Kommunestyret
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Generelt Medlemmer Varamedlemmer
Kommunestyret velges av innbyggerne i kommunen hvert fjerde år, siste gang ved kommunestyrevalget 12. september 2011. Vikna kommunestyre har 23 representanter.

Kommunestyret er kommunens øverste folkevalgte organ, og gjør vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Kommunestyret kan når som helst opprette, omorganisere eller legge ned faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomheten. Kommunestyret fastsetter selv virksomhetsområdene for disse organene og velger medlemmer og varamedlemmer, og blant disse leder og nestleder. Kommunestyret kan også opprette komiteer til forberedende saksbehandling og til å utføre særskilte verv.

Kommunestyret har som regel møte hver måned og da som oftest i kantina på samfunnshuset på Rørvik. Torsdag er fast møtedag.

Møtene blir kunngjort og lagt ut til gjennomsyn på på eInnsyn, servicetorget, Vikna folkebibliotek og Joker Austafjord.

Kommunestyrets møter er åpne for alle.
I forkant av møtene er det innført en ordning med åpen spørretime.
Ordfører:
Hellesø, Amund
ArbeiderpartietTlf.: / 909 73 535
E-post:
Varaordfører:
Lervåg, Merethe
Sosialistisk venstrepartiTlf.: 74 39 08 77 / 951 85 990
E-post:
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Teknisk etat:
Rundkjøring
Lagt inn 23.10.19
Guttorm Ingebrigtsen:
Rundkjøring
Lagt inn 03.10.19
Ingunn Lysø:
Svar vedr nytt gatenavn
Lagt inn 19.09.19
Kjetil Hartviksen:
Gateadresse med nytt navn.
Lagt inn 10.09.19
Rådmannen:
BMX banen ferdigstilles høsten 2019
Lagt inn 03.07.19
Relaterte nyheter