Kunngjøringer
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Grinna fyr
Grinna fyr
Her finner du informasjon og kunngjøringer fra Vikna kommune. Filene er sortert etter dato slik at den nyeste informasjonen som er lagt ut alltid er først på lista.
ALLE KUNNGJØRINGER:
Skolerute for skoleåret 2017/2018
Formannskapet vedtok i møte 31.01.2017 PS 12/17 skolerute for Vikna kommune for skoleåret 2017-2018.


Se vedlegg: Skolerute for skoleåret 2017/2018 (Filstørrelse: 93 KB)
Annonse - Salmonor AS - Søknad om endring av areal for akvakultur i sjø ved lokalitet Bondøya

Se vedlegg: Annonse - Salmonor AS - Søknad om endring av areal for akvakultur i sjø ved lokalitet Bondøya (Filstørrelse: 949 KB)
Begrunnelse for klarering av ny lokalitet - Bondøya

Se vedlegg: Begrunnelse for klarering av ny lokalitet - Bondøya (Filstørrelse: 2356 KB)
Beredskapsplan ved massedød

Se vedlegg: Beredskapsplan ved massedød (Filstørrelse: 3518 KB)
Beredskapsplan ved rømming

Se vedlegg: Beredskapsplan ved rømming (Filstørrelse: 3734 KB)
Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg - MOM B-undersøkelse ved Bondøya i Vikna kommune - Juli 2016 - SalmoNor AS

Se vedlegg: Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg - MOM B-undersøkelse ved Bondøya i Vikna kommune - Juli 2016 - SalmoNor AS (Filstørrelse: 31600 KB)
SalmoNor AS - Innholdsfortegnelse Bondøya

Se vedlegg: SalmoNor AS - Innholdsfortegnelse Bondøya (Filstørrelse: 3832 KB)
SalmoNor AS - Søknad om tillatelse til arealendring på lokaliteten Bondøya i Vikna kommune - Offentlig ettersyn

Se vedlegg: SalmoNor AS - Søknad om tillatelse til arealendring på lokaliteten Bondøya i Vikna kommune - Offentlig ettersyn (Filstørrelse: 3098 KB)
Situasjonskart

Se vedlegg: Situasjonskart (Filstørrelse: 6047 KB)
Strømmåling i perioden 13.05.2008 til 11.06.2008 - Vikna Sjøfarm AS, lokalitet Bondøya

Se vedlegg: Strømmåling i perioden 13.05.2008 til 11.06.2008 - Vikna Sjøfarm AS, lokalitet Bondøya (Filstørrelse: 18241 KB)
Søknadsskjema-SalmoNor AS-søknad om arealendring på lokaliteten 10256 Bondøya

Se vedlegg: Søknadsskjema-SalmoNor AS-søknad om arealendring på lokaliteten 10256 Bondøya (Filstørrelse: 5520 KB)
Offentlig innsyn - SalmoNor AS - søknad om arealendring på lokaliteten Bondøya

I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.06.2005 med forskrifter, Iegges følgende søknad ut til offentlig innsyn i fire uker fra 27.01.2017.

Søknaden gjelder endring av areal for akvakulturanlegg i sjø
Kommune: Vikna
Navn på søker: SaImoNor AS
0rg.nr: 952 662 813
Lokalitet: Bondøya
Kartref: Midtpunkt i anlegget 64°49.029 - 10°44.550

Kontaktperson: Vibecke Bondø, tlf: 951 29 558

Søknaden er lagt ut til offentlig innsyn ved rådhuset i Vikna kommune i Nord-Trøndelag og her på kommunens hjemmesider. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

For mer informasjon angående saksgangen se veileder søknadsskjema på nettadresse:
http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Registre-ogskjema/Skjema-akvakultur/Akvakultursoeknad

Se vedlegg: Offentlig innsyn - SalmoNor AS - søknad om arealendring på lokaliteten Bondøya (Filstørrelse: 70648 KB)
Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
Vedtatt av kommunestyret 08.12.2017 i PS 93/16.

(Kommunetyrets vedtak er publisert i egen fil)

Se vedlegg: Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 (Filstørrelse: 3614 KB)
Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. Kommunestyrets vedtak.
Kommunestyrets vedtak i PS 93/16 i møte 08.12.2016

Se vedlegg: Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. Kommunestyrets vedtak. (Filstørrelse: 298 KB)
Høring og offentlig ettersyn - Kulturminneplan for Vikna, forslag til planprogram
Etter plan- og bygningslovens § 11-13 er det utarbeidet et planprogram for kulturminneplanen. Frist for merknader eller innspill til planprogrammet er fredag 3. mars 2017.


Se vedlegg: Høring og offentlig ettersyn - Kulturminneplan for Vikna, forslag til planprogram (Filstørrelse: 161 KB)
Høring og offentlig ettersyn - Kulturminneplan for Vikna, høringsbrev
Etter plan- og bygningslovens § 11-13 er det utarbeidet et planprogram for kulturminneplanen. Frist for merknader eller innspill til planprogrammet er fredag 3. mars 2017.


Se vedlegg: Høring og offentlig ettersyn - Kulturminneplan for Vikna, høringsbrev (Filstørrelse: 70 KB)
Gebyr for byggesak, oppmåling, seksjonering og utslipp 2017. Vedtatt i kommunestyret 08.12.2016 i sak 120/16.

Se vedlegg: Gebyr for byggesak, oppmåling, seksjonering og utslipp 2017. Vedtatt i kommunestyret 08.12.2016 i sak 120/16. (Filstørrelse: 249 KB)
Kommunale avgifter, gebyrer og eiendomsskatt for 2017
Under henvisning til forvaltningslovens § 38 kunngjøres det at Vikna kommunestyre i møte 8.12.2016 har vedtatt nye satser for kommunale avgifter og gebyrer som gjøres gjeldende fra 1. januar 2017.

Kommunale avgifter, sak 89/16
Årsgebyr for vann (abonnements- og forbruksgebyr) og engangsgebyr for tilknytning og tilleggsavgift holdes uendret

Årsgebyr for avløp (abonnements- og forbruksgebyr) økes med 5,9 %

Engangsgebyr for tilknytning og tilleggsavgift for vann og avløp holdes uendret

For slamtømming betales et årlig gebyr, selv om tjenesten utføres annet hvert år. Årsgebyret for slamtømming reduseres derfor med 37 %

Årsgebyret for renovasjon reduseres med 8,6 % og årsgebyret for hytterenovasjon økes med 2 % slik at gebyret harmoniseres med hva MNA krever inn for tjenesten

Gebyret for feiing og tilsyn økes med 3,8 %

Gebyr for byggesak, oppmåling, seksjonering og utslipp, sak 90/16
Gebyr for oppmåling, seksjonering og utslipp økes med 2,4 %

Gebyr for private reguleringsplaner og for byggesaker økes med 2,4 % på de fleste punkter. Det er foretatt endringer i punktene A1, B.2.1, B.3.1 og B.3.2

Eiendomsskatt, sak 93/16
Skattesatsene for eiendomsskatt holdes uendret (som i 2015 og 2016):
Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommene settes til 4,7

Skattesats for bebygde boligeiendommer og fritidseiendommer, samt for all skattepliktig, ubebygd grunneiendom settes til 2,7

Kommunale avgifter og gebyrer legges ut i Servicetorget på Rørvik Samfunnshus og på kommunens hjemmesider. Nærmere opplysninger fås ved de enkelte avdelinger.

Vedtak i kommunestyret 08.12.2016 i sak 89/16

Se vedlegg: Vedtak i kommunestyret 08.12.2016 i sak 89/16 (Filstørrelse: 107 KB)
Vedtak i kommunestyret 08.12.2016 i sak 90/16

Se vedlegg: Vedtak i kommunestyret 08.12.2016 i sak 90/16 (Filstørrelse: 100 KB)
Vedtak i kommunestyret 08.12.2016 i sak 93/16

Se vedlegg: Vedtak i kommunestyret 08.12.2016 i sak 93/16 (Filstørrelse: 126 KB)
Babybading
Det arrangeres babybading uten instruktør i varmtvannsbassenget tirsdager mellom klokken 14.00 og 15.30. f.o.m tirsdag 22.11.16.Se vedlegg: Babybading (Filstørrelse: 62 KB)
Skolerute for elevene i grunnskolene i Vikna skoleåret 2016/2017

Se vedlegg: Skolerute for elevene i grunnskolene i Vikna skoleåret 2016/2017 (Filstørrelse: 90 KB)
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Hans Hartvik Nygård:
Fysioterapi
Lagt inn 25.02.17
Helse og sosialsjef Ivar Kvalø:
Svar - Er fysioterapi en lovpålagt oppgve?
Lagt inn 25.02.17
Vladimir Trajkovic:
jobb
Lagt inn 31.01.17
Hans Hartvik Nygård:
Er fysioterapi en lovpålagt oppgave?
Lagt inn 12.01.17
Rune S Foss:
Arbeid med flyktninger
Lagt inn 23.12.16
Nyhetsarkiv
Åpningstider gjennvinningsstasjoner 2017 (22.2.2017)
Bygdekino på Austafjord 3. mars (20.2.2017)
Ledig stilling ved Vikna kommunale legekontor (20.2.2017)
Vikna kommune søker lærlinger (20.2.2017)
Skolerute for skoleåret 2017/2018 (15.2.2017)
Emilsen Fisk AS – søknad om tillatelse til utvidelse av lokalitetsbiomasse på (15.2.2017)
Bokanmeldelse - "Et helt liv" av Robert Seethaler (15.2.2017)
UKM 2017 (13.2.2017)
Audiograf Sigrid Fløan Solum kommer til Vikna (12.2.2017)
Helsefremmende oppvekst i BYN (10.2.2017)
UKM 2017 - Rørvik samfunnshus 12. februar kl. 15.00 (10.2.2017)
Miljøambisjoner for Nye Rørvik Helsesenter - Velkommen til dialogkonferanse (7.2.2017)
Velkommen til Undringskveld på biblioteket i Rørvik (7.2.2017)
Intensivt jegerprøvekurs (6.2.2017)
Bokanmeldelse (3.2.2017)
Se hele arkivet