Ledige stillinger
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker

Her finner du en oversikt over alle ledige stillinger i Vikna kommune. Stillingene er sortert etter søknadsfrist.

Vikna kommune ligger på Namdalskysten i Nord Trøndelag. Kommunen har vel 4300 innbyggere, hvorav ca 3300 bor i og omkring kystbyen Rørvik. Folketallet har vært i jevn vekst de siste årene. Rørvik er et skole- og kommunikasjonssenter i regionen. Byen har et velutviklet privat og offentlig servicetilbud.

Vikna kommune har en unik skjærgård, og byr på rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Kommunen har mange frivillige lag og organisasjoner som driver et allsidig kulturarbeid. Godt utbygde idrettsanlegg, inkl golfbane i umiddelbar nærhet. Kommunen har gode kommunikasjoner - bla flyplass.

Søknadsskjema for kommunale stillinger
LEDIGE STILLINGER:
Ledige stillinger i teknisk etat, uteseksjonen
I Uteseksjonen er det ledig 100 % fast stilling som formann og 100 % stilling som fagarbeider.

Søknadsfrist: 28.07.2017Se vedlegg: Ledige stillinger i teknisk etat, uteseksjonen (Filstørrelse: 206 KB)
Flyktningtjenesten - 100 % vikariat som programveileder
Flyktningtjenesten - 100 % vikariat som programveileder - Vikariat 17.12.2017 - 17.12.2018.

Søknadsfrist 06.08.2017

Se vedlegg: Flyktningtjenesten - 100 % vikariat som programveileder (Filstørrelse: 46 KB)
Hjemmetjenesten avd. 1 - 100% fast stilling, som merkantil personellressurs
Hjemmetjenesten avd. 1 har ledig 100% fast stilling, som merkantil personellressurs, fra 01.09.2017.

Søknadsfrist: 06.08.2017.

Se vedlegg: Hjemmetjenesten avd. 1 - 100% fast stilling, som merkantil personellressurs (Filstørrelse: 135 KB)
Koordinerende enhet - 100% vikariat som saksbehandler/rådgiver
Koordinerende enhet - 100% vikariat som saksbehandler/rådgiver fra 01.10.17 - 01.10.18, med mulighet for fast ansettelse ved vikariatets utløp.

Søknadsfrist 06.08.2017

Se vedlegg: Koordinerende enhet - 100% vikariat som saksbehandler/rådgiver (Filstørrelse: 137 KB)
Ledige stillinger i renholdsteamet
Vikna kommune lyser ut 2 helstillinger innen Vikna kommunes renholdsteam. Teamet består av 16 ansatte som har ansvar for renhold i kommunale bygg.

Søknadsfrist: 20. august 2017Se vedlegg: Ledige stillinger i renholdsteamet (Filstørrelse: 183 KB)
Lege
Vikna kommune har 5 legehjemler, og har følgende stillinger ledig:
1 stilling som lege - 100% fastlønnsavtale, fast, fra 01.09.2017

Søknadsfrist: 25.08.2017Se vedlegg: Lege (Filstørrelse: 121 KB)
Ferievikarer 2017
Søker du en utfordrende og meningsfull sommerjobb i 2017, kan Vikna kommune tilby ferievikariater på disse tjenesteområdene:

Id. 267: Rørvik sykestue, avdeling
Id. 268: Rørvik sykestue, kjøkken
Id. 269: Hjemmebaserte tjenester avd 1 (inkl. Vikna bo-og servicesenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste)
Id. 270: Rus-og psykiatriavdelingen
Id. 271: Hjemmebaserte tjenester avd 2 (TPU)
Id. 272: Vikna kommunale legekontor (sentralbord /lab.)
Id. 273: SFO
Id. 274: Teknisk, vaktmestertjenester
Id. 275: Renholdsteamet
Id. 276: Serviceavdeling / sentralbord

Søknadsfrist: 26.02.2017

Se vedlegg: Ferievikarer 2017 (Filstørrelse: 207 KB)
Ferievikarer 2017 - Søknadsskjema

Se vedlegg: Ferievikarer 2017 - Søknadsskjema (Filstørrelse: 18 KB)
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
Joar Sæternes:
Anbefaling
Lagt inn 18.07.17
Jens erik kjønsø:
Mobildekning
Lagt inn 26.06.17
TK:
Feil i tekst rettet
Lagt inn 28.04.17
Kristen Høyforslett:
Feil i tekst
Lagt inn 28.04.17
Vikna kommune:
Jobbsøking
Lagt inn 01.03.17
Nyhetsarkiv