Nyhetsarkiv
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Forebygging norovirus
Publisert: 05.12.2019
Vi er på veg inn i ei tid som er høgsesong for omgangssjuke m.a. på grunn av norovirus. Norovirus er svært smittsamt og det er derfor tid for å minne om at god hygiene er det viktigaste førebyggande tiltaket. Grundig handvask med såpe og vatn og god kjøkkenhygiene er dei viktigaste førebyggande tiltaka mot norovirus.
Totalt 2828 nyheter i arkivet
Nærøysund kommune - Årsbudsjett 2020 drift og investering. Økonomiplan 2020-2023 (4.12.2019)
Frivillighetens dag (4.12.2019)
Vikna kulturskole (3.12.2019)
Vikna folkebibliotek - Åpningstider i jula 2019 (29.11.2019)
Frist for saksbehandling i Vikna og Nærøy kommune i 2019 (29.11.2019)
Ledig stilling - PPT (29.11.2019)
Ledige stillinger innen Helse- og velferd (29.11.2019)
Personvernerklæring (29.11.2019)
Høring - Forskrift om vann og avløpsgebyrer for Nærøysund (14.11.2019)
Kunngjøring (11.11.2019)
OBS! Nytt kjøremønster - Rørvik (11.11.2019)
Personlig assistent til familie på Vikna (11.11.2019)
Flott forestilling på Bårstua onsdag 6. november (11.11.2019)
Matrikkel og grunnbok stenges for oppdatering (6.11.2019)
Søndagsåpen svømmehall fra 10. november (4.11.2019)
Ledig stilling - LIS 1 - Lege (29.10.2019)
Vegstenging - Engasvegen (29.10.2019)
Vedtatt reguleringsplan - kunngjøring. Rørvik arena (ny Rørvik idrettshall) (29.10.2019)
Forslag på kandidater til råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd (28.10.2019)
Hukommelsesteamet i Vikna (28.10.2019)
Dansegalla m/trylleshow for mennesker med ulike hjelpebehov og funksjonshemninger (23.10.2019)
Dialektstund med Tor Erik Jenstad (23.10.2019)
Ledige barnehageplasser (23.10.2019)
Ny hentedag på noen ruter i Vikna og Nærøy fra uke 44 (22.10.2019)
Vegstenging - Kjøpmannsgata (18.10.2019)
Høring - Kulturminneplan for Vikna kommune (18.10.2019)
Informasjonsmøte – detaljregulering Betzy Bergs gate (17.10.2019)
Influensavaksinering 2019 (17.10.2019)
Vedtatt reguleringsplan - kunngjøring (16.10.2019)
Høring og offentlig ettersyn (16.10.2019)
Svømmehallen er stengt ut uke 42 (15.10.2019)
Innbyggerne i Trøndelag deltar i ny, nasjonal undersøkelse om helse og sykdom (7.10.2019)
Vil du være bøssebærer (7.10.2019)
Audiograf Cecilie Vestgøte kommer til Vikna (28.9.2019)
Avdelingsingeniør, Bygg og eiendom (26.9.2019)
Vikna kommunes kulturpris for 2019 (26.9.2019)
Vikna kommunale Utviklingsfond (26.9.2019)
Ledige stillinger i Nærøysund kommune (29.8.2019)
Ledig stilling - Vaktmester/ tømrer (15.8.2019)
Invitasjon til samarbeid rundt aktivitet for kommunens eldre (13.8.2019)
Nærøysund kommune søker etter næringsrådgiver, 100% stilling (13.8.2019)
Nærøysund kommune søker etter samfunnsplanlegger, 100% stilling (13.8.2019)
Kunngjøring-detaljreguleringsplan (31.7.2019)
Ledig stilling - HR-rådgiver (31.7.2019)
Badevakt (8.7.2019)
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage - Barnehageåret 2019/2020 (4.7.2019)
Personvernombud i Vikna kommune (3.7.2019)
Ledige tomter - Nylandet boligfelt – Flintslagerveien (1.7.2019)
Ledig stilling som undervisningsinspektør ved Rørvik skole (1.7.2019)
Ledige stillinger for avdelingsledere helse- og velferd i Nærøysund kommune (1.7.2019)
Ledig stilling som Miljøterapeut (28.6.2019)
Rådgiver innen plan- og byggesak ved Teknisk – to ledige stillinger (28.6.2019)
Ledige stillinger i helse- og sosialetaten (28.6.2019)
Varsel om oppstart av planarbeid – offentlig høring av planprogram for detaljregulering boliger Fossaahaugen sør (28.6.2019)
Kunngjøring av vedtak – endring av reguleringsplan Nylandet boligområde – felt B3 – ny tomt til Bikuben barnehage (28.6.2019)
Høring - Detaljreguleringsplan Rørvik idrettshall (28.6.2019)
Høring - Detaljreguleringsplan Nylandet del 1 (28.6.2019)
Kartlegging av friluftslivsområder i Vikna kommune - offentlig høring (27.6.2019)
Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon (25.6.2019)
Bygdefiber i Vikna kommune - Støtte til prosjekt i grendene i 2019 (24.6.2019)
Sommerstengt basseng (24.6.2019)
To nye tilskuddsordninger til kulturformål i Vikna kommune (24.6.2019)
Vikna kommunes årsmelding 2018 (19.6.2019)
Ledig stilling ved Austafjord oppvekstsenter (12.6.2019)
Vedtatt reguleringsplan - Detaljregulering for deler av Svahylla 1 (3.6.2019)
Godkjente valglister (3.6.2019)
Ledig stilling som vaktmester/ tømrer (29.5.2019)
Varsel om igangsatt planarbeid for ny idrettshall i Rørvik (28.5.2019)
Tilskudd til kulturarrangementer i 2019 (22.5.2019)
Ledige stillinger som pedagogiske ledere i Tårnet barnehage og Austafjord barnehage (22.5.2019)
Ledig stilling i PPT Ytre Namdal (22.5.2019)
Viktig informasjon vedrørende brukerkontoret (21.5.2019)
Vikna kulturskole 2019/20 (10.5.2019)
Legesenteret og helsestasjonen er stengt 20. og 21. mai (10.5.2019)
Omvisning i nye Rørvik helsesenter (10.5.2019)
Råsa (10.5.2019)
Ledige stillinger i barneverntjenesten i Ytre Namdal (8.5.2019)
Ledig stilling i teknisk etat (8.5.2019)
Bli med på busstur i Magnhild Haalkes rike! (30.4.2019)
Strandrydding 2019 (26.4.2019)
Johan Bergs gate stenges fra 23.04.2019 (23.4.2019)
Skolerute for skoleåret 2019/2020 (16.4.2019)
Vikna voksenopplæring - Prøver (15.4.2019)
Fast stilling som rektor ved Austafjord oppvekstsenter fra 01.08.19 (15.4.2019)
Ledige stillinger i skole og barnehage i Nærøysund kommune fra 1. august 2019 (15.4.2019)
Informasjon til listekandidater kommunestyrevalget 2019 (15.4.2019)
2x Ford KA til salgs (8.4.2019)
Ledig stilling i hjemmetjenesten avd. 2, TPU (8.4.2019)
Forberedelsene til "Jakten på jungeldyret" er godt igang (1.4.2019)
Vikna folkebibliotek - Åpningstider i forbindelse med påska 2019 (31.3.2019)
Plass i skolefritidsordningen (SFO) - Rørvik skole (31.3.2019)
Voksenopplæringen og flyktningetjenesten i Vikna inviterer til åpent hus (14.3.2019)
Invitasjon til foredrag om velferdsteknologi (13.3.2019)
Ledige stillinger i vaktmesterteamet (11.3.2019)
UKM 2019 (4.3.2019)
Eiendomsskatteliste for 2019 (28.2.2019)
Ledige stillinger ved Rørvik skole og Austafjord oppvekstsenter (22.2.2019)
Detaljreguleringsplan deler av Svahylla 1 (22.2.2019)
Ledige barnehageplasser 2019/2020 (18.2.2019)
Bli med på UKM 2019 (18.2.2019)
Jegerprøvekurs (17.2.2019)
Endring av vei/ gatenavn i Vikna kommune (10.2.2019)
Molo/ veg til Kråkøya stenges 11.02-06.03.2019 (10.2.2019)
Nye gårdsnummer i Vikna kommune (10.2.2019)
Informasjon til alle voksne innvandrere i Vikna (7.2.2019)
Elgrapport 2004-2018 (31.1.2019)
Ny besøksadresse (31.1.2019)
Ledige stillinger som ergoterapeut og barnevernkonsulent (30.1.2019)
Ferievikarer sommeren 2019 (22.1.2019)
Ledig stilling i Tårnet barnehage (21.1.2019)
Frokostmøte for bedrifter 24. januar (17.1.2019)
Ledige stillinger i renholdsteamet (16.1.2019)
Gatelys Vikna - 2019 (15.1.2019)
Gebyrregulativ 2019 (15.1.2019)
Info. fra voksenopplæringen (9.1.2019)
Konfliktrådet har behov for meklere i Vikna kommune (9.1.2019)
Søk Drømmestipendet (20.12.2018)
Kulturskolens juleforestilling 13. desember (10.12.2018)
Gatelys i Vikna (5.12.2018)
Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 (4.12.2018)
Ledig driftsavtalehjemmel for fysioterapeut (4.12.2018)
Ledige stillinger i Helse- og sosialetaten (4.12.2018)
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning for 2019 (4.12.2018)
Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus fra 01.01.2019 (27.11.2018)
Vikna kommunes Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019 - 2022 - Rådmannens forslag (21.11.2018)
Detaljreguleringsplan Austafjord barnehage (15.11.2018)
Vil du bidra til en bedre oppvekst for barn og unge i Ytre Namdal - Bli med på idedugnad 21. november (13.11.2018)
Flerengstrand - Utlegging til offentlig ettersyn og høring av søknad - Økt produksjon i lakseslakteriet til Nils Williksen AS - Vikna kommune (12.11.2018)
Mobbeombud i Trøndelag (7.11.2018)
Jodtabletter ved atomulykker (7.11.2018)
Informasjonsmøte om bredbåndsutbygging på Drag grendehus 14. november 2018 (5.11.2018)
Varsel om oppstart av planarbeid (5.11.2018)
Vil du bidra til bedre psykisk helse blant barn og unge - Bli med på idedugnad 21. november (29.10.2018)
Bli med å styrk befolkningens egenberedskap (29.10.2018)
Voksenopplæringen minner om norskprøve høst 2018 (29.10.2018)
Ledig stilling - programveileder i flyktningtjenesten (29.10.2018)
Johan Bergs gate og Kjøpmannsgata stengt for gjennomkjøring (29.10.2018)
47 % deltakelse på HUNT 4 så langt - Møt opp og bidra til at Vikna får over 50 % deltakelse (19.10.2018)
Ledig stilling - Prosjektleder/ arkivkoordinator (18.10.2018)
Samvirkeøvelse torsdag 18. oktober (18.10.2018)
Har du deltatt på HUNT4? (17.10.2018)
Råsa (16.10.2018)
Søke bostøtte? FRIST 25. i hver måned (14.10.2018)
"Skoletomta" gnr. 10 bnr. 336 i Rørvik sentrum (9.10.2018)
Varsel om forsøk (4.10.2018)
Bassenget er åpent i høstferien (4.10.2018)
Info. om avvikling av samfunnsfag-/ statsborgerprøve og norskprøve høsten 2018 (3.10.2018)
Ledige vikariater i Tårnet barnehage (28.9.2018)
Yttertoppan 2019 vinter (28.9.2018)
Enda ikke deltatt i HUNT4? (28.9.2018)
Morten Wengstad blir kommunikasjons- og omdømmerådgiver (25.9.2018)
Søknad om spillemidler for 2019 (18.9.2018)
Bipolaritet - Hva er det? (18.9.2018)
Nylandet del 2 – varsel om oppstart av områderegulering og forslag til planprogram til offentlig ettersyn (11.9.2018)
Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid - Austafjord barnehage (11.9.2018)
Invitasjon til temamøte - «Kystlandbruket i Ytre Namdal og Bindal - Hvor går vegen?» (6.9.2018)
Midler til stedutviklingstiltak i Rørvik sentrum (6.9.2018)
Viknatunet inviterer til demodag for assistep 5. september kl 10.00 (3.9.2018)
Informasjon til alle innvandrere i Vikna kommune, som mangler 50 timer samfunnskunnskap (3.9.2018)
Høring - Forskrift om politivedtekter i Vikna kommune (31.8.2018)
Kunngjøring - Sinkaberg Hansen AS - Akvakultursøknad (31.8.2018)
Transporttjenesten for funksjonshemmede (28.8.2018)
Informasjon fra Vikna Voksenopplæring (17.8.2018)
Nye bøker på biblioteket (17.8.2018)
Åpningstider i bassenget (17.8.2018)
Stipend til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte (17.8.2018)
Ny skiltplan - Rørvik (16.8.2018)
Rus- og psykiatritjenesten søker etter vikarer i tjenesten (14.8.2018)
Ledig 60 % fast stilling som barnevernkosulent (9.8.2018)
Ledig stilling som miljøterapeut / vernepleier (9.8.2018)
Vikna legekontor innfører mulighet for timebestilling på nett fra 01.08.2018 (1.8.2018)
60% stilling fast, BPA, Vikna kommune (23.7.2018)
Ledige stillinger i helse- og sosialetaten (23.7.2018)
Dinutvei.no – nasjonal veiviser ved vold og overgrep (18.7.2018)
Skattekontorene innfører timebestilling (16.7.2018)
Lyst til å være fritidskontakt? (16.7.2018)
Ledig stilling - IT konsulent (3.7.2018)
Sommerstengt basseng (2.7.2018)
naroysund.info (29.6.2018)
Mange tilbud på biblioteket i sommer (28.6.2018)
HUNT 4 (27.6.2018)
Barnevernvakt (27.6.2018)
Reguleringsplaner - Kunngjøring (27.6.2018)
Planprogram for Kystsoneplan for Namdalen (27.6.2018)
Ledig stilling - Psykiatrisk sykepleier / vernepleier / sosionom (24.6.2018)
Ledig stilling - Controller (24.6.2018)
Demensplan 2018 – 2021 – Vikna kommune - Høring (24.6.2018)
Hege Sørlie blir ny rådmann i Nærøysund kommune (22.6.2018)
Ledig stilling i PPT (14.6.2018)
Lyst til å være fritidskontakt? (13.6.2018)
Vikna kulturskole 2018/19 (11.6.2018)
Oppheving av forbud mot all bruk av åpen ild (7.6.2018)
Høring - Forslag til endring i forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr (7.6.2018)
Varsel om igangsatt planarbeid for detaljregulering Nylandet (7.6.2018)
Utviklingsprosjekt i sang og musikklivet i Ytre Namdal – DIAFON (3.6.2018)
Rørvik Fisk AS – søknad om tillatelse til etablering av lokalitet for fangstbasert akvakultur – Småholman i Vikna kommune – Offentlig ettersyn (3.6.2018)
Ledig stilling som kommunikasjons- og omdømmerådgiver (29.5.2018)
Ledig fagarbeider-/assistentstillinger ved Rørvik Skole (25.5.2018)
FORBUD MOT ALL BRUK AV ÅPEN ILD (25.5.2018)
Ledige stillinger som vernepleiere (23.5.2018)
Ledige stillinger ved teknisk etat (23.5.2018)
Vikna kommunes årsmelding 2017 (16.5.2018)
Prosjektleder digitalisering (9.5.2018)
Ledige stillinger som Miljøterapeuter (9.5.2018)
Ledige stillinger i kommunale barnehager (9.5.2018)
Barneverntjenesten i YN har ledig stilling som barnevernkonsulent (9.5.2018)
Bredbånd i Vikna - Høring (9.5.2018)
Sommerjobb for ungdom 15-18 år (7.5.2018)
Viktig info. i forbindelse med flyfotografering (4.5.2018)
Laidback videre i UKM (4.5.2018)
Rakedugnad på kirkegårdene i Vikna (3.5.2018)
Vil du bli inspektør ved Rørvik skole? (3.5.2018)
Strandrydding 2018 (3.5.2018)
Ledig legestilling (2.5.2018)
Regler og retningslinjer for bruk av droner til lek og hobby (27.4.2018)
Innslag fra Vikna på UKM festivalen i Grong 20. - 22. april (24.4.2018)
Informasjon til alle voksne innvandrere i Vikna (24.4.2018)
Kunngjøring - Emilsen Fisk AS – søknad om tillatelse til arealendring på lokaliteten 26315 Nordgjæslingan i Vikna (24.4.2018)
Varsel om støyende arbeid – Rørvik helsesenter (20.4.2018)
Ledige stillinger i teknisk etat (13.4.2018)
Trim og trivsel 2018 - rebusløp og gratis basseng onsdag 18. april (10.4.2018)
Alle 1.-klassinger får gratis skolesekk (9.4.2018)
Prosjektleder digitalisering, 100% stilling (9.4.2018)
Ledig stilling som undervisningsinspektør ved Rørvik skole (9.4.2018)
Ledige stillinger i helse- og sosialetaten (9.4.2018)
Ledig stilling i rus- og psykiatritjenesten (9.4.2018)
Vedrørende forebyggende hjemmebesøk til innbyggere over 75 år! (27.3.2018)
Tilskudd til friluftstiltak - Ny tilskuddsordning med frist 1.mai (26.3.2018)
Ledige lærerstillinger i Vikna kommune fra 01.08.18 (23.3.2018)
Skolerute for skoleåret 2018/2019 (18.3.2018)
UKM 2018 - Fire flotte bidrag fra Vikna til regionfestivalen i Grong 20. - 22. april (16.3.2018)
Meld deg på om du ønsker gratisbilletter til Den Norske Opera & Ballett 14.04.18. (16.3.2018)
Tilsyn og ulovlighetsoppfølging i Sør-Gjæslingan (12.3.2018)
RØRVIK VANNVERK - REDUSERT VANNKVALITET (12.3.2018)
«Kulturskrei» med tradisjonelt skreimåltid (8.3.2018)
Samfunnskunnskapsprøver og statsborgerprøver TORSDAG 19.04.18 (8.3.2018)
Alternativ minimesse i Bårstua 10. og 11. mars (8.3.2018)
Kino på Austafjord fredag 16.03.2018 (6.3.2018)
Gratis deltakelse i Sykle til jobben for alle Vikna kommunes innbyggere (1.3.2018)
Eiendomsskatteliste for 2018 (28.2.2018)
UKM I VIKNA AVLYST (28.2.2018)
Ledig lærerstilling ved Rørvik skole (21.2.2018)
Stenging av Storgata fram til juli 2019 (21.2.2018)
SKREIFESTIVALEN 15. - 18. mars 2018 (20.2.2018)
Ferievikarer sommeren 2018 (14.2.2018)
VARSEL OM STØYENDE ARBEID – RØRVIK HELSESENTER (14.2.2018)
Ledig stilling - NAV (13.2.2018)
Ledig stilling - Rådgiver (13.2.2018)
Info. om samfunnskunnskapsprøver, norskprøver og statsborgerprøver (7.2.2018)
Navn på ny kommune (5.2.2018)
Informasjon til alle voksne innvandrere i Vikna (5.2.2018)
Info. om Grunnskole for voksne (5.2.2018)
Jegerprøvekurs - bare 7 plasser igjen (1.2.2018)
Autorisasjonskurs i plantevern (30.1.2018)
Har du lyst har du lov! (30.1.2018)
Kortreist Vikna og Nærøy del 2 går på Trønder-Tv (30.1.2018)
Jegerprøvekurs (23.1.2018)
Ledige plasser i kulturskolen (19.1.2018)
Oppstart av byggearbeider Rørvik Helsesenter - fase II (16.1.2018)
Forslag til Detaljregulering Engvika Terrasse – Offentlig ettersyn (16.1.2018)
Pårørendeundersøkelsen (11.1.2018)
Offentlig bading på søndager (11.1.2018)
Hva skal den nye kommunen hete? (9.1.2018)
Ledige stillinger som pedagogiske ledere i Tårnet barnehage (8.1.2018)
Ledig stilling ved Rørvik skole (8.1.2018)
Informasjon fra AtB - Ny pris-, billett- og sonemodell i Trøndelag (8.1.2018)
Åpningstider gjennvinningsstasjoner 2018 (27.12.2017)
Informasjon fra Norkring (27.12.2017)
Kreftomsorg i Vikna kommune (21.12.2017)
Feil på e-postadresse til KE rettet (21.12.2017)
Ledige lærerstillinger i Vikna kommune med tiltredelse januar 2018 ved f.t. Rørvik skole (18.12.2017)
Kulturskolen inviterer til juleforestilling (14.12.2017)
Vikna folkebibliotek - Åpningstider i forbindelse med jula 2017 (11.12.2017)
Vegstenging - Jens Persa gata (8.12.2017)
Magisk jul i Berggården og lørdagskafe (7.12.2017)
Detaljreguleringsplan InnovArena - kunngjøring (30.11.2017)
Vikna kommunes Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018 - 2021 - Rådmannens forslag (20.11.2017)
Vil dere bli fosterforeldre? (17.11.2017)
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (16.11.2017)
Høringsnotat: Ny forskrift om feiing og tilsyn (16.11.2017)
Kulturpris 2017 (16.11.2017)
Prosjektleder Kystsoneplan Namdal 100 % stilling (10.11.2017)
Vrimmelfestivalen (10.11.2017)
Kirkegata delvis stengt i uke 45 (3.11.2017)
Kino på Austafjord fredag 27.10.2017 (24.10.2017)
Influensavaksinering 2017 (19.10.2017)
Nå kan du søke på tilskudd til din kulturbegivenhet (17.10.2017)
Informasjon til alle voksne innvandrere i Vikna (17.10.2017)
Varsel om redusert framkommelighet - Kirkegata v/ sykestua 18.10.2017 i tidsrommet 09.00-16.00 (17.10.2017)
Kino på Austafjord fredag 29.09.2017 (28.9.2017)
Varsel om militær øvelse (28.9.2017)
Ledig stilling i flyktningtjenesten (25.9.2017)
Internasjonal kafe (19.9.2017)
Varsel om støy i området rundt Rørvik sykestue (15.9.2017)
Turnéteatret i Trøndelag viser den prisbelønte komedien "Kunst" onsdag 20. september kl 1900 (14.9.2017)
Friluftslivets uke (14.9.2017)
Kulturminnedagene 2017 (12.9.2017)
Stortingsvalg 2017 - 11. september (10.9.2017)
Produksjonsavgift på laks og ørret er fullt mulig (10.9.2017)
Er du interessert i kulturminner? (5.9.2017)
Oppstart av byggearbeider ved sykestua (4.9.2017)
Velkommen til Undringskveld på biblioteket i Rørvik (4.9.2017)
Tilkallingsvakter ved Rørvik svømmehall (4.9.2017)
Friluftslivets uke 2. til 10. september 2017 (31.8.2017)
Yttertoppan - Friluftslivets uke 2. - 10. september (31.8.2017)
Plan- og Byggesaksbehandler 2. gangs utlysning (25.8.2017)
Info. fra voksenopplæringen (24.8.2017)
Etablererkurs (24.8.2017)
Ledige stillinger i teknisk etat, kommunalteknisk drift (24.8.2017)
Forhåndsstemming på kjøpesenter (22.8.2017)
Åpningstider i bassenget (21.8.2017)
Heksagon og Elvis på Vikna folkebibliotek (17.8.2017)
Nye purrerutiner fra biblioteket - Oppstart 1. september (17.8.2017)
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage (16.8.2017)
Yttertopptur med Barnas Turlag - Felles tur til Sundsfjellet (10.8.2017)
Høring - Forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass m.m. (26.7.2017)
Sandvolleybane ferdig og klar til bruk (26.7.2017)
Ledige stillinger i renholdsteamet (26.7.2017)
Ledig stilling: Lege (26.7.2017)
Sommeråpent i svømmehallen (14.7.2017)
Ledige stillinger i Helse- og sosialetaten (14.7.2017)
Vikna folkebibliotek - Boksalg og salgsutstilling av akrylbilder (10.7.2017)
Detaljreguleringsplan InnovArena - kunngjøring (10.7.2017)
Varsel om oppstart av detaljregulering (4.7.2017)
Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 (3.7.2017)
Årsregnskap 2016, Vikna kommune (30.6.2017)
Sommerstengt basseng! (28.6.2017)
Ledig stilling i rus- og psykiatritjenesten (28.6.2017)
Ledige stillinger i teknisk etat, uteseksjonen (28.6.2017)
Ledige lærerstillinger i Vikna kommune fra 01.08.17 (28.6.2017)
Ledig stilling i Tårnet barnehage (26.6.2017)
Formannskapene i Leka, Nærøy og Vikna har vedtatt at utarbeidet forslag til felles overordnet rusmiddelpolitisk handlingsplan m/ vedlegg legges ut til høring i perioden fram til 1. september 2017 (21.6.2017)
Søknadsskjema - Vikna kultur og musikkskole (16.6.2017)
Ledige legestillinger (7.6.2017)
Ledige stillinger ved Austafjord oppvekstsenter (7.6.2017)
Ledig stilling - Plan- og Byggesaksbehandler (7.6.2017)
Planlagt vegstengning (7.6.2017)
Appen Min Renovasjon (1.6.2017)
Sommerles (1.6.2017)
Sommerkonsert (30.5.2017)
Vikna kommunes årsmelding 2016 (24.5.2017)
Kunngjøring (22.5.2017)
Reguleringsplan del av Hyttefelt Bergsnov-Fjellseng - kunngjøring (22.5.2017)
Pedagogisk psykologisk rådgiver ved PPT for Ytre Namdal 100% fast stilling (22.5.2017)
Skatteoppkreverkontorene i Nærøy, Vikna og Leka er nå samlokalisert (19.5.2017)
Vinnere av 17. mai lotteriet på Rørvik (19.5.2017)
Ledig stilling i musikk- og kulturskolen (15.5.2017)
Skogbrann - Svevestøv og forhåndsregler (15.5.2017)
Ledig stilling - Undervisningsinspektør (10.5.2017)
Konsert med Vikna musikk- og kulturskole i Norveg (3.5.2017)
Ledige stillinger i barneverntjenesten i Ytre Namdal (2.5.2017)
Informasjon til alle voksne innvandrere i Vikna (28.4.2017)
Rickshaw-sykkel fra Gjensidigestiftelsen (28.4.2017)
Over 2.000 km strandlinje skal ryddes! (25.4.2017)
Ledige stillinger ved Rørvik sykestue (11.4.2017)
Skoleledere i Rørvik (7.4.2017)
Informasjon til Vikna kommunes innbyggere angående renovasjon (7.4.2017)
Ledige lærerstillinger i Vikna kommune fra skoleåret 2017/18 (7.4.2017)
Sunne Steg i Bindal og Ytre Namdal (3.4.2017)
Økt digital kompetanse (3.4.2017)
Bygdekino på Austafjord 21. april (3.4.2017)
Flytting av Vikna skatteoppkreverkontor (31.3.2017)
Mer klorsmak/lukt på vannet enn normalt pga idriftsetting av nytt klordoseringsanlegg (27.3.2017)
Bredbånd Ytre Namdal (21.3.2017)
Ungdata-undersøkelsen i Vikna 2017 (20.3.2017)
Feltkontrollørkurs 29.03.17 (17.3.2017)
Begrenset åpningstid (10.3.2017)
Rørvik vannverk - Vannavstegning Hansvikvegen (8.3.2017)
Skreifestivalen 23.-26. mars 2017 i kystbyen Rørvik (6.3.2017)
Ledige legestillinger i Vikna kommune (6.3.2017)
Offentlig ettersyn av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel (1.3.2017)
Ledige barnehageplasser 2017/2018 (28.2.2017)
Ledige stillinger i kommunens vaktmesterteam (28.2.2017)
Ledige stillinger i hjemmesykepleien (28.2.2017)
Eiendomsskatteliste for 2017 (28.2.2017)
Bygdekino på Austafjord 3. mars (20.2.2017)
Ledig stilling ved Vikna kommunale legekontor (20.2.2017)
Vikna kommune søker lærlinger (20.2.2017)
Skolerute for skoleåret 2017/2018 (15.2.2017)
Emilsen Fisk AS – søknad om tillatelse til utvidelse av lokalitetsbiomasse på (15.2.2017)
Bokanmeldelse - "Et helt liv" av Robert Seethaler (15.2.2017)
UKM 2017 (13.2.2017)
Helsefremmende oppvekst i BYN (10.2.2017)
UKM 2017 - Rørvik samfunnshus 12. februar kl. 15.00 (10.2.2017)
Miljøambisjoner for Nye Rørvik Helsesenter - Velkommen til dialogkonferanse (7.2.2017)
Velkommen til Undringskveld på biblioteket i Rørvik (7.2.2017)
Intensivt jegerprøvekurs (6.2.2017)
Bokanmeldelse (3.2.2017)
Hjemmebaserte tjenester avdeling 2 har ledig stilling for miljøterapeut (1.2.2017)
SalmoNor AS - Søknad om tillatelse til arealendring på lokaliteten Bondøya i Vikna kommune - offentlig ettersyn (1.2.2017)
Ferievikarer 2017 (30.1.2017)
Søndagsåpent badeanlegg – Rørvikhallen (27.1.2017)
Ledig stilling i flyktningtjenesten (26.1.2017)
Nye krav for de som skal søke om permanent oppholdstillatelse (25.1.2017)
Nytt tilbud til alle foreldre (24.1.2017)
Høring og offentlig ettersyn - Kulturminneplan for Vikna, forslag til planprogram (20.1.2017)
Drømmestipendet (18.1.2017)
Snølagring (18.1.2017)
Vaktskifte ved Vikna folkebibliotek (13.1.2017)
Kulturpris 2016 (12.1.2017)
Kommunale avgifter, gebyrer og eiendomsskatt for 2017 (11.1.2017)
Minner om Språkgruppe for kvinner (10.1.2017)
Kommunal planstrategi - Kunngjøring (7.1.2017)
Her kommer en hyggelig statusrapport om arbeidet opp mot og av flyktninger i Vikna (22.12.2016)
Åpningstider i svømmehallen i romjula (22.12.2016)
Ledig stilling som økonomisjef i Vikna kommune (21.12.2016)
Audiograf Sigrid Fløan Solum kommer til Vikna tirsdag 17. januar (21.12.2016)
Vikna legekontor, åpningstider i mellomjula (20.12.2016)
Kunngjøring om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler (13.12.2016)
«REGULERINGSPLAN VÅGAN RORBUANLEGG» (13.12.2016)
Registrering av netthastighet (12.12.2016)
Desember konsert og Lucia markering for de eldste elevene i kulturskolen. (10.12.2016)
Åpningstider ved Vikna folkebibliotek i jula (10.12.2016)
Språkgruppe for kvinner (8.12.2016)
Ledige stillinger i Helse- og sosialetaten (30.11.2016)
Kino på Austafjord fredag 9. desember (30.11.2016)
Variabels jul (30.11.2016)
Åpent bibliotek under "Magisk jul i Berggården" (29.11.2016)
Adventskonsert (29.11.2016)
Kunngjøring (25.11.2016)
Ledig stilling - Barnevernkonsulent (24.11.2016)
Transporttjenesten for bevegelseshemmede (23.11.2016)
Magisk jul i Berggården (23.11.2016)
God jul fra flyktningtjenesten (22.11.2016)
Babybading (16.11.2016)
Vikna kommunes Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017 - 2020 - Formannskapets forslag (16.11.2016)
God nok – i generasjon prestasjon (16.11.2016)
Ledige stillinger for helsefagarbeidere/ sykepleiere (16.11.2016)
Minikonsert og kunstutstilling av de yngste elevene i Vikna musikk og kulturskole (14.11.2016)
Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere (4.11.2016)
Kunngjøring (3.11.2016)
Vikna kommune – høringsforslag til ny planstrategi 2016-2019 (1.11.2016)
Ledig vikariat som pedagogisk leder i Tårnet barnehage (31.10.2016)
Ledige barnehageplasser (31.10.2016)
Vikna kommune har startet arbeidet med ekstratilskudd (31.10.2016)
Ambulerende audiograf til Vikna (28.10.2016)
Informasjon til alle voksne innvandrere i Vikna (27.10.2016)
Engasvegen (25.10.2016)
Idrettskretsstyret, med leder Tore Rømo i spissen, inviterer idretten i Ytre Namdal og Bindal til dialogmøte (19.10.2016)
Ledige stillinger i helse- og sosialetaten (18.10.2016)
Bygdekino på Austafjord oppvekstsenter fredag 28. oktober (17.10.2016)
Søknad om spillemidler til anlegg (4.10.2016)
Engasvegen stenges v/ krysset med Strømsøyvegen (4.10.2016)
Heimkjær (2.10.2016)
Lillegata stenges periodevis uke 40 – 42 (29.9.2016)
Leseaksjonene «Sommerles 2016» og «Sommer + Bok 2016» (28.9.2016)
Ledige stillinger i Vikna kommune (28.9.2016)
Entreprenørskapssamling 2016 (26.9.2016)
Forfatterkveld med Torvald Sund (26.9.2016)
Varsel om oppstart av planarbeid (20.9.2016)
Ledige stillinger i hjemmetjenesten avd. 1 (16.9.2016)
Ledig stilling som lærer ved f.t. Rørvik skole (16.9.2016)
Influensavaksinering 2016 (15.9.2016)
Bygdekino på Austafjord fredag 16. september (15.9.2016)
Tårnet barnehage 20 år (13.9.2016)
Klart Nei i Vikna (12.9.2016)
Rådgivende folkeavstemning 12.09.2016 (9.9.2016)
Legestillinger i Vikna kommune (5.9.2016)
Ledig stilling - Barnevernskonsulent (5.9.2016)
Ledig stilling som Badevakt/ Servicemedarbeider (5.9.2016)
Er du bortreist eller forhindret i å stemme 12. september? (2.9.2016)
Kulturminnedagen 2016 - søndag 11. september (29.8.2016)
Nasjonal bibliotekdag 1. september (29.8.2016)
Kystkultur - Fiskebondens hverdag (29.8.2016)
Ledige plasser i kulturskolen (25.8.2016)
KOMMUNEREFORMEN - FOLKEMØTER (25.8.2016)
Godkjente reguleringsplaner - kunngjøring (23.8.2016)
Etablererkurs (23.8.2016)
Biblioteksjef 2. gangs utlysning (19.8.2016)
Endring i bostøtten fra juli 2016 (11.8.2016)
Skolebusskjøring på Engasvegen (10.8.2016)
Engasvegen stenges (1.8.2016)
Stengt svømmehall i sommer (29.7.2016)
Turnuslege 1.9-2016 til 28.2.2017 - Vikna (24.7.2016)
Fagarbeider i 100 % fast stilling ved teknisk etat - uteseksjonen (7.7.2016)
Rådgivende folkeavstemning 12.09.2016 (4.7.2016)
Kommunereformen - Du kan si din mening 12.september (1.7.2016)
Utstilling på biblioteket (1.7.2016)
Pedagogisk psykologisk rådgiver ved PPT for Ytre Namdal (30.6.2016)
Tilkallingsvakt ved Rørvik svømmehall (30.6.2016)
Badevakt/Servicemedarbeider (30.6.2016)
Ledige stillinger i Tårnet barnehage (30.6.2016)
Vintervedlikehold - Anbudskonkurranse (29.6.2016)
Åpningstider i svømmehallen (28.6.2016)
RØRVIK VANNVERK – VANNAVSTENGING ENGASVEGEN OG OVERFØRINGSLEDNING OVER DOVRE (28.6.2016)
Rørvik vannverk - Vannavstengning Engasvegen (24.6.2016)
Engasvn stenges (21.6.2016)
Vikna folkebibliotek har samme åpningstider i sommer som resten av året (21.6.2016)
Ledig vikariat i barnevernstjenesten (20.6.2016)
Ledige stillinger i hjemmebaserte tjenester avd. 2 (20.6.2016)
Informasjon til HUNT deltakere (13.6.2016)
Ledige stillinger ved Rørvik sykestue (7.6.2016)
Hjemmehjelp – sommervikar (7.6.2016)
Veileder 100 % fast stilling økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning, NAV Vikna (7.6.2016)
Hoppende glade for seier (1.6.2016)
Har du lyst og mulighet til å være med å lære flyktninger om norsk samfunnsliv? (29.5.2016)
Ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen (24.5.2016)
Jegerprøvekurs (24.5.2016)
Ruskoordinator og erfaringskonsulenter for Ytre Namdal og Bindal (23.5.2016)
Bygg uten å søke (22.5.2016)
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
ALLE 1224 INNSPILL:
jon sandow:
sykkel/gangveg rørvik til marøya (22.11.19)
Teknisk etat:
Rundkjøring (23.10.19)
Guttorm Ingebrigtsen:
Rundkjøring (03.10.19)
Ingunn Lysø:
Svar vedr nytt gatenavn (19.09.19)
Kjetil Hartviksen:
Gateadresse med nytt navn. (10.09.19)
Rådmannen:
BMX banen ferdigstilles høsten 2019 (03.07.19)
Annette Wannebo:
BMX bane (03.05.19)
Teknisk etat:
Gangvei mellom Torgvn og Pollen (16.04.19)
Finn. Schawland.:
Forlis. (20.03.19)
Fredrik Lie Gjeseth :
Gangvei mellom Torgveien og pollen. (13.02.19)
Teknisk etat:
Gatelys Fossaahaugen - kabelbrudd (13.02.19)
Teknisk etat:
Stubbsvingen og Andreasvn - brøyting (13.02.19)
Joar Sæternes:
Brøyting (12.02.19)
Holger :
Fossaahaugen gatelys (08.02.19)
Holger:
Gatelys (30.01.19)
Joar Sæternes:
Brøyting (18.01.19)
Vikna kommune:
Byåsen - Gatelys og fortau (01.11.18)
Gunn Ingebrigtsen:
varmtvannsbassenget (29.10.18)
Siri Beate Sund:
Gatelys og fortau i Byåsveien (08.10.18)
Rørvik svømmehall:
Rørvik svømmehall - åpningstider (25.09.18)
Trond Christensen:
Åpningstid helg? (15.09.18)
Linn Mykletun:
RE: Vedlikehold gangbru (30.08.18)
Teknisk etat:
Vedlikehold gangbru (28.08.18)
Linn Mykletun:
Vedlikehold gangbru (23.08.18)
Trond Stian:
Offentlig bading (15.08.18)
Elisabeth Giese:
Når åpner svømmehallen igjen? (13.08.18)
Serviceavdelingen:
Svar vedr sommerjobb for ungdom (03.06.18)
Fouad Aljoudi:
sommerjobb ungdom (23.05.18)
Teknisk etat:
Drikkevann - Rørvik (14.03.18)
Odd Jarle Fjeldstad:
Vannkvalitet (13.03.18)
Knut Arne Valø:
Jegerprøvekurs uke 9 (05.02.18)
Teknisk etat:
Vanning av skøytebanen - status (05.02.18)
Teknisk sjef Anton Bævre:
Vanning skøytebane (02.02.18)
Tommy Bentzen:
Skøytebanen (31.01.18)
Trond Stian Jenssen:
Dusjforhold i svømmehallen (24.01.18)
Helge Hestø Andersen:
Dusj forhold i svømmehallen (17.01.18)
Gunnar Løvmo:
Forslag til nytt komunenavn: (16.01.18)
Fredrik Lie Gjeseth :
Brøyting (03.01.18)
Cathrine Walaunet:
Tusen takk for tiltak ifbm bedre sikt og lys som fungerer i Jektløpet:-) (08.12.17)
Teknisk etat:
Trær og busker er nå kuttet ned! (06.12.17)
Hanne Sørø:
Julegrantenning 2017 (26.11.17)
Cathrine Walaunet:
Fortsatt dårlig sikt (29.10.17)
Teknisk etat:
Beskjæring av busker/trær - gatelys (02.10.17)
Kjell Binderø:
Plasrforurensing. (27.09.17)
June Bondø:
Dårlig sikt i kryss inn til Jektløpet! (23.09.17)
Teknisk etat:
Gatelys - Status 2017 (05.09.17)
Teknisk etat:
Gatelys Stormyrvn (05.09.17)
Rannveig Hanssen Lien:
Status på gatelys i Vikna Kommune 2017 (04.09.17)
Teknisk etat:
Gatelys - Status (01.09.17)
Rannveig Hanssen Lien:
Status på gatelys i Vikna Kommune 2017 (01.09.17)
Joar Sæternes:
Anbefaling (18.07.17)
Jens erik kjønsø:
Mobildekning (26.06.17)
TK:
Feil i tekst rettet (28.04.17)
Kristen Høyforslett:
Feil i tekst (28.04.17)
Vikna kommune:
Jobbsøking (01.03.17)
Hans Hartvik Nygård:
Fysioterapi (25.02.17)
Helse og sosialsjef Ivar Kvalø:
Svar - Er fysioterapi en lovpålagt oppgve? (25.02.17)
Vladimir Trajkovic:
jobb (31.01.17)
Hans Hartvik Nygård:
Er fysioterapi en lovpålagt oppgave? (12.01.17)
Rune S Foss:
Arbeid med flyktninger (23.12.16)
Ivar Kvalø:
Ambulerende audiograf til Vikna (23.11.16)
Gulla Settnøy:
Audiograf Rørvik (07.11.16)
Personalsjefen:
Kommentar til innlegg om Legestilling (31.10.16)
gunn ingebrigtsen:
Legestilling (29.10.16)
Teknisk Etat:
Gatelys Rørvik - Status oppdatert 30.09.2016 (30.09.16)
Teknisk etat:
Gatelys - status (27.09.16)
Solbjørn Edvardsen:
Gatelys i Stormyrvegen (24.09.16)
Gulla Settnøy:
Gatelys (21.09.16)
Anton Bævre:
Rørvikdager (18.09.16)
Fredrik Lie Gjeseth:
Rørvikdager (27.08.16)
Serviceavdelingen:
Svar på henvendelser (15.08.16)
Linn Merete Hanssen:
Svar på henvendelser? (14.08.16)
Monica Nilssen:
Skolebusskjøring på Engasvegen (10.08.16)
Ivar Grindvik:
Skolebusskjøring på Engasvegen (09.08.16)
Gunn Karin Clausen:
Bassenget er stengt fra 7. juli til og med 29. august 2016 (29.07.16)
Hanne Victoria Bach skauge:
Åpningstider basseng (26.07.16)
Oppvekstjefen:
Svar til Jan Tore Eidshaug (23.06.16)
Jan Tore Eidshaug:
SFO Faktura (22.06.16)
Hans Hartvik Nygård:
Kjeveortoped i Rørvik. (17.06.16)
Victoria Båfjord:
Åpningstider basseng (15.06.16)
Lene Reppen Grydeland:
Heldige Vikna som kan ansette den dyktige legen A.Horstmann! (10.06.16)
gunn ingebrigtsen:
Legestilling (09.06.16)
Ylva marvold :
Jeg ønsker meg en fastlege (08.06.16)
Redaksjonen:
Innlegg redigert av redaksjonen (08.06.16)
gunn ingebrigtsen:
Legestilling (07.06.16)
Laila Johansen Auve:
.gangs utlysning av lege stillinger i Vikna kommune (07.06.16)
Annette Ruud:
La Annette Horsmann få jobbe på vikna legekontor (07.06.16)
Agnes Husabø:
Legestillinger, Ansettelse, Annette Horstmann (07.06.16)
Siw Breivik:
FASTLEGE, JA TAKK!!! (06.06.16)
Elsa O. Tranås :
Fantastisk lege og medmenneske; Annette Horstmann (06.06.16)
Nina Kongensøy:
Legestilling (06.06.16)
Silje M Arnø:
La Annette Horstmann få vise dere hva hun er god for! (06.06.16)
Mona Reppen:
Legestilling (06.06.16)
Redaksjonen:
Innlegg fra Gunn Ingebrigtsen (06.06.16)
Kari Bergli:
Legestilling (06.06.16)
Berit Sandnes:
Legestillinger. (06.06.16)
Anette brekkvassmo:
Lætt oss pasientan få tbake dåktern vårres!! (06.06.16)
Maylena sagmo:
La oss få Annette som læge!!!! (06.06.16)
Lillian Faksdal:
Ønsker Annette Horstmann som lege! (06.06.16)
Rigmor Reppen:
Legestilling (06.06.16)

Gunn ingebrigtsen:
Legestilling (05.06.16)
Heidi Ulsund:
Kantine (25.05.16)
Amund Hellesø:
Underholdning 17.mai (25.05.16)
Silje Merethe Nygård :
Underholdning :) (13.05.16)
Jan Tore Eidshaug:
SFO Faktura (11.05.16)
Serviceavdelingen:
Svar på spørsmål vedr. SFO faktura (11.05.16)
Jan Tore Eidshaug:
SFO Faktura (10.05.16)
Hans Hartvik Nygård:
Hjemmesykepleie- og hjemmehjelptjenesten. (08.04.16)
Vikna kommune:
Veilys (03.03.16)
Vikna kommune:
Veilys (01.03.16)
Teknisk etat:
Svar på innlegg fra Hans H. Nygård (19.02.16)
Rannveig H Lien:
Svar (18.02.16)
Hans Hartvik Nygård:
Tilgjengelighet til svømmehallen i Rørvik. (18.02.16)
Ole Olsen:
Feilinformering om Engasvegen i Viknaavisa (04.02.16)
Rannveig H Lien:
Gatelys (28.01.16)
Gulla Settnøy:
Veilys (26.01.16)
Kjetil Hartviksen:
Fungerer dagens brøyteordning.. (20.01.16)
Gulla Settnøy:
Veilys (19.01.16)
Gulla Settnøy:
Veilys (11.01.16)
Teknisk etat:
Veilys Storsula - 1 lys ustabilt (08.01.16)
Gulla Settnøy:
Veilys (08.01.16)
Teknisk etat:
Gatelys - Stormyrvegen (05.01.16)
Kent Are Kvisterø:
Gatelys (29.12.15)
Bohumil Bohunek:
Stenging av Engasveien (17.12.15)
Jan Ove Steinsmo:
E de muli??? (30.11.15)
Teknisk Etat:
Veilys Storsula - 1 lys ustabilt (26.11.15)
Mari-Ann Refsaas:
Julegrantenning (26.11.15)
Teknisk sjef Anton Bævre :
Veistikker (26.11.15)
Teknisk sjef Anton Bævre:
Veilys på Borgan (26.11.15)
John Einar Løkkhaug:
Veilys Borgan (25.11.15)
Gulla Settnøy:
Veistikker (23.11.15)
Gulla Settnøy:
Veilys (22.11.15)
Gulla Settnøy:
Veilys (19.11.15)
Gulla Settnøy:
Veilys (18.11.15)
Teknisk Etat:
Gatelys Storsula - feil lokalisert (16.11.15)
John Einar Løkkhaug:
Veilys Borgan (12.11.15)
Teknisk Etat:
Gatelys Storsula (11.11.15)
Kjetil Tømmer:
Gatelys Storsula (06.11.15)
Gulla Settnøy:
Veilys (05.11.15)
Pål Christian Bruseth:
Borgan så klart! (16.06.15)
Reinert:
skrivefeil (15.05.15)
Fred Berntzen:
Borgan (22.04.15)
Lorentz Bondø :
Kommunen kan få tilskudd til raskere internettlinjer (10.03.15)
Lorentz Bondø :
Bredbånd (09.03.15)
jan andreas kjørseng:
koseligt (29.01.15)
Serviceavdelingen:
Søknader på jobb i Vikna kommune (27.01.15)
arbeid:
arbeid (27.01.15)
Serviceavdelingen:
Svar på for arbeid (21.01.15)
for arbeid:
for arbeid (21.01.15)
Fredrik Lie-Gjeseth:
Kirkegården på Rørvik (21.12.14)
Anton Bævre:
Drikkevann - Lauvøya (15.12.14)
Mary Hansen :
Brunt vann (24.11.14)
Tore Prestvik:
bakterier i drikkevannet (22.11.14)
Reinert Eidshaug:
Kokepåbud (22.11.14)
Tore Prestvik:
Uklar melding (21.11.14)
Nic Furu:
Viknaboka på nett! (11.11.14)
Ivar Grindvik:
Omkjøringsveien og gatelys (05.11.14)
Teknisk sjef Anton Bævre:
Gatelys lags Omkjøringsvegen over Nylandet. (05.11.14)
Ivar Grindvik:
Omkjøringsveien og gatelys (05.11.14)
Espen Lauritzen:
Service... (23.10.14)
Rådmannen:
Servicetransport (23.10.14)
Oddbjørn Ulsund:
Servicetransport i Vikna! (22.10.14)
Gudrun Edvardsen:
Klubb for Amatørmalere (20.10.14)
Anne Grethe Eriksen:
Aktivitetstilbud i svømmehallen. (27.09.14)
Anne Grethe Eriksen:
Aktivitetstilbud i svømmehallen. (27.09.14)
Anne Grethe Eriksen:
Priser på klippekort i svømmehallen (25.09.14)
Serviceavdelingen:
Møter og møtebehandling (12.09.14)
Heidi Arnøy:
Møter/mailbehandling (12.09.14)
Serviceavdelingen:
Svar til Heidi Arnøy (12.09.14)
Heidi Arnøy:
Oppdatering av hjemmesida til Vikna kommune (10.09.14)
Fred Berntzen:
Skulptur av Georg Brandtzæg (05.09.14)
Rådmannen:
Program "Sjø-Sara" avdukinga (02.09.14)
Pål Christian Bruseth:
Program for avdukinga av "Sjø-Sara" (29.08.14)
Bjørn J:
Vikna Bo- og Servicesenter (08.08.14)
Bjørn Walaunet:
Telefonforbindelse. (03.08.14)
Ivar Grindvik:
Ordførerens hjørne-juni 2014 (12.07.14)
Servicetorget:
Bassenget er stengt fra 23/6 til og med 23/7 (25.06.14)
Marit Skjærvik:
Åpningstid? (24.06.14)
Joar Sæternes:
Sykefravær (28.04.14)
Koordinerende enhet:
Omsorgsarbeid/ Miljøarbeid (27.04.14)
Sigrun-O Vågø:
Omsorgsarbeid (21.04.14)
Serviceavdelingen:
Elektroniske søknadsskjema (25.03.14)
Anna Bondø:
Elektroniske søknadsmuligheter? (24.03.14)
Steve Skarstad:
FORVENTER SVAR "Min sak Trafikksikringstiltak Engasvegen" (24.03.14)
emil settnøy:
trenger bussrutene til fylkesbusen (24.03.14)
Øystein Røvik:
Brøyting av fortau (19.03.14)
Teknisk etat:
Svar på Innlegg vedr. brøyting (18.03.14)
Fredrik Lie-Gjeseth:
Broeyting i Vikna kommune (17.03.14)
Servicetorget:
Åpningstider i svømmehallen (28.02.14)
Kari Dahle Åfløy:
åpningstid i svømmehallen (27.02.14)
Jens Reidar Husby:
Vedrørende åpningstid svømmehallen (26.02.14)
Kari Dahle Åfløy:
Åpningstid i svømmehallen (25.02.14)
Steve Skarstad:
Min sak - Traffikksikringstiltak Engasvegen (20.02.14)
Servicetorget:
Priser (15.02.14)
Kjartan Karlsen:
Savner priser (15.02.14)
Jens Reidar Husby:
Vedr. søknad lærlingeplass (10.02.14)
Brigitte Ntumba :
Søke Lærlingeplass som Helsefagarbeider (10.02.14)
Jens Reidar Husby, personalsjef:
Svar på spørsmål vedr lærlinger (07.02.14)
Medlem av Ytre Namdal Al-Anon:
Lørdagsbuketten til Ytre Namdal Al-Anon (06.02.14)
elin horsfjord:
hva er forskjell?? (06.02.14)
Hans:
Lørdagsbukett (31.01.14)
Pål Christian Bruseth :
Årets modell.... (15.01.14)
Serviceavdelingen:
Fra Trabant til Rolls Royce? (15.01.14)
Pål Christian Bruseth:
Kommunens infostrategi (15.01.14)
Serviceavdelingen:
God nok info ?? (13.01.14)
Ivar Grindvik:
Så ble det is (13.01.14)
Rådmannen:
Og så blei det is :-) (13.01.14)
Johan Ahlin:
Gjennomføring av målinger (12.01.14)
Ivar Grindvik:
UNGENE VIL HA IS (10.01.14)
Pål Christian Bruseth:
God nok info? (09.01.14)
Aud:
Mari-Ann (18.12.13)
Aud:
Mari-Ann (18.12.13)
Monika Pedersen:
Gratulerer (18.12.13)
anne beate engstad:
Juleåpent.. (12.12.13)
Teknisk etat:
Juleåpent i bassenget? (09.12.13)
anne beate engstad:
Juleåpent?? (09.12.13)
Teknisk etat:
Bading i helgene? (28.11.13)
Kjersti Hvalstad:
Godt innspill, Annette! (28.11.13)
Annette Wannebo:
Helgaåpent (26.11.13)
Teknisk etat:
Åpningstider (26.11.13)
Mona Solsem:
Åpningstider. (25.11.13)
Teknisk etat:
"Svinkjøring" på Engasveien (21.11.13)
Jahn Tharaldsen:
Feil dato for frist (21.11.13)
Jahn Tharaldsen:
Fristen for å stemme på årets blånisse nærmer seg.... (21.11.13)
Serviceavdelingen:
Nå er innsyn oppe igjen (19.11.13)
Serviceavdelingen:
Innsyn (19.11.13)
Øystein Røvik:
Innsyn nede (18.11.13)
Rannveig Hanssen Lien:
Gatelys på rørvik (18.11.13)
Dan Rossøy:
Svinkjøring på Engasvegen i området fra Engasvegen # 1 og forbi Samfunshuset . (13.11.13)
Heidi Valø:
Bygdekino (05.11.13)
Rådmannen:
Rørvik kino er nedlagt (23.10.13)
Ole Lysø:
KINO I KVELD (23.10.13)
Kay Egil Karlsen:
Ladepunkt elbil (22.10.13)
borgan:
gatelys på borgan (14.10.13)
Teknisk etat:
Gatelys på Rørvik (14.10.13)
Rannveig Hanssen Lien:
Gatelys på rørvik (14.10.13)
Teknisk etat:
Kommunale gatelys og lys langs fylkesveien (13.10.13)
Rannveig Hanssen Lien:
Gatelys på rørvik (11.10.13)
Teknisk etat:
Gatelys (11.10.13)
Rannveig Hanssen Lien:
Gatelys på rørvik (11.10.13)
Greta Hanssen:
status (23.09.13)
Terje Storsul:
Vegkantene (17.08.13)
Anton Bævre:
Vegkantene på Ytre Vikna. (15.08.13)
Anton Bævre:
Asfalt på Engasveien forbi glattkjøringsbanen (15.08.13)
Tore Haug:
Engasveien (13.08.13)
Terje Storsul:
Vegkantene (10.08.13)
Anton Bævre:
Borgann ferjekai -ombygging/rehabilitering (10.07.13)
Tore Hanssen:
Borgann fergeleie - når starter ombyggingen? (10.07.13)
leif sandnes:
fergeleie på borgan (17.06.13)
Fredrik Lie-gjeseth:
Hendvendelse til teknisk (14.05.13)
Pål Hellesø:
I DAG ER DET 5. MAI 2013 OG HVA SÅ? (05.05.13)
Rådmannen:
Stengingen av innkjøring fra Engasvegen og inn til P-plass nordøst for Rørvik samfunnshus er midlertidig. (25.04.13)
Ole Olsen:
Veinavn/nummer (25.04.13)
Ole Olsen:
Midlertidig stenging, eller ? (25.04.13)
M.Rønning:
undrende.. (25.04.13)
Anton Bævre:
Kjønnsøyvegen (23.04.13)
Anton Bævre:
Kryss Hovdesgate/Engasvegen (23.04.13)
M. Rønning:
undrende.. (19.04.13)
Kåre Tjønnsø:
Grusing og slodding av Tjønnsøyveien (19.04.13)
Fanial Gebreslase Weldegergish:
videregående skole i stavanger rogland (21.03.13)
Hans Hartvik Nygård:
Kommunestyremøte på WEB. (11.03.13)
Rådmannen:
Kommunestyret på WEB (11.03.13)
Hans Hartvik Nygård:
Kommunestyremøte på WEB. (11.03.13)
Rådmannen:
Svar på spørsmål fra Øystein Rørvik (07.03.13)
Øystein Røvik:
Møtereferat (06.03.13)
Hans Hartvik Nygård:
Utbygging av Tårnet barnehage. (04.03.13)
Rådmannen:
Svar på spørsmål fra Ketil Wikstrand (04.03.13)
Ketil Kolstad:
Kommer med lattergaranti! (04.03.13)
Ivar Grindvik:
Utbygging av Tårnet barnehage (04.03.13)
Reinert Eidshaug :
Utbygging av Tårnet barnehage (02.03.13)
ketil wikstrand:
Opptak barnehage (02.03.13)
Hans Hartvik Nygård:
Utbygging av Tårnet barnehage. (02.03.13)
Anton Bævre:
Når slutter 60 - sonen. (27.02.13)
Joar Sæternes:
Basseng (25.02.13)
Reinert Eidshaug:
Basseng Austafjord (25.02.13)
Kari:
60- sone (25.02.13)
Joar Sæternes:
Basseng på Austafjord og Vindkraftutbygging (24.02.13)
Rådmannen:
Møteplaner, saksdokumenter og protokoller (23.02.13)
Bjørg Storheil:
Møter (22.02.13)
Steve:
Når slutter 60- sonen? (07.02.13)
Ingunn Lysø:
Sulaveien (28.01.13)
Gulla Settnøy:
veinavn. (28.01.13)
Ingunn Lysø:
Svar til Steve vedr. Veinavn og veinummer (23.01.13)
Steve:
Veinavn og nummer (22.01.13)
Anton Bævre:
Ferjeforbindelsen Ramstadlandet -Borgann - Ferjeleiet på Borgann (10.01.13)
Espen Lauritzen:
Fergeleiet Ramstadlandet-Borgan (02.01.13)
renate :
priser (02.01.13)
renate :
priser (02.01.13)
renate :
priser (02.01.13)
Irene Høvik:
Fjelltrim (31.12.12)
Terje Strømhylden:
NY FJELLTRIM? (31.12.12)
Pål Hellesø:
Kulturpris (19.12.12)
Mette Wagnild:
Kulturpris (19.12.12)
Britt Eriksen:
Gratulere med kulturprisen Einar. (19.12.12)
Rådmannen:
Bokmål og nynorsk (10.12.12)
Rannveig H Lien:
Bokmål eller nynorsk (10.12.12)
Kay Egil Karlsen:
Noen filmer på rørvik kino i 2013? (09.12.12)
Evilin Rosenvinge:
Spørsmål til Rådmann ang innlegg fra 20.11 12 (07.12.12)
Rådmannen:
Endelig vindkraftavtale (03.12.12)
Kari Storsul:
Endelig vindkraftavtale (03.12.12)
Joar Sæternes:
Vindkraft (03.12.12)
Rådmannen:
Vindkraftavtale (03.12.12)
Joar Sæternes:
Vindkraftavtale (02.12.12)
Oddbjørn Ulsund:
Er rådmannen ute på tynn is her tro? (25.11.12)
Kåre Tjønnsø:
Å ta med innbyggerne/oppsitterne på rådslagning. (21.11.12)
Geir Inge Hellesø:
Mobilmast Drag (20.11.12)
Geir Inge Hellesø:
Ikke overasket (20.11.12)
Rådmannen:
Trafikksikkerhetstiltak og vindkraftavtalen (20.11.12)
Ole-Morten Fjukstad:
Trafikksikkerhet en del av vindkraftavtalen (18.11.12)
undrende medborger:
trang passasje (18.11.12)
Oddbjørn Ulsund:
Sommervedlikehold om vinteren! (17.11.12)
Rådmannen:
Krysset Hovdesgt./ Engasvegen (16.11.12)
Kåre Tjønnsø:
Snakk om å være dum. (14.11.12)
undrende medborger:
Trang passasje (14.11.12)
Kåre Tjønnsø:
Nytt grusdekke i 2012? (10.11.12)
Rådmannen:
Veien Hunnestad - Kjønsøya (09.11.12)
Tore Prestvik:
vegnavn igjen (09.11.12)
Ingunn Lysø:
Svar til Tore Prestvik; "mer om veinavn" (07.11.12)
Kåre Tjønnsø:
NYTT GRUSDEKKE I 2012 ? (06.11.12)
Tore Prestvik:
Mer om vegnavn og språkbruk (05.11.12)
Rådmannen:
Gatelys i Rørvik sentrum (05.11.12)
Ole Olsen:
Mye skrik og lite ull (02.11.12)
Monica Ulsund:
Gatelys (31.10.12)
Roger Walaunet:
Stedsnavn i Vikna (30.10.12)
Roger Walaunet:
Jeg eller jei? (30.10.12)
Tore Prestvik:
Vegnavn i Vikna (29.10.12)
Roger Walaunet:
Veg eller vei? (29.10.12)
Ivar Grindvik:
Kino i Rørvik (26.10.12)
Solveig Åsgard Kleven:
Navnesak i Vikna (25.10.12)
Tore Prestvik:
Vegnavn i Vikna (25.10.12)
Cathrine:
Kino i Rørvik (24.10.12)
Trine Leirvik:
Kino (22.10.12)
Trine Kvalø:
DVD - Minnemarkering 2002 - St. Svithuns forlis (22.10.12)
M.K.T:
DVD (20.10.12)
Øystein R.:
Referat (20.10.12)
Øystein:
Referater (20.10.12)
Halvard Ingar Holmen:
St.Svithun (20.10.12)
Trine Kvalø:
Møteinnkallinger, referater mm. (20.10.12)
Øystein Røvik:
re asfaltering ved Hansvik (18.10.12)
Linn Merete:
Asfaltering (18.10.12)
Øystein Røvik:
Møteinnkalling og møtereferater (17.10.12)
Ole Olsen:
10/4 (16.10.12)
Pål H:
hmmm... (16.10.12)
Ole Olsen:
Hva med Myrveien (15.10.12)
Pål H:
Nytt asfaltdekke i Byåsbakken (15.10.12)
Cathrine:
Kino i Rørvik? (10.10.12)
Ingunn Lysø:
Veinavn i Vikna -ferdig eller? (10.10.12)
Trine Kvalø:
Svar på innlegg på dialogsida (10.10.12)
Ole Olsen:
Oppdatering og service (09.10.12)
Heidi Arnøy:
Service (08.10.12)
Trine Kvalø:
Oppdatering av hjemmeside (08.10.12)
Heidi Arnøy:
Oppdatering av sida til Vikna kommune (07.10.12)
Ole Olsen:
Ferdig, eller ?? (05.10.12)
Kåre Tjønnsø:
Kantslått. (24.09.12)
Joar Sæternes:
Kantslått...... (24.09.12)
Øystein Røvik:
Dialog (20.09.12)
Anton Bævre:
Vesdlikehold av Kjønsøvegen (20.09.12)
Kåre Tjønnsø:
Vedlikehold av Kjønsøyvegen (20.09.12)
Anton Bævre:
Vedlikehold av kommuneveg nr.122 - Kjønnsøyvegen (20.09.12)
Roger Walaunet:
Dialog? (20.09.12)
Kåre Tjønnsø:
Kjønsøyvegen (19.09.12)
Oddbjørn Ulsund:
Kjønsøyvegen (19.09.12)
Kåre Tjønnsø:
Øremerket penger til grus (16.09.12)
Øystein R:
Morgenflyet (16.09.12)
Kåre Tjønnsø:
Øremerket penger til grus. (07.09.12)
Kåre Tjønnsø:
Mobilmast på Sulafjellet (06.09.12)
ronald settnøy:
mobil mast på sulafjelet (06.09.12)
Reinert Eidshaug:
Mobildekning Sør Gjæslingan (02.07.12)
Fred Berntzen:
Mobildekning Sør Gjæslingan (27.06.12)
Dag Roar Opdal:
Sund-Setnøya (26.06.12)
Geir Inge Hellesø:
Sund-Setnøya (23.06.12)
Karin Kvarsnes Pedersen:
Søk i digitale kart (20.06.12)
Trine Kvalø:
Søk i digitale kart (20.06.12)
Karin Kvarsnes Pedersen:
Søk i digitalt kart (20.06.12)
Per Harald Lillesul:
Den smale vei. (31.05.12)
Kristian Solheim Lysø:
"god dekning" (23.05.12)
Kristian Solheim Lysø:
"god dekning" (22.05.12)
Reinert Eidshaug:
Mobil bredbåndsutbygging (3G) for Drag, Lysøya og Storsula (16.05.12)
Lars Halvar Nilssen:
Ingen 3G eller 4G (05.05.12)
Joar Sæternes:
770 (29.04.12)
Arve Moen:
Veinavn i Vikna. (29.04.12)
Joar Sæternes:
3G (27.04.12)
Mikkel Gravseth:
3g/4g? (24.04.12)
Geir Inge Hellesø:
Dårlig bil (15.04.12)
Ingunn Lysø:
Yttersundveien (12.04.12)
Kay Egil Karlsen:
engasvegen juvika-aunet (12.04.12)
Ingunn Lysø:
Diverse veinavn (12.04.12)
Geir Inge Hellesø:
Veinavn (12.04.12)
Geir Inge Hellesø:
Sundsveien og Settnøyveien (12.04.12)
Geir Inge Hellesø:
Mobilmaster Drag, Lysøya og Storsula (12.04.12)
Geir Inge Hellesø:
Sundsveien og Settnøyveien (12.04.12)
Joar Sæternes:
Yttersundveien (10.04.12)
Tore Prestvik:
diverse (10.04.12)
Anita Pearl Hanssen:
"Setnøyveien" FV 770 (10.04.12)
Ingunn Lysø:
Svar ang. Veinavn mellomvikna (10.04.12)
Ingunn Lysø:
Veinavn - Privat /offentlig vei (10.04.12)
Henrik pettersen:
Ang. Veinavn mellomvikna (07.04.12)
Oddbjørn Ulsund:
Veinavn (30.03.12)
Bjørn Kristiansen, saksbehandler plan- og byggesak:
Mobilmaster Drag, Lysøya og Storsula (30.03.12)
Bjørn Kristiansen, saksbehandler plan- og byggesak:
Mobilmaster Drag, Lysøya og Storsula (30.03.12)
Ingunn Lysø:
Svar vedr. Svanafloveien på Borgan (29.03.12)
Ingunn Lysø:
Storsulveien (29.03.12)
Ingunn Lysø:
Kommentar til veinavn Kv 132 Skrivemåte/uttale (29.03.12)
Kari Storsul:
Storsulveien (28.03.12)
Synnøve Hanssen:
Svanafloveien på Borgan (27.03.12)
Synnøve Hanssen:
Svanafloveien på Borgan (27.03.12)
Linn Merete Hanssen:
Telefontid og mailbehandling (27.03.12)
Solveig Åsgard Kleven:
Kommentar til veinavn Kv 132 Skrivemåte/uttale (27.03.12)
Misfornøyd bruker av legekontoret:
Legekontoret (24.03.12)
Trine Kvalø:
Linker til Innsyn (09.03.12)
F.P:
det er flyttet ja.. (08.03.12)
ØR:
Innsyn (08.03.12)
Oddbjørn Ulsund:
innsyn (08.03.12)
Oddbjørn Ulsund:
Innsyn (08.03.12)
Joar Sæternes:
Innsyn (08.03.12)
Trine Kvalø :
Innsyn - Hva er det som ikke fungerer? (08.03.12)
F. P:
innsyn? (06.03.12)
F. P:
innsyn? (06.03.12)
ØR:
Innsyn (01.03.12)
Berggårdens venner:
Opp (14.02.12)
Geir Inge Hellesø:
Fremdrift? (13.02.12)
Cathrine:
Håper på kino (18.01.12)
Torkil Johnsen:
Ja takk :) (12.01.12)
Annette Wannebo:
Sfo (11.01.12)
Petrine Barkhald:
JA til kino på Rørvik! (02.01.12)
Mari-Ann Refsaas:
Kulturprisen (20.12.11)
Ivar Grindvik:
Kino på Rørvik? (15.12.11)
Catrine:
Kino på Rørvik? (14.12.11)
Kåre Tjønnsø:
Veiskraping (01.12.11)
Bjørn Kristiansen, byggesaksbehandler:
Mobildekning - Tillatelse gitt til oppføring av mobilstasjoner (10.11.11)
Pia Welde:
Helgeåpent? (02.11.11)
Kevin A Lindstrøm:
Fiber i Ytter-Vikna (26.10.11)
Kari Storsul:
Mobildekning igjen (18.10.11)
Bjørn Kristiansen, byggesaksbehandler :
Mobildekning (17.10.11)
Kari Storsul:
mobildekning (16.10.11)
Torolf Storsul:
Mobildekning (13.10.11)
Ruth Krabseth:
Foreldre med barn på sfo (25.09.11)
Ss:
Hybelhus og naboprotester (21.09.11)
Mona:
Dyrere enn en barnehageplass (12.09.11)
Trine Kvalø:
SFO satser (11.09.11)
mona Irene Solsem:
25 % Økning av SFO satsene (10.09.11)
Ss:
Familiepolitikk (10.09.11)
Trine Kvalø:
Økning av SFO satsene (10.09.11)
Mona Irene Solsem:
25% (09.09.11)
Mona Irene Solsem:
15% økning på SFO plass (09.09.11)
Karin Søraunet:
Hybelhus (02.09.11)
Mona Irene Solsem:
Hybelhus på skoleplassen (01.09.11)
sunniva karlsen:
:) (21.08.11)
John A. Karlsen Liaset:
Hei Sunniva (18.08.11)
Vikna Venstre:
Vikna Venstres valgprogram (17.08.11)
Ivar Grindvik:
Valgprogram (16.08.11)
Ivar Grindvik:
Valgprogram (16.08.11)
Geir:
Valgprogram (16.08.11)
Karin Søraunet:
Valgprogram (15.08.11)
Mona Irene Solsem:
klarte jammen å stenge akebakken i år også!! (03.08.11)
Geir:
Valg-program (03.08.11)
Mikkel:
bredbånd (21.07.11)
Karin Søraunet:
Transport (08.07.11)
Laila Victoria Voie, Namsos:
FOLKEFEST PÅ SØR-GJÆSLINGAN (06.07.11)
Karin Søraunet:
Mobildekning (30.06.11)
Karin Søraunet:
Fredningsmarkering (30.06.11)
Fred Berntzen:
Markering av fredningen på Sør-Gjæslingan? (27.06.11)
Fred Berntzen:
Mobildekning på øyene? (27.06.11)
Per:
Hurtigrutensdag (22.06.11)
Ingebrigt Henningsen:
HURTIGRUTENS DAG (22.06.11)
Fred L. Berntzen:
Sør-Gjæslingan (21.06.11)
Karin Søraunet:
Sør Gjæslingan (21.06.11)
Karin Søraunet:
mobildekning (21.06.11)
Fred Lothe Berntzen:
Sør-Gjæslingan (21.06.11)
Guttorm Johansen:
Rørvikskiltet.. (15.06.11)
Joar Sæternes:
Oppstart (14.06.11)
Joar Sæternes:
Oppstart (14.06.11)
Ivar Grindvik:
Bompenger (01.06.11)
Ulrikke Strand:
Slekt på Vikna (31.05.11)
SS:
Bompenger i Ytre Namdal- er det 1. april? (27.05.11)
Greta Hanssen:
Slekt fra Vikna (26.05.11)
Greta Hanssen:
slekt fra Vikna (26.05.11)
Sunniva B. Karlsen:
Karlsenfamilie nysgjerrig på slektshistorikk frå Vikna (25.05.11)
Kåre Tjønnsø:
Vårpuss (16.05.11)
karin søraunet:
veterandag (15.05.11)
Kari Storsul:
Veterandagen (15.05.11)
karin søraunet:
Markering av den nasjonale veterandagen (15.05.11)
SS:
Vårpuss (14.05.11)
Karin Søraunet:
Markering av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen (05.05.11)
Kåre Tjønnsø:
Kjønsøyvegen (14.04.11)
oddbjørn ulsund:
Kjønsøyvegen (14.04.11)
oddbjørn ulsund:
Skiltplan (14.04.11)
SS:
Skiltplan (13.04.11)
Kåre Tjønnsø:
HUFF !!! (13.04.11)
Svein Kåre Johansen:
Kneblet? (08.04.11)
Lydhør:
Kling no klokka, ring og lokka ! (29.03.11)
Observatør:
"Parkering" i Kirkegata (28.03.11)
Pelle:
Lyden av gudstjenest (28.03.11)
SS:
Klokkeklang fra Rørvik Kirke (28.03.11)
Undrende:
Hvem kneblet Rørvik kirke? (27.03.11)
Joar Sæternes:
Helt klart (25.03.11)
Kari Storsul:
Bassenget på Austafjord (25.03.11)
rune riise:
Bredbåndsdekningen til NTE (19.03.11)
Karin Søraunet:
Basseng og avtale (17.03.11)
Kari Storsul:
Basseng på Austafjord? (16.03.11)
Ståle Valø:
Og det er vel egentlig ikke noe å vente med... (15.03.11)
Joar Sæternes:
Basseng på Austafjord (14.03.11)
SS:
Boligsituasjonen i Vikna (09.03.11)
Endre:
flåten (07.03.11)
John Doe:
Boligsituasjon i Vikna (02.03.11)
Kåre Tjønnsø:
Vindpark (23.02.11)
Karin Søraunet:
Vindpark (22.02.11)
Rita Marie Nordheim:
øvelseskjøring (16.02.11)
Kåre Tjønnsø:
Vindpark (15.02.11)
Oddbjørn Ulsund:
Øvelseskjøring (11.02.11)
Espen Lauritzen:
Superbredbånd (25.01.11)
Joar Sæternes:
Super bredbånd (23.01.11)
Mikkel Gravseth:
Superbredbånd - telenor (18.01.11)
Jon Smith:
ESA-avklaring (05.01.11)
S Skarstad:
Vindpark (04.01.11)
Cathrine:
Vedrørende brøyting (03.01.11)
Joar Sæternes:
Brøyting (01.01.11)
Brøyternes værste fiende :(:
brøyting (31.12.10)
Mr.Frustrert:
Dårlig Brøyting!!! (31.12.10)
Rune Riise:
Manglende interesse for brøyting (27.12.10)
Frode N.:
Skryt til brøyterne (20.12.10)
Oddbjørn Ulsund:
Kommunale veier (19.12.10)
Postman Pat:
Snørydding av kommunen og andre (15.12.10)
Eivind Remman:
Den mystiske julegata som forsvant (15.12.10)
N.M:
Kommentar til julegata som forsvant. (15.12.10)
Karin Søraunet:
Brøyting (14.12.10)
Flere som savner julestemning:
JULEGATA SOM FORSVANT (14.12.10)
Oddbjørn Ulsund:
Manglendeinterresse! (10.12.10)
Lars Halvar Nilssen:
VINTERVEDLIKEHOLD - MANGEL PÅ KONKURRANSE (10.12.10)
Oddbjørn Ulsund:
Brøytebilen kom! (09.12.10)
Oddbjørn Ulsund:
Hvor er brøyteren? (09.12.10)
Oddbjørn Ulsund:
Telf.nr. til ansvarlige brøytere. (08.12.10)
Øyvind Kjønsø:
Vintervei (07.12.10)
Anonym:
"Byåsbakken" til forkjørsvei? (03.12.10)
Steve Skarstad:
Engasveien (30.11.10)
Jovita:
norskkurs (21.11.10)
Sofie Leirvik:
Blånisseprisen 2010 (19.11.10)
Cathrine:
Hva med å gjøre om "Byåsbakken" til forkjørsvei? (10.11.10)
Linn Merete Hanssen:
Engasveien (10.11.10)
Greta Hanssen:
Ungdomsklubben (24.10.10)
mari-ann refsaas:
den kulturelle spaserstokken (19.10.10)
Rita Grongstad:
Helt enig :) (14.10.10)
Mona Irene Solsem:
Lys i lysløypa (30.09.10)
Karin Søraunet:
Oppdatering om arbeidet med mobildekning (24.09.10)
R Kjønsø:
Om å gjøre en jobb (05.09.10)
Torolf Storsul:
Takk igjen! (03.09.10)
Torolf Storsul:
Takk for svaret (03.09.10)
Karin Søraunet:
Mobildekning (03.09.10)
Karin Søraunet:
Ordfører-svar (03.09.10)
Torolf Storsul:
Svar til rådmannen - og politikerne i Vikna kommune (03.09.10)
Rådmannen:
Kommenter fra rådmann Roy H. Ottesen (31.08.10)
Anne:
Vikna kommune (31.08.10)
Eiliv Hofstad:
Om pedagogikk og penger. (31.08.10)
Joar Sæternes:
Takk Torolf (30.08.10)
Kate Hatland:
Takk Torolf !! (29.08.10)
Torolf Storsul:
Vikna kommune - mer enn Rørvik! (28.08.10)
Frode:
Trangsynt? (15.08.10)
Renate Alice Sæternes:
Lær å danse i høst??!! :) (13.08.10)
Torolf Storsul:
Takk! (10.08.10)
Øyvind Sitter:
Kjøpmann (10.08.10)
Karin søraunet:
Mobildekning (10.08.10)
Torolf Storsul:
Dette går for tregt! (10.08.10)
Tore Ness:
Tidligst oppstart 2. halvår 2011 (09.08.10)
Øystein :
Vikeplikt (25.07.10)
Ole Olsen:
Bedre etterhvert ? (22.07.10)
Trine Kvalø:
Årsmelding på hjemmesida (03.07.10)
Kari Storsul:
Årsmelding 2009 (02.07.10)
Trine Kvalø:
Årsmelding 2009 (02.07.10)
Kari Storsul:
Vedtatt? (01.07.10)
Renate Alice Sæternes:
Lær oss og danse?!? (22.06.10)
Marita Haugen:
Hvorfor er det så lite boplass? (18.06.10)
Bjørn Kristiansen:
Hybel eller hybellleilighet - krav til godkjenning (17.06.10)
Karin Søraunet:
Landbruk/fiske (14.06.10)
christin:
landbruk og fiske? (13.06.10)
Ole Olsen:
Snu(s)fornuft (11.06.10)
Nils Oluf:
Sv: noe å skilte med (11.06.10)
En som fortsatt venter:
nytt spark bak (09.06.10)
Yrkessjåfør:
det var da noe å "skilte " med (09.06.10)
Karin Søraunet:
skilt (08.06.10)
Trine Ingebrigtsem:
leiligheter til utleie (07.06.10)
Trine Kvalø:
Postjournaler (31.05.10)
Ole Olsen:
Flere typer utleieleiligheter ? (29.05.10)
Ole Olsen:
Hvorfor viker ingen ? (28.05.10)
Enda en som venter:
Kanskje kommer det et svar ? (28.05.10)
Viknaværing:
Namsalsavisa filmet seansen (24.05.10)
Viknaværing:
Gratulerer (24.05.10)
oddbjørn ulsund:
Unskyldning (21.05.10)
oddbjørn ulsund:
Postjournal (21.05.10)
Kari Storsul:
Bru (14.05.10)
INGUNN BACH:
Bloggadressen (13.05.10)
Ingunn Bach:
SKOLEREVY (13.05.10)
Trine Kvalø:
Årsmelding (10.05.10)
Kari Storsul:
Vindmøller (10.05.10)
Kari Storsul:
Årsmelding (08.05.10)
Randi Hansen:
Kartlegging av flora mm (09.04.10)
Christin Olsen-Ryum:
Kartlegging av flora? (07.04.10)
Anton Bævre :
Forklaring på dårlig brøyting (22.03.10)
Ole Olsen:
Manglende brøyting (18.03.10)
Åshild Opsjøn:
Lærlinger i Vikna kommune (17.03.10)
Linda Ingebrigtsen:
Har ikke kommunen lærlingeplasser til barne og ungdomsarbeidere?? (16.03.10)