Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Varsel om oppstart av planarbeid – Kråkøya – del av sone 7 – detaljregulering
Publisert: 17.12.2019

Varsel om oppstart av planarbeid - Kråkøya - del av sone 7 - detaljregulering.
Spørsmål og innspill til planarbeidet kan innen 1.februar 2020 sendes til Nærøysund kommune.


Planområdet omfatter vestlig del av sone 7 og avgrenses i øst av Kråkøyveien. Varslet planområde er på ca. 20 dekar.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av virksomheter som har behov for sjø- eller havnetilknytning. I forbindelse med utarbeiding av områdereguleringsplanen for Kråkøya ble det i tidlig fase foreslått å sette av den aktuelle sonen H430_7 til fiskeriformål da forholdene er ideelle for slik virksomhet i denne delen av planområdet. Arealformålet ble etter innspill fra sentrale instanser endret til de mer generelle formålene «forretning, kontor og industri» og «kai».

Områdereguleringsplanen ble vedtatt i 2013. Kommunen ønsker å legge til rette for aktivitet på Kråkøya som er i tråd med områdereguleringsplanen. Å legge til rette for fiskeriformål på Kråkøya vil også forhåpentligvis bedre dagens situasjon i fiskerihavna i Rørvik sentrum, der det ofte er manglende kaiplass spesielt for litt større båter.

Det stilles ikke krav om konsekvensutredning for planarbeidet.

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan innen 1.februar 2020 sendes til:

Nærøysund kommune, pb. 133 Sentrum, 7901 Rørvik, eller til post@naroysund.kommune.no.


Dokumentvedlegg:
Varslingsbrev_kartvedlegg.pdf
Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Teknisk etat:
Sykkel/gangveg fra Rørvik til Marøya
Lagt inn 16.12.19
jon sandow:
sykkel/gangveg rørvik til marøya
Lagt inn 22.11.19
Teknisk etat:
Rundkjøring
Lagt inn 23.10.19
Guttorm Ingebrigtsen:
Rundkjøring
Lagt inn 03.10.19
Ingunn Lysø:
Svar vedr nytt gatenavn
Lagt inn 19.09.19
Nyhetsarkiv
Vikna kommunes hjemmeside oppdateres ikke etter 01.01.2020 (31.12.2019)
God Jul og Godt Nytt År (23.12.2019)
Vikna legekontor - Åpningstider i jula (23.12.2019)
Varsel om oppstart av planarbeid – Kråkøya – del av sone 7 – detaljregulering (17.12.2019)
Forebygging norovirus (5.12.2019)
Nærøysund kommune - Årsbudsjett 2020 drift og investering. Økonomiplan 2020-2023 (4.12.2019)
Frivillighetens dag (4.12.2019)
Vikna kulturskole (3.12.2019)
Vikna folkebibliotek - Åpningstider i jula 2019 (29.11.2019)
Frist for saksbehandling i Vikna og Nærøy kommune i 2019 (29.11.2019)
Ledig stilling - PPT (29.11.2019)
Ledige stillinger innen Helse- og velferd (29.11.2019)
Personvernerklæring (29.11.2019)
Høring - Forskrift om vann og avløpsgebyrer for Nærøysund (14.11.2019)
Kunngjøring (11.11.2019)
Se hele arkivet