Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Ordførerens hjørne - februar 2013
Publisert: 07.03.2013 av Reinert Eidshaug

Reinert Eidshaug, ordfører i Vikna
Reinert Eidshaug, ordfører i Vikna
Ordfører Reinert Eidshaug har en fast spalte i Vikna Avisa der han oppsummerer små og store hendelser, fra måneden som har gått. Her presenteres "ordførerens hjørne på nett".


Februar nærmer seg slutten, og vi er nå på vei inn i den første vårmåneden - mars. Til tross for en lang kald vinter, kan vi håpe på en god vår. Man blir gjerne litt ettertenksom og spekulerer litt på våren som kommer og hvordan sommeren blir etter denne vinteren.

UKM
Ungdommens kulturmønstring (UKM) i Vikna arrangeres søndag 3.mars. Da vil det igjen syde av aktivitet, dyktige unge viknaværinger, latter, spenning og litt nerver på Samfunnshuset i Rørvik. Dere finner mer informasjon om arrangementet på www.ukm.no og på kommunens hjemmeside.

Skreifestival
14-17. mars er det Skreifestival, så det er bare å sette av dagene. Skreifestivalen er en mat- og kulturfestival med den utsøkte råvaren skreien i sentrum. Festivalen er også en hyllest til en viktig næring i Vikna og på Namdalskysten. Skreien har vært viktig for folket her i århundrer og er fortsatt viktig etter tusenårsskiftet. Sør for Lofoten er det ikke noe annet sted der skreifisket har - og har hatt - slik betydning som i Vikna.
Et av målene med Skreifestivalen er bl.a. å skape trivelig miljø for lokalbefolkningen og tilreisende. Vi håper at festivalen også vil bidra til refleksjon og diskusjon når det gjelder betydningen fiskeriene har for landet og vår region, hva det bidrar med av arbeidsplasser, fiskerene- og fiskerfamilienes levekår, bruken av ressursene i havet, verdiskapingen for lokalsamfunnet m.m.

Dere finner mer informasjon på www.skreifestivalen.no

Rørvik Lufthavn
Jeg registrerer nok en gang at tallene på antall reisende over flyplassen er positive. I januar 2013 reiste 2 543 passasjerer via Rørvik Lufthavn, dvs 12,6 % mer enn året før (Namsos 2 250 passasjerer + 0,8 %). Jeg regner med at passasjerantallet vil fortsette å stige i 2013.
Jeg trenger ikke gjenta flyplassens betydning for regionen vår.

Skogbruksprosjekt
Vikna kommune er med i et skogbruksprosjekt sammen med Leka, Bindal og Nærøy. Hovedmålet med prosjektet er å øke aktiviteten innenfor denne næringa. Et av tiltakene har vært å etablere en klimaskog i Vikna. Klimaskog er et begrep som har kommet opp i diskusjonen rundt miljø og CO2 utslipp. Skog binder CO2 og vil derfor være et godt bidrag i klimaregnskap. Så er det alltid slik at de lærde strides, og det er også en problematikk knyttet til planting på myr. Vår representant i prosjektet har vært Lars Kirkeby Garstad.
Prosjektet avsluttes med et avslutningsmøte i Norveg den 18.mars 2013.

Da gjenstår det for meg å ønske dere alle en forsatt fin tid videre!

Vennlig hilsen
Reinert Eidshaug
ordfører i Vikna kommune

Kontakt:
Reinert Eidshaug - tlf.: 468 34 788 - Mob: 905 17 226 -
Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Vikna kommune:
Byåsen - Gatelys og fortau
Lagt inn 01.11.18
Gunn Ingebrigtsen:
varmtvannsbassenget
Lagt inn 29.10.18
Siri Beate Sund:
Gatelys og fortau i Byåsveien
Lagt inn 08.10.18
Rørvik svømmehall:
Rørvik svømmehall - åpningstider
Lagt inn 25.09.18
Trond Christensen:
Åpningstid helg?
Lagt inn 15.09.18
Nyhetsarkiv
Vikna folkebibliotek - Åpningstider i jula (10.12.2018)
Kulturskolens juleforestilling 13. desember (10.12.2018)
Gatelys i Vikna (5.12.2018)
Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 (4.12.2018)
Ledig driftsavtalehjemmel for fysioterapeut (4.12.2018)
Ledige stillinger i Helse- og sosialetaten (4.12.2018)
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning for 2019 (4.12.2018)
Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus fra 01.01.2019 (27.11.2018)
Vikna kommunes Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019 - 2022 - Rådmannens forslag (21.11.2018)
Detaljreguleringsplan Austafjord barnehage (15.11.2018)
Vil du bidra til en bedre oppvekst for barn og unge i Ytre Namdal - Bli med på idedugnad 21. november (13.11.2018)
Flerengstrand - Utlegging til offentlig ettersyn og høring av søknad - Økt produksjon i lakseslakteriet til Nils Williksen AS - Vikna kommune (12.11.2018)
Mobbeombud i Trøndelag (7.11.2018)
Jodtabletter ved atomulykker (7.11.2018)
Audiograf Sigrid Fløan Solum kommer til Vikna (7.11.2018)
Se hele arkivet