Næring
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Om oss Kontakt Nyheter
Nærings- og utviklingsplanen for Vikna kommune, ble vedtatt av kommunestyret i mars 2007. Denne planen vil legge føringer for de valg som kommunen gjør i forhold til diverse utviklingsoppgaver i årene framover. Tiltaksdelen i vil bli rullert årlig.

Nord-Trøndelag fylkeskommune opprettet i 2003 et regionalt utviklings- og næringsfond for Ytre Namdal med Kystgruppen som styre. Dette fondet forvaltes i dag av Ytre Namdal Næringsutvikling (YNN), som er en del av den eksterne virksomheten til Ytre Namdal videregående skole (YNVS).

Rådmennene i Ytre Namdal (Leka, Nærøy og Vikna) har vedtaksmyndighet i de sakene som blir behandlet av YNN opp til kr 50.000 i hver sak. Øvrige saker behandles av Kystgruppen. Egne vedtekter, retningslinjer og søknadsskjema er utarbeidet for forvaltningen av dette fondet.

YNN driver et Regionalt servicekontor for Ytre Namdal, som holder til i det gamle telenor bygget på Rørvik. YNN er utviklingsaktør for regional næringsutvikling og veileder for søkere til offentlige fond, støtteordninger og låneinnstanser.

Kontaktperson:
Greta Aarseth Nordbøe
e-post: gretha-aarseth.nordboe@ntfk.no

En mindre andel av det regionale fondet blir overført til den enkelte kommune. Vikna kommunes andel blir administrert over Vikna kommunale utviklingsfond, der midlene blir brukt til å støtte lokalt nærings- og kulturliv.
Dette på grunnlag av egne retningslinjer i tilknytning til dette fondet, vedtatt av formannskapet.

Søknader til fondet behandles samlet 3 ganger årlig.
Søknadsfrist er satt til 15. februar, 15. mai og 15. oktober.
Søknad sendes Vikna kommune v/ rådmannen.

Vikna kommune har over flere år samarbeidet med Vikna næringsforening om næringsutvikling og en del faste arrangementer som Skreifestival og Kystbymesse på våren, Hurtigrutas dag på sommeren og førjulsaktiviteter. Dette er arrangementer som gir Kystbyen Rørvik og Vikna stor omtale, og samler mye folk både fra egen region og tilreisende.

KONTAKTPERSON
Kvalø, Trine
Tlf.: 74 39 33 04 / 481 56 317
E-post:
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene: