Velkommen til Vikna!
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Om oss Kontakt
Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Vikna!

Vikna kommune har mange gode kvaliteter å by på. Nærmere presentasjon av ulike tilbud og muligheter finner du på denne siden.

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med kommunen på telefon 74 39 33 00 eller e-post vikna@vikna.kommune.no

Vikna kommune kan ikke garantere at denne siden er tilstrekkelig oppdatert til enhver tid. I påvente av ny hjemmesida skal vi gjøre vårt beste for å gjennomgå informasjonen og oppdatere/ slette info. slik at opplysningene på siden er mest mulig korrekte.

Ut over dette vil det ikke bli gjort endringer/ oppdateringer/ tilføyelser før ny hjemmeside er på plass.


OPPDATERING AV HJEMMESIDEN
Vikna kommune skulle etter planen ha ny hjemmeside i drift i løpet av 2016. Prosjektet ble utsatt bla pga. usikkerhet rundt kommunereformen. Når usikkerheten rundt et eventuelt tvangssammenslåingsvedtak er avklart vil arbeidet med ny hjemmeside for Vikna kommune eller en eventuelt ny kommune bli igangsatt umiddelbart.

Fram til ny hjemmeside er på plass vil informasjonen på hjemmesiden være begrenset, og i liten grad bli oppdatert. Det vil derfor kunne finnes utdatert informasjon og "døde" linker.

Vikna kommune beklager dette og oppfordre publikum til å følge med på nyhetssakene på denne siden og på kommunens facebookside for informasjon.

INFORMASJONEN NEDENFOR ER IKKE GJENNOMGÅTT OG OPPDATER PÅ NOEN ÅR. Vikna kommune velger likevel å la informasjonen ligge ute fordi mye av informasjonen kan være nyttig for mange. Dette til orientering.

KOMMUNALE VIRKSOMHETER
Her finner du informasjon om kommunale tjenester, med kontaktinformasjon, åpningstider mm. Mer informasjon om kommunens tjenestetilbud kan du finne andre steder på hjemmesiden, eller ved å kontakte kommunens servicetorg tlf. 74 39 33 00.

KULTUR OG FRITID
Vikna kommune har en variert natur med gode muligheter for fine opplevelser i øyriket både til lands og på sjøen. Kommunen har også et rikt kulturliv med bibliotek, ungdomsklubb, idretts- og svømmehall og et bredt utvalg av frivillige lag og foreninger innenfor musikk, teater og idrett mm. Over tid er det også innarbeidet tradisjoner med flere større årlige arrangement som Rørvikdagene, Kystkulturfestivalen, Skreifestivalen og Kystbymessa.

KART
Her finner du kart over Vikna kommune med info. om severdigheter, overnatting, spisesteder mv. Videre er det lagt ut et kart over tursti Borgan - Lyngstuen, "bykart" for Rørvik sentrum, og link til digitalt kartverk for Vikna og Nærøy.

NÆRINGSLIV
Vikna har et variert næringsliv. I Kystbyen Rørvik er det handel-, båt - og annen tjenesteproduksjon og utover i kommunen er landbruket og havbruksnæringen dominerende.

KOMMUNIKASJONER
Kommunesentret i Vikna, Rørvik, er et kommunikasjonsmessig knutepunkt i regionen med gode flyforbindelser, daglige hurtigruteanløp, hurtigbåtforbindelse og god landveis kommunikasjon.

TILSKUDDSORDNINGER MV.
Vikna kommune er førstelinjemottak for tilskuddsordninger til nærings- og kulturliv. Her finner du mer info. om de ulike tilskuddsordningene og veiledningstjenesten innenfor disse områdene.

BOLIG
Kommunens boligdrift drives gjennom Vikna kommunale Boligutleie KF. Kommunen har et begrenset antall boliger. Kontaktinformasjon og søknadsskjema finnes på linken ovenfor.

Boliger til salgs i Vikna - www.finn.no

Boliger til leie i Vikna - www.finn.no
KONTAKTPERSON
Kvalø, Trine
Tlf.: 74 39 33 04 / 481 56 317
E-post:
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene: