Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
To nye tilskuddsordninger til kulturformål i Vikna kommune
Publisert: 24.06.2019

Kommunestyret har ved behandlingen av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 avsatt midler til sosiokulturelle tiltak i grendene og tilskudd til kulturarrangementer - leie av saler.

Kulturarrangement - leie av saler

Aktuelt for:
Frivillige organisasjoner, enkeltpersoner eller andre som har ansvar for arrangementer som
er åpent for alle, har et kulturelt innhold og holdes i Vikna.

Formål:
Formålet med arrangementstilskuddet er å gi tilskudd eller underskuddsgaranti til
kunst/kultur arrangement for å stimulere til produksjon av et bredt spekter av
arrangementer i Vikna uten å måtte ta for stor økonomisk risiko.

Grunnlag:
Følgende kriterier gjelder:
Det gis kun støtte til åpne arrangementer med kulturelt innhold. Primært tildeles lag, foreninger og andre "frivillige" organisasjoner. I tillegg kan arrangementer i regi av kulturhuset Norveg og kommunale arrangementer rettet mot barn og unge innvilges støtte.

Det må kalkuleres med en fornuftig billettpris.

Søknaden skal inneholde oversikt over forventede inntekter og utgifter/budsjett.

Primært gjelder ordningen for kommunenes egne lag, foreninger og organisasjoner, men arrangører utenfor kommunen kan gis en viss underskuddsgaranti for å sette opp arrangementer i Norveg.

Arrangementer for ungdom prioriteres.

Regnskap over arrangementet må sendes kommunen senest 3 uker etter gjennomføring, ellers bortfaller garantien.

Tilskuddets størrelse:
Det kan søkes tilskudd/garanti på inntil 70 % av totale utgifter.


Sosiokulturelle tiltak i grendene

Bakgrunn
Kommunestyret har ved behandlingen av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 avsatt
kr 500 000,- til stimulering til utvikling av sosiokulturelle tiltak i grendene.

Formål
Tilskuddet skal bidra til at befolkningen i grendene i kommunen får styrket samholdet og fellesskapet ved etableringen av Nærøysund kommune fra 01.01.2020. Det skal prioriteres tiltak som etablerer arenaer for å styrke kommunikasjonen, tilhørigheten og identiteten til befolkningen i grendene og mellom grendene og kommunesentrene Rørvik og Kolvereid. Dette skal skje ved etablering, stimulering og utvikling av foreninger og sosiale- og kulturelle tiltak i grendene i kommunen.

Målgruppen
Tiltak i samtlige grender med permanent bosetning. Lag og foreninger i grendene med eget styre som står som ansvarlig søker kan søke om tilskudd.

Søknadsrammen
Kriterier for tilskuddsbeløpet er 2-delt:
1. Hvert lag/forening kan etter søknad tildeles kr 25 000,-.
2. I tillegg vil det innvilges kr 200,- for hver registrerte innbygger i grenda iht. folkeregisteret. Det er søker som må angi hvor mange fastboende folkeregistrerte innbyggere som sokner til lagets/foreningens nedslagsfelt.

Dokumentvedlegg:
Søknadsskjema for tilskudd til kulturarrangement i Vikna kommune 2019.pdf
Vilkår - Tilskuddsordning i Vikna kommune - Sosiokulturelle tiltak i grendene.pdf
Søknadsskjema - Tilskuddsordning i Vikna kommune - Sosiokulturelle tiltak i grendene.pdf
Rapporteringsskjema - Tilskudd til sosiokulturelle tiltak i grendene.pdf
Retningslinjer for tilskudd til kulturarrangement i Vikna kommune.pdf
Rapporteringsskjema tilskudd til kulturarrangement i Vikna kommune 2019.pdf
Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Teknisk etat:
Rundkjøring
Lagt inn 23.10.19
Guttorm Ingebrigtsen:
Rundkjøring
Lagt inn 03.10.19
Ingunn Lysø:
Svar vedr nytt gatenavn
Lagt inn 19.09.19
Kjetil Hartviksen:
Gateadresse med nytt navn.
Lagt inn 10.09.19
Rådmannen:
BMX banen ferdigstilles høsten 2019
Lagt inn 03.07.19
Nyhetsarkiv
Høring - Forskrift om vann og avløpsgebyrer for Nærøysund (14.11.2019)
Kunngjøring (11.11.2019)
OBS! Nytt kjøremønster - Rørvik (11.11.2019)
Personlig assistent til familie på Vikna (11.11.2019)
Flott forestilling på Bårstua onsdag 6. november (11.11.2019)
Matrikkel og grunnbok stenges for oppdatering (6.11.2019)
Søndagsåpen svømmehall fra 10. november (4.11.2019)
Ledig stilling - LIS 1 - Lege (29.10.2019)
Vegstenging - Engasvegen (29.10.2019)
Vedtatt reguleringsplan - kunngjøring. Rørvik arena (ny Rørvik idrettshall) (29.10.2019)
Forslag på kandidater til råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd (28.10.2019)
Hukommelsesteamet i Vikna (28.10.2019)
Dansegalla m/trylleshow for mennesker med ulike hjelpebehov og funksjonshemninger (23.10.2019)
Dialektstund med Tor Erik Jenstad (23.10.2019)
Ledige barnehageplasser (23.10.2019)
Se hele arkivet