Om kommunen
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Øyriket Vikna ligger på kysten nordvest i Nord-Trøndelag. Kommunen består av nærmere 6000 øyer, holmer og skjær. Det er bosetting på de største øyene. Disse, med unntak av Borgan, er knyttet sammen med bruer.
Den unike skjærgård, byr på muligheter for rekreasjon og friluftsliv med bl.a. sjøfiske, dykking, padling, jakt og turgåing hele året. Rørvik, som er administrasjonsstedet, har trivelig gjestehavn for småbåter.
Vikna har de senere årene vært en vekstkommune, med økende tilflytting og etablering av ny næringsvirksomhet. Kommunen har et godt utbygd service- og kulturtilbud , og er et skolesenter der en gjennom Ytre Namdal Videregående skole og avledede virksomheter gir utdanningstilbud både på videregående- og høgskolenivå.
Kommunen er et kommunikasjonsmessig knutepunkt i regionen med gode flyforbindelser, daglige hurtigruteanløp, hurtigbåtforbindelse og god landveis kommunikasjon.

Vikna bilder:
Vikna-Rørvik
Vikna
Nærøysundbrua-Kystmuseet-Hurtigruta
Viknabilder fotografert av Peter M. Laugen
Viknabilder fotografert av Kari Venke Sørø

Historie
Siden de første menneskene slo seg til på Vikna-øyene har havets ressurser vært en viktig forutsetning for å overleve, og har dermed påvirket bosettingen opp gjennom tidene. Vikna er i dag Nord-Trøndelags største fiskerikommune.

I Hansa-tiden på 14-1500-tallet var fisket av skrei, og gode avsetningsmuligheter, årsaker til at bosetningen blomstret opp. I årene 1850 til 1905 økte folketallet i Norge, og mange flyttet ut til kysten der det var lettere å livnære seg. På midten av 1800-tallet var dessuten fisket bra.

På denne tiden reiste også en del til Amerika, men det "rammet" ikke fiskerne ute på øyene så hardt. På Vikna opplevde man på denne tiden en enorm vekst i folketall. I perioden 1876 - 1891 økte befolkningen med hele 41,4 %

Mellom 1910 og 1918 flyttet mange inn til landsbygda hvor industrien var, likevel opplevde Vikna en befolkningsvekst også i denne perioden.

I depresjonsårene (1920 - 30) flyttet folk på ny ut til øyene. Men de øyene som nå var tilgjengelig hadde et noe magert ressursgrunnlag, slik at bosettingen stort sett ble kortvarig.
Sentraliseringen etter krigen førte til at mange av øyene ble avfolket, men folket flyttet likevel ikke ut av kommunen, men til kommunesenteret Rørvik. Vikna kommune beholdt altså det samme folketallet.

Rørvik ble med sin geografiske beliggenhet et naturlig knutepunkt for vel hundre år siden. Rørvik ligger gunstig til ved hovedskipsleia, og det er den viktigste årsaken til at akkurat Rørvik vokste og ble kommunesenteret i Vikna.

Slik kommer du deg til Vikna:
Bil:Ta av fra E6 ved Gartland nord for Grong, eller ta av fra E6 ved Asp nord for Steinkjer og følg videre R17 til Namsos, fortsett derfra langs R17 eller kjør Kystriksveien (769).
Fly:Rørvik Lufthavn ligger like utenfor Rørvik. Her lander Widerøes fly flere ganger daglig.
Båt:Ingen tekst lagt inn (gjøres på innsiden - under Generelt/Ledetekster...
Tog/buss:Man kommer ikke nærmere enn Grong med toget. Fra Grong går det buss til Ytre Namdal.


Fakta om Vikna:
Areal:312 kvkm, hvorav hele 85% ligger under 60 meter over havet
Innbyggertall:4.021 (01.01.2004), ca. 2.600 i Rørvik
Næring:Tradisjonelt fiske, oppdrett, landbruk, service
Kommunesenter:Rørvik
Høyeste fjell:Vattafjellet, 173 m.o.h.
Kystlinje:2.430 km
Kommuenvåpen:Tre sølv lakser på blå bunn
Annet:Ca. 6.000 øyer, holmer og skjær
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Vikna kommune:
Byåsen - Gatelys og fortau
Lagt inn 01.11.18
Gunn Ingebrigtsen:
varmtvannsbassenget
Lagt inn 29.10.18
Siri Beate Sund:
Gatelys og fortau i Byåsveien
Lagt inn 08.10.18
Rørvik svømmehall:
Rørvik svømmehall - åpningstider
Lagt inn 25.09.18
Trond Christensen:
Åpningstid helg?
Lagt inn 15.09.18
Nyhetsarkiv
Vikna folkebibliotek - Åpningstider i jula (10.12.2018)
Kulturskolens juleforestilling 13. desember (10.12.2018)
Gatelys i Vikna (5.12.2018)
Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 (4.12.2018)
Ledig driftsavtalehjemmel for fysioterapeut (4.12.2018)
Ledige stillinger i Helse- og sosialetaten (4.12.2018)
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning for 2019 (4.12.2018)
Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus fra 01.01.2019 (27.11.2018)
Vikna kommunes Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019 - 2022 - Rådmannens forslag (21.11.2018)
Detaljreguleringsplan Austafjord barnehage (15.11.2018)
Vil du bidra til en bedre oppvekst for barn og unge i Ytre Namdal - Bli med på idedugnad 21. november (13.11.2018)
Flerengstrand - Utlegging til offentlig ettersyn og høring av søknad - Økt produksjon i lakseslakteriet til Nils Williksen AS - Vikna kommune (12.11.2018)
Mobbeombud i Trøndelag (7.11.2018)
Jodtabletter ved atomulykker (7.11.2018)
Audiograf Sigrid Fløan Solum kommer til Vikna (7.11.2018)
Se hele arkivet