Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Landbruket i endring i Vikna
Publisert: 02.07.2014

Norsk institutt for skog og landskap har utviklet et eget Arealbarometer for Vikna kommune
Norsk institutt for skog og landskap har utviklet et eget Arealbarometer for Vikna kommune
Det nye Arealbarometeret fra Skog og landskap viser at jordbruksarealene i Vikna tilsvarer et areal på 2 700 fotballbaner og utgjør 6 prosent av landarealet. Mange gårdsbruk lagt ned de siste 10 årene og landbruket i kommunen har endret seg mye.

Norsk institutt for skog og landskap har utviklet et eget Arealbarometer for Vikna kommune.
Arealbarometeret viser arealressursene i kommunen. Det nye Arealbarometeret for Vikna viser at jordbruksarealet utgjør 19 400 dekar1. Dette utgjør 6 prosent av landarealet i kommunen og dekker et areal tilsvarende 2 700 fotballbaner.

Informasjon om ressursgrunnlaget er hentet fra arealressurskartet til Skog og landskap.
- Mye av jordbruksarealet i Vikna er det som kalles fulldyrka jord. Fulldyrka jord er arealer som er dyrka til vanlig pløyedybde, og som kan brukes til åkervekster og eng, og som kan fornyes ved pløying, forklarer Frydenlund, seksjonsleder ved Skog og landskap på Ås. Frydenlund har hatt ansvaret for utviklingen av det nye Arealbarometeret.

De oppdaterte arealressurskartene fra Skog og landskap gir informasjon om ressursgrunnlaget som finnes i hver kommune i Norge. Kartene er tilgjengelige via internett og viser hvilke arealer som kan brukes til landbruksproduksjon.

- Kart er ferskvare og det er viktig at det holdes oppdatert etter hvert som det skjer endringer. Vi står overfor økende utfordringer knyttet til matproduksjon, klima og energi. Informasjonsbehovet for planlegging og beredskap innenfor disse områdene vil være økende. Både planleggere og politikere trenger kunnskap om arealenes kvaliteter og verdi for samfunnet sier Frydenlund.

Grovforproduksjon dominerer
Søknadene om produksjonstilskudd gir informasjon om hvordan jordbruksarealene brukes. I Vikna kommune brukes 80 prosent av arealene i drift til grovfôrproduksjon.

Store endringer i landbruket siste 10 år
- Landbruket i Vikna kommune har endret seg mye de siste 10 årene. Antall driftsenheter i landbruket er redusert med 35 prosent i perioden 2003 til 2013. Mange små bruk har forsvunnet, og brukene som er igjen blir stadig større. Dette er en trend som vi også ser på landsbasis forteller Anne Mette Haugan, som er jordbrukssjef i Vikna kommune. Vi ser også at den gjennomsnittlige melkekvoten i kommunen øker.
- Vikna kommune har et klima og topografi som gjør at det er grasproduksjon som dominerer. Topografi og klima setter begrensinger på hvor man kan dyrke mat i Vikna og hvilke matprodukter man kan produsere. Det er derfor viktig å produsere mat på alle lappene vi har, selv om mange er små og kun 6 % av arealet er jordbruksareal. Dette for å kunne sikre verdens befolkning tilstrekkelig med mat i framtiden avslutter Haugan.


Informasjon om arealressurskartet
Informasjon om arealressursene er hentet fra Arealressurskartet AR5. Mer informasjon finner du på www.skogoglandskap.no/temaer/ar5

Detaljerte arealressurskart finner du på kilden.skogoglandskap.no/

Detaljerte arealressurskart på den enkelte landbrukseiendom finner du på gardskart.skogoglandskap.no/

Arealbarometeret for Vikna
Arealbarometeret kan du laste ned her som et pdf-dokument.

Figurer, tekst og bilder kan benyttes fritt. Ta kontakt med Skog og landskap hvis dere ønsker å få tilsendt infografikk. Kommunen kan også svare på spørsmål om lokale forhold.

Kontaktinformasjon
Kontaktperson ved Skog og landskap
Jostein Frydenlund
Seksjonsleder for seksjon Arealressurs ved Norsk institutt for skog og landskap på Ås
Telefon: 64 94 89 26
Mobil: 452 88 714
E-post: jof@skogoglandskap.no

Kontaktperson i Vikna kommune
Anne Mette Haugan
Jordbrukssjef
Vikna kommune
Telefon: 74 39 34 32
Mobil: 414 58 270
E-post : anne-mette.haugan@vikna.kommune.no

Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Teknisk etat:
Drikkevann - Rørvik
Lagt inn 14.03.18
Odd Jarle Fjeldstad:
Vannkvalitet
Lagt inn 13.03.18
Knut Arne Valø:
Jegerprøvekurs uke 9
Lagt inn 05.02.18
Teknisk etat:
Vanning av skøytebanen - status
Lagt inn 05.02.18
Teknisk sjef Anton Bævre:
Vanning skøytebane
Lagt inn 02.02.18
Nyhetsarkiv
Varsel om støyende arbeid – Rørvik helsesenter (20.4.2018)
Ledige stillinger i teknisk etat (13.4.2018)
Trim og trivsel 2018 - rebusløp og gratis basseng onsdag 18. april (10.4.2018)
Alle 1.-klassinger får gratis skolesekk (9.4.2018)
Prosjektleder digitalisering, 100% stilling (9.4.2018)
Ledig stilling som undervisningsinspektør ved Rørvik skole (9.4.2018)
Ledige stillinger i helse- og sosialetaten (9.4.2018)
Ledig stilling i rus- og psykiatritjenesten (9.4.2018)
Vedrørende forebyggende hjemmebesøk til innbyggere over 75 år! (27.3.2018)
Plass i skolefritidsordningen (SFO) - Rørvik skole (27.3.2018)
Tilskudd til friluftstiltak - Ny tilskuddsordning med frist 1.mai (26.3.2018)
Ledige lærerstillinger i Vikna kommune fra 01.08.18 (23.3.2018)
Vikna folkebibliotek - Åpningstider i forbindelse med påska 2018 (20.3.2018)
Skolerute for skoleåret 2018/2019 (18.3.2018)
UKM 2018 - Fire flotte bidrag fra Vikna til regionfestivalen i Grong 20. - 22. april (16.3.2018)
Se hele arkivet