommune - offentlig høring (27.6.2019)
Audiograf Sigrid Fløan Solum kommer til Vikna (27.6.2019)
Se hele arkivet