Landbrukskontoret
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Om oss Kontakt Informasjon Nyheter
Landbrukskontoret yter bistand ved utvikling av egen gård, både innen primærproduksjonen og innen tilleggsnæringer. Videre har kontoret ansvar for lov- og tilskuddsforvaltning.

Alle ønskes velkommen til å benytte våre tjenester.
Kontoret har åpningstid 08.00 til 15.30 alle dager.


Landbrukskontoret er for tiden bemannet med jordbrukssjef i 100% stilling. I tillegg kommer en delstilling underlagt serviceavdelingen.

Skogbrukstjenesten blir kjøpt fra Nærøy kommune. Kontaktperson i Nærøy kommune er skogbrukssjef Egil Solstad.

Anne Mette Haugan, Jordbrukssjef:
BU-ordningen, lovforvaltning, informasjonsblad, driftsplanlegging, forpaktningsloven, forurensningsloven, omdisponering av dyrka mark, nydyrking, bo- og driveplikt, SMIL-midlene (tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket), praktikantordningen, endra jordarbeiding, tidligpensjon for jordbrukere. Elg- og rådyr forvaltning, biologisk mangfold, rådgivning småskala næringsutvikling og grønn omsorg.

Roger Andersen, serviceavdelingen:
Produksjonstilskudd, avløsertilskudd ferie og fritid, avløsertilskudd ved sykdom, landbruksregistret, endringsmeldinger mv.Vakttelefon til veterinærvakta
KONTAKTPERSON
Haugan, Anne Mette
Tlf.: 74 39 34 32 / 414 58 270
E-post:
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene: