Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Jan Sakshaug - til minne
Publisert: 27.03.2008Livet byr noen ganger på brå og brutale overganger.

Vi husker godt telefonen fra Jan i slutten av juli i fjor hvor han fortalte at han var sykemeldt. Han fortalte også at han hadde en alvorlig diagnose. Jan var sjelden syk, og hadde gått ut i ferie i god form og godt humør, så det var ingenting som skulle tilsi at han var alvorlig syk.

Lørdag 15. mars 2008 på morgenen fikk vi melding om at Jan var død. Selv om sykdommen var alvorlig og utgangen var usikker, var vi likevel ikke forberedt på at sykdommen skulle få en slik utgang, Jan var jo bare 52 år.

Jan hadde en lang yrkeskarriere bak seg i Vikna kommune:
Han ble midlertidig tilsatt som ingeniør i juni 1980, og begynte i fast stilling som avdelingsingeniør og stedfortreder for teknisk sjef i september 1981. Fra august 1985 ble han tilsatt i stillingen som teknisk sjef, en stilling han fortsatt hadde. Han hadde også ansvaret for Rørvik Lufthavn fra flyplassen ble åpnet i 1986 og fram til staten overtok i 1997.

Gjennom stillingen som teknisk sjef i vel 22 år opparbeidet Jan seg stor kunnskap om hele kommunen. Vikna kommune og vi som arbeidskollegaer har mye å takke han for.

Jan var en sterk leder med klare oppfatninger og meninger. Som type var han utviklingsorientert og kreativ. Han hadde gode strategiske evner og innsikt, var hjelpsom og løsningsorientert. Jan sitt glødende engasjement og ønsket om å finne løsninger til det beste for innbyggerne i Vikna preget hans arbeid. Han hadde stor arbeidskapasitet, var faglig flink og han var kunnskapsrik.

Jan hadde også den gode egenskapen at han alltid så mulighetene og ikke begrensningene. Han evnet å finne løsninger til det beste for innbyggerne - noen ganger kunne det riktignok gå litt "fort i svingene", men sluttresultatet ble som oftest veldig bra. "Dette får vi til", sa Jan. En gang uttrykte han at " det må da også være lov for administrasjonen i en kommune å komme med gode ideer".

Jan løste oppgavene på en samvittighetsfull og grundig måte. Det var tydelig å se at han trivdes med arbeidsoppgavene sine. Jan var en god mann å ha for rådmannen - han var lett å be, hadde humoristisk sans og var seg selv. Han var heller ikke redd for å ta et ekstra tak når dette var nødvendig.

Av konkrete prosjekt Jan arbeidet med og var "primus motor" for i mange år, vil vi spesielt trekke fram stedsutviklingsprosjektet Kystbyen 2006. Det er nok å nevne stikkord som lyssettingen av Nærøysundbrua, fontenen i Pollen, skulpturer i Kjøpmannsgata, museumsbrua og liknende. Dette viser at Jan Sakshaug har virket i Vikna kommune. Arbeidet med Kystbyen 2006 har vært en viktig forutsetning for den positive utviklingen i Vikna de siste 10 årene. Utviklingen i Rørvik og Vikna som Jan i stor grad har vært med å forme, vekker i dag interesse også utenfor kommunens grenser.

Jan var en ressursperson også på andre områder enn det han holdt på med til daglig på teknisk kontor.
Hans lange erfaring gjorde at han hadde goder kunnskaper på områder som ikke var direkte relatert til teknisk sektor. Denne kunnskapen var til god nytte for kommunen i andre sammenhenger.

Jan hadde klare tanker og forslag om hvordan kommunene i Ytre Namdal kan utvikle samarbeidet i årene framover innenfor teknisk sektor - dette er et arbeid han dessverre ikke får ta del i videre. Vi skal imidlertid ta med hans synspunkter og tanker videre i dette arbeidet.

Både kommunen og vi som fikk gleden av å være hans kollegaer har ved hans bortgang lidd et smertelig tap, vi har mistet en god kollega, medarbeider og leder.
Å fylle tomrommet etter han både som menneske, kollega og venn blir vanskelig. Vi trivdes sammen med han og vi vil savne ham. Hans nærmeste medarbeidere på teknisk etat beskriver ham som en flott og inkluderende sjef, og en handlingens mann.

Til tross for en alvorlig kreftdiagnose, var Jan en ukuelig optimist og innstilt på at han skulle bekjempe sykdommen.

Vi fulgte han dag for dag, og vi beundret hans tapperhet og sterke vilje til å vinne over sykdommen.
Dette skal jeg klare, - var ord han brukte mange ganger når vi besøkte han. Den siste gangen vi var innom til ham, kunne vi se at sykdommen hadde satt sine tydelige spor, han var sterkt svekket. Jan var imidlertid fortsatt optimist og håpet på en fin sommer. Hans optimisme og modige vilje var med til siste åndedrag.

Jan var glad i livet og ville leve videre - han hadde mange planer både mht arbeidet i kommunen og på det private planet.

Våre tanker og medfølelse går til Jan sin familie - i første rekke Irene, Stein Erik og Ingrid - som så alt for tidlig har mistet mann og pappa.

Det er en vanskelig og sorgtung tid. Dere skal vite at vil alle føler med dere.

Vi lyser fred over Jan sitt minne.


På vegne av Vikna kommune og arbeidskollegaer


Karin Søraunet, ordfører

Roy H. Ottesen, rådmann

Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
jon sandow:
sykkel/gangveg rørvik til marøya
Lagt inn 22.11.19
Teknisk etat:
Rundkjøring
Lagt inn 23.10.19
Guttorm Ingebrigtsen:
Rundkjøring
Lagt inn 03.10.19
Ingunn Lysø:
Svar vedr nytt gatenavn
Lagt inn 19.09.19
Kjetil Hartviksen:
Gateadresse med nytt navn.
Lagt inn 10.09.19
Nyhetsarkiv