Økonomiavdelingen
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Om oss Kontakt Nyheter
Henrikøya
Henrikøya
Økonomiavdelingen har ansvaret for det løpende arbeidet med kommunens økonomiforvaltning.

Avdelingen er delt inn i tre fagområder med økonomisjef Synnøve Westgård som administrativ leder.

Økonomisjef
Økonomisk planlegging
- økonomiplan
- årsbudsjett
Kostra - rapportering og analyser
Låneopptak

Lønn
Kommunal lønn og pensjon
Lønn og pensjon for Vikna havnevesen og Vikna kommunale boligutleie KF
Personforsikringer
Sykefraværsbehandling

Regnskap
Kommuneregnskap
Regnskap for Vikna kommunale boligutleie KF og Vikna havnevesen
Innkreving av kommunale avgifter, og avgifter knyttet til SFO
barnehageplasser, kulturskole og pleie- og omsorgstjenester

Skatt
Vikna skatteoppkreverkontor er fra og med 01.04.2017 samlokalisert med Nærøy skatteoppkreverkontor i deres lokaler i Idrettsvegen 1 på Kolvereid.

Henvendelser på telefon 74 38 26 00.

Mer informasjon om skatt finnes på www.skatteetaten.no
KONTAKTPERSON
Westgård, Synnøve
Tlf.: 74 39 34 21
E-post:
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene: