Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Ordførerens hjørne - april 2012
Publisert: 21.04.2012 av Reinert Eidshaug

Reinert Eidshaug, ordfører i Vikna
Reinert Eidshaug, ordfører i Vikna
Ordfører Reinert Eidshaug har en fast spalte i Vikna Avisa der han oppsummerer små og store hendelser, fra måneden som har gått. Her presenteres "ordførerens hjørne på nett".


Kjære Viknaværinger

April nærmer seg slutten, og vi er nå på vei inn i den siste vårmåneden - mai. Til tross for en kald vår så langt, kan vi se at det spirer og gror rundt oss. Men det er ikke bare der ute i naturen det spirer og gror. Også når det kommer til befolkningen spirer og gror det her i Vikna. I 2011 var vi den kommunen i Namdal med størst folketilvekst, på hele 106 stk, kun forbigått av tre kommuner i hele Nord-Trøndelag. Det forteller oss at vi har gjort noe riktig her i kommunen, og det er noe vi både kan og bør være stolte over.

Siden forrige gang har skreifestivalen gått av stabelen, og det ble en stor suksess, i år som så mange år før. Tusen takk til alle som har vært med og bidratt.

Den politiske saken som nok har opptatt både meg og mange andre de siste ukene, er flyplasstilbudet her i Ytre Namdal. Flyplasstilbudet er ekstremt viktig både for næringslivet og beboere i Ytre Namdal. Næringslivet peker på flyplassen som det klart viktigste for at det skal kunne være en fortsatt god utvikling på næringsfronten. Behovet for en god og effektiv infrastruktur blir stadig viktigere etter hvert som den teknologiske utviklingen øker, slik at nødvendig kompetanse ikke nødvendigvis lengre finnes innad i hver enkelt bedrift, men at man er avhengig av å kunne samarbeide effektivt med folk fra hele landet, for ikke å si hele verden. Nettopp derfor er det et sterkt ønske fra næringslivet at det blir satt inn mer kapasitet, særlig i kommunikasjon med Trondheim Lufthavn.

Antall reisende har økt betydelig de siste årene, og dette var nok årsaken til at region fikk en ekstra avgang (6 g. pr. uke). Når vi på tross av økt behov opplever å få flere avganger på dårlige tidspunkt og å måtte dele flyet med andre regioner, vil ikke dette medføre økt kapasitet for næringslivet slik som det har etterspurt. Det positive for befolkningen vil nok være at det vil kunne bli billigere å fly, i og med at vi får flere billige seter på ugunstige tidspunkt, men vi tror ikke dette medfører en langsiktig god utvikling av flytilbudet. Vi håper å kunne komme i dialog med Widerøe om å få et bedre ruteopplegg for vår region. Vi ber om at vårt næringsliv og beboere skal få fly på tidspunkt som gjør det mulig å utvikle vår region i riktig retning.

Når det gjelder innspill i forbindelse med nytt anbud på regionale flyruter ved Rørvik og Namsos Lufthavn - ruteområde 12 - har Vikna, Nærøy, Namsos og Overhalla kommune kommet med felles innspill til Widerøe. Det har i de siste dagene blitt etablert en konstruktiv dialog mellom representanter i Widerøe og kommunene, som forhåpentligvis vil være positiv i forhold til fortsettelsen. Uansett ber vi om en tettere dialog og om et snarlig møte med ledelsen og ansvarlig for ruteplanlegging i selskapet for å konkretisere viktigheten av å få til et ruteprogram som er tilpasset næringslivet. Våre krav til rutetider er godt forankret i hele befolkningen og i næringslivet, og vil ha avgjørende betydning for en fortsatt positiv utvikling i hele regionen.
I tillegg til å være fortvilte over det nye rutetilbudet, stiller vi oss også undrende til selve prosessen vedrørende nye rutetider. Forslaget til ruteprogram er ikke sendt ut på høring, og det er kun tilfeldigheter som gjør at vi kjenner det nye forslaget - via Widerøes hjemmeside. Widerøe har svart oss tilbake med at de nye rutene er bare midlertidige og beklager rotet.

Forlengelse av rullebanen
Den korte rullebanen gjør at det er små muligheter for å skape reell konkurranse om rutene fra Rørvik. Det kan forhindre en mer offensiv utvikling av flytilbudet i regionen. Avinors utredning i forhold til Nasjonal Transportplan omtaler at det er usikkerhet omkring bruk av større fly pga. terrenghindring i nord. Avinor har ikke foretatt en detaljert analyse av Rørvik Lufthavn. Det er noe som er planlagt løst ved forskyving av banen mot sjøen. Våre konsulenter, som Avinor har stor tillitt til, konkluderer med at alt ligger til rette for å utvikle en flyplass som kan betjene flytrafikk så vel innenriks som i Nord Europa, dersom vi flytter landingsterskelen 400 m SW, og åpner for ytterligere flytting av landingsterskelen etter innspill fra Avinor. Dvs at forholdene ligger til rette for å anlegge en flyplass med banelengder opp mot 2000 m ved behov.

Avinor har så langt kun lagt dagens rullebane, og de operative begrensningene som knytter seg til denne, til grunn i sine uttalelser, og da spesielt hindersituasjonen nordøst for lufthavna.
Nytt felles europeisk regelverk for flyplassutforming er på trappene. EASA vil sette strengere krav i forhold til flysikkerhet, og den dokumentasjonen som kreves dersom det må opereres med avvik, eksempelvis hinder i hinderflatene. En eventuell utvidelse av rullebanen ut over 1199 m vil gjøre det nødvendig med omfattende infrastrukturtiltak på Rørvik lufthavn.

En lengre rullebane vil legge forholdene bedre til rette for konkurranse om eksisterende ruter og vil gjøre det mulig å opprette nye ruter, blant annet nordover, som forkorter reisetiden og gir tilstrekkelig kapasitet på attraktive tider og legger grunnlaget for lavere priser. En lengre rullebane vil også gjøre det mulig å bruke Ryum for charteroperasjoner i forbindelse med større prosjekter eller arrangement. Det vil gjøre Ytre Namdal mer attraktiv for næringslivet, og er trolig ei forutsetning for økt kompetanse i region. Økt tilgjengelighet og lavere priser vil også bidra positivt til områdets attraktivitet for arbeidstakere.

Vi føler oss helt sikre på at et samfunnsregnskap for Ytre Namdal vil være positivt ved å investere i lengre rullebane på flyplassen i Ytre Namdal. Trolig store fordeler både for region og for staten. En forlengelse av banen vil pga. lokalisering bli en unik lufthavn i Midt-Norge.

Vi har gjennomført møte mellom Næringslivet i Ytre Namdal og Innovasjon Norge - hovedtemaet i forbindelse med dette møte er - hva kan Innovasjon Norge bidra med for å stimulere til ytterligere vekst og eksport av varer og tjenester nasjonalt/internasjonalt fra Ytre Namdal. Oppsummering fra møtet er at vi må knekke koden i fellesskap for å øke verdiskapingen i Ytre Namdal. Infrastrukturen er bra, men må fortsatt utvikles for at vi kan ekspandere videre. For å lykkes må en ha et mangfoldig arbeidsliv. Næringslivet i Ytre Namdal tenker nytt.
Det skal komme mer informasjon om Rørvik Lufthavn etter hvert. Vi skal i møte med Avinor i nær fremtid i Oslo.

Vennlig hilsen

Reinert Eidshaug, ordfører i Vikna
Kontakt:
Reinert Eidshaug - tlf.: 468 34 788 - Mob: 905 17 226 -
Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
jon sandow:
sykkel/gangveg rørvik til marøya
Lagt inn 22.11.19
Teknisk etat:
Rundkjøring
Lagt inn 23.10.19
Guttorm Ingebrigtsen:
Rundkjøring
Lagt inn 03.10.19
Ingunn Lysø:
Svar vedr nytt gatenavn
Lagt inn 19.09.19
Kjetil Hartviksen:
Gateadresse med nytt navn.
Lagt inn 10.09.19
Nyhetsarkiv