Aktuelt
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Kunngjøring-detaljreguleringsplan
Publisert: 31.07.2019

Vikna kommunestyre vedtok i møte den 28.februar 2019, sak 4/19, reguleringsplan for Austafjord barnehage. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Vedtatt reguleringsplan med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelige i kommunens Servicetorg på Rørvik samfunnshus. Plandokumentene kan også lastes ned her:
http://innsyn.vikna.kommune.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/116065

Vedtaket kan påklages av en berørt part eller annen med rettslig klageinteresse i saken jf. pbl. § 1-9 og fvl. § 28. Klagen skal være begrunnet og sendes til Vikna kommune, Postboks 133 Sentrum, 7901 Rørvik eller til vikna@vikna.kommune.no.

Frist for å klage på vedtaket er tre uker fra kunngjøringsdato (fredag 2. august).

Gi din kommentar !
Lagrede kommentarer:
Ingen kommentarer lagret
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
jon sandow:
sykkel/gangveg rørvik til marøya
Lagt inn 22.11.19
Teknisk etat:
Rundkjøring
Lagt inn 23.10.19
Guttorm Ingebrigtsen:
Rundkjøring
Lagt inn 03.10.19
Ingunn Lysø:
Svar vedr nytt gatenavn
Lagt inn 19.09.19
Kjetil Hartviksen:
Gateadresse med nytt navn.
Lagt inn 10.09.19
Nyhetsarkiv