Boligutleie
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Om oss Kontakt
Vikna kommunale Boligutleie KF

Vikna Kommunale Boligutleie KF, er et kommunalt foretak opprettet ved vedtak i Vikna kommunestyre og med hjemmel i kommunelovens kapitel 11, jfr § 62.

Foretaket eies av Vikna kommune. Daglig leder har kontor i 3. etg. i Samfunnshuset.

Foretakets formål er å skaffe til veie boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet, tilrettelagte boliger for personer med bistandsbehov (omsorgsboliger) og boliger til kommunens ansatte når bistand til å skaffe bolig inngår som del av kommunens arbeid for å skaffe eller beholde personell. Omfanget av virksomheten tilpasses kommunens behov og bestillinger.

Foretakets virksomhet vil primært være utleie og i nødvendig grad bygging, kjøp og salg av boliger tilpasset kommunens behov.

Søknadsskjema og nærmere informasjon om kommunale boliger får du ved å kontakte daglig leder, koordinerende enhet i Vikna kommune eller kommunes servicetorg.

Kontaktopplysning:
Ring kommunens sentralbord: 74 39 33 00
KONTAKTPERSON
Ulsund, Roar
Tlf.: 74393431
E-post:
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene: