Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Varsel om igangsatt planarbeid for ny idrettshall i Rørvik
Publisert: 28.05.2019

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsatt reguleringsplanarbeid for eiendommen gnr. 10 bnr. 336 i Vikna kommune. Planområdet er lokalisert i Rørvik. Varslet planområde er på ca. 35,3 daa. Dagens reguleringsformål er i hovedsak «forretning/kontor».

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en ny idrettshall. Dagens hall tilfredsstiller ikke de ønsker og behov som idrettsmiljøet og resten av samfunnet i Rørvik og Vikna har. Det siste året har det pågått en politisk prosess for å komme frem til hvor den nye idrettshallen skal plasseres, og det er nå politisk vedtatt å plassere ny hall på den gamle skoletomta.

Vikna kommune har vurdert at det skal gjøres en konsekvensutredning iht. forskrift om konsekvensutredning § 8 av trafikale forhold, og av estetisk utforming ift. omgivelsene. Konsekvensutredningen vil følge planforslaget.

De som ønsker kan komme med innspill til planarbeidet. Merknader og innspill sendes til Vikna kommune, Postboks 133 Sentrum, 7901 Rørvik, eller på e-post til vikna@vikna.kommune.no innen 11.06.2019. For ytterligere opplysninger om planarbeidet kontaktes Vikna kommune v/ Eli Egge, tlf.: 74 39 33 00. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får de berørte parter varsel om dette og kan komme med merkander. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

Dokumentvedlegg:
Planområdet A4 1_2000.pdf
Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Guttorm Ingebrigtsen:
Rundkjøring
Lagt inn 03.10.19
Ingunn Lysø:
Svar vedr nytt gatenavn
Lagt inn 19.09.19
Kjetil Hartviksen:
Gateadresse med nytt navn.
Lagt inn 10.09.19
Rådmannen:
BMX banen ferdigstilles høsten 2019
Lagt inn 03.07.19
Annette Wannebo:
BMX bane
Lagt inn 03.05.19
Nyhetsarkiv