Helse og sosial
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Arbeidet som utføres av etatens mange ansatte spenner over den enkeltes livsløp, der en blir fulgt opp gjennom svangerskapsomsorg til pleie i livet avsluttende fase. Til å ivareta dette arbeidet har etaten mange ulike yrkesgrupper, som sammen skal kunne gi et helhetlig tilbud til innbyggerne i Vikna kommune.

Samhandlingsreformen ble innført 01.01.12. Dette er en av de største reformene som er innført i Norge. Reformen satte sitt preg på etaten helse- og sosial året 2012, gjennom nye og mer komplekse oppgaver, tidligere tilbakeføring fra sykehus til kommune og forebyggende helsearbeid. De ansatte har møtt disse utfordringene på en god måte og vi kan i dag gi et godt tilbud på de fleste områder.

    Etaten har følgende generelle målsetninger:
  • Brukeren/tjenestemottakeren skal settes i sentrum
  • Gi best mulig kvalitet på tjenestetilbudet slik at nye utfordringer kan imøtekommes
  • Sikre brukere av tjenestene rask, god og individuell saksbehandling
  • Ta vare på de ansatte ved å vise de tillit og gi mulighet for personlig utviklingOPPDATERING AV HJEMMESIDEN
Vikna kommune skulle etter planen ha ny hjemmeside i drift i løpet av 2016. Prosjektet ble utsatt bla pga. usikkerhet rundt kommunereformen. Når usikkerheten rundt et eventuelt tvangssammenslåingsvedtak er avklart vil arbeidet med ny hjemmeside for Vikna kommune eller en eventuelt ny kommune bli igangsatt umiddelbart.

Fram til ny hjemmeside er på plass vil informasjonen om kommunale tjenester være begrenset, og i liten grad bli oppdatert. Det vil derfor kunne finnes utdatert informasjon og "døde" linker.

Vikna kommune beklager dette og oppfordre publikum til å følge med på nyhetssakene på denne siden og på kommunens facebookside for informasjon.
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene:
Relaterte nyheter