Personal
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Om oss Kontakt
Personalsjefen ivaretar det overordnede personalansvaret i kommunen og har blant annet følgende oppgaver:


 • Rådgiving overfor etater og avdelinger mht råd og veiledning i personalsaker
 • Utvikling av intert regelverk for personalpolitikk i Vikna kommune
 • Ansvar for at lov, avtaleverk og regelverk som berører arbeidsgivers forhold til arbeidstakerne blir fulgt
 • Ansvar for at arbeidet med Helse
 • ,Miljø
 • og Sikkerhetsarbeidet blir fulgt opp
 • Ivareta kontakten opp mot bedriftshelsetjenesten.
 • Ansvar for oppfølging av IA avtalen og overordnet ansvar for oppfølging av sykemeldte
 • Personaladministrativt arbeid i politiske og partsammensatte utvalg, samt overfor kommunens forhandlingsutvalg
 • Representere rådmannen i tilsettingsutvalget og har ansvar for rekrutteringen til kommunen
 • Ansvar for at arbeidstakernes medbestemmelse blir ivaretatt gjennom jevnlige og planlagte møter med hovedtillitsvalgte
 • Ansvar for kommunens kontakt mot Kommunenes Sentralforbund i arbeidsgiverspørsmål

Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene: