Skjemaer
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Her vil ulike kommunale søknadsskjema og linker til skjema på web bli lagt ut.

Vikna kommune skulle etter planen ha ny hjemmeside i drift i løpet av 2016. Prosjektet ble utsatt bla pga. usikkerhet rundt kommunereformen. Når usikkerheten rundt et eventuelt tvangssammenslåingsvedtak er avklart vil arbeidet med ny hjemmeside for Vikna kommune eller en eventuelt ny kommune bli igangsatt umiddelbart. På den nye hjemmesiden vil det bli en fyldig skjemabase med elektroniske skjema for en rekke tjenester. Fram til ny hjemmeside er på plass vil utvalget av skjema som er tilgjengelig på kommunens hjemmeside være sterkt begrenset.
SKJEMAER TIL NEDLASTING:
Bredbåndsstøtte til grendeprosjekt i 2019 - Rapporteringsskjema

Se vedlegg: Bredbåndsstøtte til grendeprosjekt i 2019 - Rapporteringsskjema (Filstørrelse: 79 KB)
Bredbåndsstøtte til grendeprosjekt i 2019 - Søknadsskjema

Se vedlegg: Bredbåndsstøtte til grendeprosjekt i 2019 - Søknadsskjema (Filstørrelse: 79 KB)
Rapporteringsskjema for tilskudd til kulturarrangement i Vikna kommune

Se vedlegg: Rapporteringsskjema for tilskudd til kulturarrangement i Vikna kommune (Filstørrelse: 18 KB)
Retningslinjer for søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage - barnehageåret 2019/2020

Se vedlegg: Retningslinjer for søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage - barnehageåret 2019/2020 (Filstørrelse: 90 KB)
Søknadsskjema - Redusert foreldrebetaling i barnehage - Barnehageåret 2019/2020

Se vedlegg: Søknadsskjema - Redusert foreldrebetaling i barnehage - Barnehageåret 2019/2020 (Filstørrelse: 162 KB)
Søknadsskjema - Vikna kulturskole 2019/2020

Se vedlegg: Søknadsskjema - Vikna kulturskole 2019/2020 (Filstørrelse: 734 KB)
Søknadsskjema for "Søknad om arrangementsstøtte til kulturarrangement i 2019"

Se vedlegg: Søknadsskjema for "Søknad om arrangementsstøtte til kulturarrangement i 2019" (Filstørrelse: 136 KB)
Søknad om deling etter matrikkelloven

Se vedlegg: Søknad om deling etter matrikkelloven (Filstørrelse: 60 KB)
Søknad om reseksjonering
Se også veiledning om reseksjonering

Se vedlegg: Søknad om reseksjonering (Filstørrelse: 880 KB)
Søknad om seksjonering
Se også veiledning.

Se vedlegg: Søknad om seksjonering (Filstørrelse: 1167 KB)
Veiledning - Søknad om reseksjonering

Se vedlegg: Veiledning - Søknad om reseksjonering (Filstørrelse: 674 KB)
Veiledning - Søknad om seksjonering

Se vedlegg: Veiledning - Søknad om seksjonering (Filstørrelse: 644 KB)
Søknad om helse- og omsorgstjenester

Se vedlegg: Søknad om helse- og omsorgstjenester (Filstørrelse: 375 KB)
Søknadsskjema - Kommunale boliger
Kommunale boliger i Vikna administreres av det kommunale foretaket Vikna kommunale Boligutleie KF.
Nærmere informasjon om leie av kommunale boliger får du ved å kontakte daglig leder Roar Ulsund tlf. 74 39 34 31, eller Vikna kommunes servicetorg tlf. 74393300.Se vedlegg: Søknadsskjema - Kommunale boliger (Filstørrelse: 191 KB)
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Innspill til dialog
jon sandow:
sykkel/gangveg rørvik til marøya
Lagt inn 22.11.19
Teknisk etat:
Rundkjøring
Lagt inn 23.10.19
Guttorm Ingebrigtsen:
Rundkjøring
Lagt inn 03.10.19
Ingunn Lysø:
Svar vedr nytt gatenavn
Lagt inn 19.09.19
Kjetil Hartviksen:
Gateadresse med nytt navn.
Lagt inn 10.09.19
Nyhetsarkiv