Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Personvernombud i Vikna kommune
Publisert: 03.07.2019

Personvernombudets hovedoppgave er å informere og gi råd om de forpliktelsene virksomheten har etter personvernlovgivningen til den behandlingsansvarlige eller databehandleren, samt til de ansatte som utfører behandlingen av personopplysninger.

EUs personvernforordning (GDPR) pålegger alle offentlige og en rekke private virksomheter å utnevne et personvernombud. Ombudet skal føre kontroll med virksomhetens etterlevelse av personvernregelverket og gi råd til ledelse og ansatte om personvern.

Personvernombudets ansvar og oppgaver
informere og gi råd til ledelse og ansatte om forpliktelsene som følger av personvernlovgivningen
kontrollere overholdelsen av personvernregelverket og virksomhetens interne rutiner
På anmodning gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser og kontrollere gjennomføringen av vurderingen
Samarbeide med Datatilsynet og fungere som kontaktpunkt for tilsynet ved spørsmål eller kontroll
Bistå personer som er registrert hos virksomheten

Hvem må ha personvernombud?
Alle offentlige virksomheter
Private virksomheter som har som kjernevirksomhet å monitorere (spore/overvåke) personer i stort omfang
Private virksomheter som behandler sensitive personopplysninger, eller opplysninger om straffbare forhold i stor skala

Virksomheten kan også utnevne personvernombud på frivillig grunnlag.

Personvernombud for Vikna kommune
Ulla Haug
Mobil: 954 66 038
E-post: personvernombud@vikna.kommune.no

For mer informasjon om krav til personvernombud og personvernombudets rolle se https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/personvernombud/

Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Kjetil Hartviksen:
Gateadresse med nytt navn.
Lagt inn 10.09.19
Rådmannen:
BMX banen ferdigstilles høsten 2019
Lagt inn 03.07.19
Annette Wannebo:
BMX bane
Lagt inn 03.05.19
Teknisk etat:
Gangvei mellom Torgvn og Pollen
Lagt inn 16.04.19
Finn. Schawland.:
Forlis.
Lagt inn 20.03.19
Nyhetsarkiv
Ledige stillinger i Nærøysund kommune (29.8.2019)
Ledig stilling - Vaktmester/ tømrer (15.8.2019)
Invitasjon til samarbeid rundt aktivitet for kommunens eldre (13.8.2019)
Nærøysund kommune søker etter næringsrådgiver, 100% stilling (13.8.2019)
Nærøysund kommune søker etter samfunnsplanlegger, 100% stilling (13.8.2019)
Audiograf Cecilie Vestgøte kommer til Vikna (13.8.2019)
Kunngjøring-detaljreguleringsplan (31.7.2019)
Ledig stilling - HR-rådgiver (31.7.2019)
Badevakt (8.7.2019)
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage - Barnehageåret 2019/2020 (4.7.2019)
Personvernombud i Vikna kommune (3.7.2019)
Ledige tomter - Nylandet boligfelt – Flintslagerveien (1.7.2019)
Ledig stilling som undervisningsinspektør ved Rørvik skole (1.7.2019)
Ledige stillinger for avdelingsledere helse- og velferd i Nærøysund kommune (1.7.2019)
Ledig stilling som Miljøterapeut (28.6.2019)
Se hele arkivet