Serviceavdelingen
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Om oss Kontakt Informasjon
Serviceavdelingen deles inn i to "tjenesteområder"
1. Utadrettet virksomhet -> Servicetorget
2. Interne tjenester

Servicetorget i serviceavdelingen er kommunens kontaktpunkt mot publikum. Servicetorget er etablert for å gi bedre service og tilgjengelighet til offentlige tjenester i Vikna. Dette gjøres blant annet med å tilby en rekke tjenester på tvers av avdelingsgrensene.

Servicetorget er det stedet alle innbyggerne i Vikna kommune skal kontakte når en har spørsmål og henvendelser om de kommunale tjenestene. Med ett sted å henvende seg, skal det bli enklere for innbyggerne å få hjelp og svar på spørsmål. Kommunen ønsker med dette å legge til rette for at innbyggerne skal få lettere tilgang til skjemaer, tjenester og informasjon.

Serviceavdelingen er også "hjertet i den interne organisasjonen". Her registreres, arkiveres, journalføres og ekspederes inn og utgående post. Serviceavdelingen har også ansvaret for IT, intern og ekstern kopiering, fellesinnkjøp av rekvisita, og er møtesekretariat for samtlige politiske organer. Gjennom serviceavdelingen får også media tilgang til informasjon gjennom postjournaler og utskrift av møteinnkallinger og protokoller.


  Hva kan serviceavdelingen gjøre for deg?
 • Ekspedisjon for alle etater
 • Opplysningstjeneste med bl.a informasjon om politiske prosesser og saksgang, søknadsfrister, rettigheter og plikter.
 • Publikums PC
 • Skjema, utlevering, mottak og veiledning.
 • Inngående og utgående faktura
 • Eiendomsskatt
 • Bostøtte
 • Møtesekretariat
 • Offentlig postjournal og arkiv
 • Kopiering

 • Mulighet for uforstyrrede samtaler

Dette er bare noe av det vi kan hjelpe til med i serviceavdelingen. Uansett hva du ønsker å spørre om, søke eller klage på, så vil serviceavdelingen gi et svar. Klarer ikke serviceavdelingen selv å svare på henvendelsen er det servicetorgets ansvar at saken havner på det rette skrivebordet!

Hvordan kontakte servicetorget?
Servicetorget holder til i 1. etg. på samfunnshuset (Engasvegen 27).
Åpningstid: Mandag - fredag kl. 08.00-15.30
Telefon: 74 39 33 00/ eller 74 39 34 29
Faks: 74 39 00 70
e-post: vikna@vikna.kommune.no
KONTAKTPERSON
Kvalø, Trine
Tlf.: 74 39 33 04 / 481 56 317
E-post:
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene: