Folkevalgte
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Generelt
Vikna kommune er organisert etter hovedutvalgsmodellen, der inndelingen av kommunen både politisk og administrativt er fagorientert.

Møter i folkevalgte organer blir holdt for åpne dører, når sakene ikke er underlagt taushetsplikt.

Møteplaner, saksdokumenter og protokoller for de ulike utvalgene finner du på eInnsyn.

Møteplan formannskap og kommunestyre 2018.

Møteplan alle utvalg 2018.

Publikum ønskes velkommen!

Ring servicetorget 74 39 33 00 for detaljert informasjon.

folkevalgt.no - nettstedet for deg som er folkevalgt.

Her finner du blant annet informasjon om:
- KS Folkevalgtprogram
- Godtgjørelser til folkevalgte
- Hvordan lede og kontrollere
- Hvordan planlegge i en kommune

OPPDATERING AV HJEMMESIDEN
Vikna kommune skulle etter planen ha ny hjemmeside i drift i løpet av 2016. Prosjektet ble utsatt bla pga. usikkerhet rundt kommunereformen. Når usikkerheten rundt et eventuelt tvangssammenslåingsvedtak er avklart vil arbeidet med ny hjemmeside for Vikna kommune eller en eventuelt ny kommune bli igangsatt umiddelbart.

Fram til ny hjemmeside er på plass vil informasjonen om kommunale tjenester være begrenset, og i liten grad bli oppdatert. Det vil derfor kunne finnes utdatert informasjon og "døde" linker.

Vikna kommune beklager dette og oppfordre publikum til å følge med på nyhetssakene på denne siden og på kommunens facebookside for informasjon.
Ordfører:
Hellesø, Amund
ArbeiderpartietTlf.: / 909 73 535
E-post:
Varaordfører:
Lervåg, Merethe
Sosialistisk venstrepartiTlf.: 74 39 08 77 / 951 85 990
E-post:
Leder Utvalg for plan og utvikling:
Eriksen, Dagfinn
ArbeiderpartietTlf.: 74 39 08 40 / 951 08 071
E-post:
Leder utvalg for oppvekst:
Overrein, Einar Bjørnsønn
ArbeiderpartietTlf.: / 90757424
E-post:
Leder Utvalg for næring, miljø og kultur:
Holm, Bjørn Ola
VenstreTlf.: 74 39 38 85 / 905 07 900
E-post:
Leder utvalg for helse- og omsorg:
Lanesskog, Thor Bugge
Kristelig folkepartiTlf.: / 45955772
E-post:
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
jon sandow:
sykkel/gangveg rørvik til marøya
Lagt inn 22.11.19
Teknisk etat:
Rundkjøring
Lagt inn 23.10.19
Guttorm Ingebrigtsen:
Rundkjøring
Lagt inn 03.10.19
Ingunn Lysø:
Svar vedr nytt gatenavn
Lagt inn 19.09.19
Kjetil Hartviksen:
Gateadresse med nytt navn.
Lagt inn 10.09.19
Relaterte nyheter