Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
To nye tilskuddsordninger til kulturformål i Vikna kommune
Publisert: 24.06.2019

Kommunestyret har ved behandlingen av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 avsatt midler til sosiokulturelle tiltak i grendene og tilskudd til kulturarrangementer - leie av saler.

Kulturarrangement - leie av saler

Aktuelt for:
Frivillige organisasjoner, enkeltpersoner eller andre som har ansvar for arrangementer som
er åpent for alle, har et kulturelt innhold og holdes i Vikna.

Formål:
Formålet med arrangementstilskuddet er å gi tilskudd eller underskuddsgaranti til
kunst/kultur arrangement for å stimulere til produksjon av et bredt spekter av
arrangementer i Vikna uten å måtte ta for stor økonomisk risiko.

Grunnlag:
Følgende kriterier gjelder:
Det gis kun støtte til åpne arrangementer med kulturelt innhold. Primært tildeles lag, foreninger og andre "frivillige" organisasjoner. I tillegg kan arrangementer i regi av kulturhuset Norveg og kommunale arrangementer rettet mot barn og unge innvilges støtte.

Det må kalkuleres med en fornuftig billettpris.

Søknaden skal inneholde oversikt over forventede inntekter og utgifter/budsjett.

Primært gjelder ordningen for kommunenes egne lag, foreninger og organisasjoner, men arrangører utenfor kommunen kan gis en viss underskuddsgaranti for å sette opp arrangementer i Norveg.

Arrangementer for ungdom prioriteres.

Regnskap over arrangementet må sendes kommunen senest 3 uker etter gjennomføring, ellers bortfaller garantien.

Tilskuddets størrelse:
Det kan søkes tilskudd/garanti på inntil 70 % av totale utgifter.


Sosiokulturelle tiltak i grendene

Bakgrunn
Kommunestyret har ved behandlingen av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 avsatt
kr 500 000,- til stimulering til utvikling av sosiokulturelle tiltak i grendene.

Formål
Tilskuddet skal bidra til at befolkningen i grendene i kommunen får styrket samholdet og fellesskapet ved etableringen av Nærøysund kommune fra 01.01.2020. Det skal prioriteres tiltak som etablerer arenaer for å styrke kommunikasjonen, tilhørigheten og identiteten til befolkningen i grendene og mellom grendene og kommunesentrene Rørvik og Kolvereid. Dette skal skje ved etablering, stimulering og utvikling av foreninger og sosiale- og kulturelle tiltak i grendene i kommunen.

Målgruppen
Tiltak i samtlige grender med permanent bosetning. Lag og foreninger i grendene med eget styre som står som ansvarlig søker kan søke om tilskudd.

Søknadsrammen
Kriterier for tilskuddsbeløpet er 2-delt:
1. Hvert lag/forening kan etter søknad tildeles kr 25 000,-.
2. I tillegg vil det innvilges kr 200,- for hver registrerte innbygger i grenda iht. folkeregisteret. Det er søker som må angi hvor mange fastboende folkeregistrerte innbyggere som sokner til lagets/foreningens nedslagsfelt.

Dokumentvedlegg:
Søknadsskjema for tilskudd til kulturarrangement i Vikna kommune 2019.pdf
Vilkår - Tilskuddsordning i Vikna kommune - Sosiokulturelle tiltak i grendene.pdf
Søknadsskjema - Tilskuddsordning i Vikna kommune - Sosiokulturelle tiltak i grendene.pdf
Rapporteringsskjema - Tilskudd til sosiokulturelle tiltak i grendene.pdf
Retningslinjer for tilskudd til kulturarrangement i Vikna kommune.pdf
Rapporteringsskjema tilskudd til kulturarrangement i Vikna kommune 2019.pdf
Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Ingunn Lysø:
Svar vedr nytt gatenavn
Lagt inn 19.09.19
Kjetil Hartviksen:
Gateadresse med nytt navn.
Lagt inn 10.09.19
Rådmannen:
BMX banen ferdigstilles høsten 2019
Lagt inn 03.07.19
Annette Wannebo:
BMX bane
Lagt inn 03.05.19
Teknisk etat:
Gangvei mellom Torgvn og Pollen
Lagt inn 16.04.19
Nyhetsarkiv
Ledige stillinger i Nærøysund kommune (29.8.2019)
Ledig stilling - Vaktmester/ tømrer (15.8.2019)
Invitasjon til samarbeid rundt aktivitet for kommunens eldre (13.8.2019)
Nærøysund kommune søker etter næringsrådgiver, 100% stilling (13.8.2019)
Nærøysund kommune søker etter samfunnsplanlegger, 100% stilling (13.8.2019)
Audiograf Cecilie Vestgøte kommer til Vikna (13.8.2019)
Kunngjøring-detaljreguleringsplan (31.7.2019)
Ledig stilling - HR-rådgiver (31.7.2019)
Badevakt (8.7.2019)
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage - Barnehageåret 2019/2020 (4.7.2019)
Personvernombud i Vikna kommune (3.7.2019)
Ledige tomter - Nylandet boligfelt – Flintslagerveien (1.7.2019)
Ledig stilling som undervisningsinspektør ved Rørvik skole (1.7.2019)
Ledige stillinger for avdelingsledere helse- og velferd i Nærøysund kommune (1.7.2019)
Ledig stilling som Miljøterapeut (28.6.2019)
Se hele arkivet