Legetjenesta
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Om oss Kontakt Nyheter
Ved behov for lege skal ein kontakte fastlegen sitt kontor. Ved akutt sjukdom skal ein ringe legevakttelefonen.

Legevakt
Døgnbemanna telefon 116117- ved behov for akutt hjelp: 113

På dagtid har kvar einskild fastlege ansvar for å gje naudsynt helsehjelp til sine pasientar. I tillegg har ein lege alltid beredskap for akutt sjukdom og for gjestepasientar med akutt sjukdom som ikkje har fastlege i distriktet.

På kveldstid er det vaktsamarbeid med Nærøy kommune. Legevaktslegen tek pasientar på det kontoret han eller ho arbeider til vanleg. Legevakta tek seg berre av akutt sjukdom som ikkje kan vente til neste dag. Legevaktstelefonen er døgnbemanna (tlf. 116117). Ved akutt, livstrugande sjukdom, ring 113.

Legekontor

Vikna kommunale legekontor
Adresse: Kirkegata 10A, 7900 Rørvik
Telefon: 74 39 33 30
Faks: 74 39 00 33

Åpningstider:
Ekspedisjon :
Mand, tirsd, onsd og fred åpen 08.15-12.00, og 12.30 - 15.30. Torsdag er det åpent fra 09.00-12.00, og 12.30 - 15.30
Telefon :
Mand, tirsd, onsd og fred er tlf åpen 08.15 -12.00,og 13.00-15.00. Torsdag er den åpen 09.00 - 12.00 og fra 13.00 - 15.00.

Kommuneoverlegen
Kommuneoverlegen er medisinsk fagleg rådgjevar for kommuneadministrasjon, politikarar, anna helsepersonall og folkesetnaden innan saker som omfattar miljøretta helsevern, smittevern eller helsemessig beredskap, og driv rådgjeving og tilsyn i saker innan desse områda. Håvard Avelsgaard er kommuneoverlege i Vikna.

Fastlegeordninga (informasjon frå www.helfo.no)

Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste

Ordningen er frivillig. Hvis du ikke ønsker å være med i den, må du selv finne en allmennlege å gå til. Hvis du ikke er med i fastlegeordningen, må du betale en høyere egenandel når du oppsøker en fastlege.
Du kan finne og bytte fastlege selv.
Klikk her for å bytte fastlege.

Regler for bytte av fastlege
Du kan bytte fastlege to ganger pr. kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin.
Du kan fritt velge mellom fastleger som har ledig kapasitet. En oppdatert oversikt over fastlegene finner du på MinFastlege. Det er ikke mulig å sette seg på venteliste hos en fastlege som har full liste. Noen grupper har allikevel rett til å komme inn på listen selv om listen er full. Dette gjelder:
Barn under 16 år med foreldre/foresatte på listen
Innbyggere som melder flytting til folkeregisteret tilbake til kommunen innenfor en tidsperiode på tre år og som ønsker samme fastlege som tidligere
Du kan velge fastlege i en annen kommune enn der du er bosatt.
Overføring av journalen fra tidligere fastlege til ny skjer ikke automatisk.
Hvis du ønsker at journalen skal overføres til den nye fastlegen, må du betale et beløp til din tidligere lege.
Dette beløpet kan ikke føres på egenandelskortet. Du må betale det uavhengig av om du har frikort eller ikke.

Klageadgang
Fastlegeordningen eies av kommunene, men administreres av HELFO. Ordningen gir deg rett til fastlege, men ikke rett til en bestemt fastlege.
Kommunen skal gjennom fastlegeordningen sikre at det er ledig plass på listene til fastlegene i kommunen eller i samarbeidende kommuner. Dersom du ikke får fastlege av kommunen du bor i, kan du klage til kommunen.
Det at du ikke får den fastlegen du ønsker, eller mister den legen du hittil har hatt, omfattes ikke av klageadgangen. Dersom du ønsker en lege med fulle lister, må du vente til vedkommende har ledig kapasitet.
Husk å melde flytting til folkeregisteret.
Etter at du har meldt flytting til folkeregisteret, får du brev fra HELFO som forteller deg om retten til å velge ny fastlege. Du finner flyttemeldingsblanketten på skatteetatens hjemmesider.

Transport til fastlege
Reise til fastlege dekkes kun til fastlegen innefor din bostedskommune.
Dersom du av helsemessige årsaker ikke er i stand til å benytte egen bil eller rutegående transport til/fra din fastlege, kan du få rekvisisjon for tilrettelagt reise.
Det er din fastlege som må vurdere din helsetilstand, og eventuelt utstede en rekvisisjon.
Du kan lese mer om pasienttransport på: www.pasientreiser.no.
KONTAKTPERSON
Avelsgaard, Håvard
Tlf.: 74 39 33 30
E-post:
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene: