Teknisk etat
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Generelt Ansatte
Teknisk etat har ansvaret for å utøve den myndighet som er lagt til kommunen når det gjelder reglene i plan- og bygningsloven (arealplanlegging og byggesaksbehandling), delingsloven og forurensningsloven m.m.

Etaten har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens tekniske anlegg (veg, vann, avløp, renovasjon m.m.) og kommunale bygg samt kommunens beredskapsarbeid (brannvesen og førebyggjande brannvern m.m.).

Etaten ledes av teknisk sjef.
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Vikna kommune:
Byåsen - Gatelys og fortau
Lagt inn 01.11.18
Gunn Ingebrigtsen:
varmtvannsbassenget
Lagt inn 29.10.18
Siri Beate Sund:
Gatelys og fortau i Byåsveien
Lagt inn 08.10.18
Rørvik svømmehall:
Rørvik svømmehall - åpningstider
Lagt inn 25.09.18
Trond Christensen:
Åpningstid helg?
Lagt inn 15.09.18
Relaterte nyheter
Dialogmøte - Rehabilitering/ Ombygging av Borgan fergeleie (5.6.2013)
Stegning av innkjøring fra Engasvegen og inn til P-plass nordøst for Rørvik samfunnshus (10.4.2013)
Redusert åpningstid ved teknisk etat (11.1.2012)
Reguleringsplan "Svahylla 1" - Omregulering og utvidelse av del av reguleringsplan til barnehageformål m.m. - Godkjenning (14.1.2011)
Forslag til reguleringsplan for Bjørvika – offentlig ettersyn (14.1.2011)
Forslag til reguleringsplan for ”Roaldsvika hytteområde”– offentlig ettersyn (14.1.2011)
Kommuneplanens arealdel for Vikna 2010-2014 – offentlig ettersyn (27.10.2010)
Nye regler om likningsverdi for boligeiendommer (20.9.2010)
Reguleringsplan m/byggeskikkveileder for Nordøyan - Offentlig ettersyn (23.7.2010)
Anbud slam (innsamling - behandling) (5.7.2010)
Se hele arkivet