NAV
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Om oss Kontakt
- NAV tilbyr hele det statlige tjenestespekteret fra tidligere trygdeetat og Aetat.

- NAV gir økonomisk sosialhjelp fra kommunen.
- NAV kontorets ekspedisjonstid er mandag onsdag og fredag fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Tirsdag og torsdag stengt.

- Telefonnummer: 55 55 33 33

"Vi gir mennesker muligheter" er NAV sin visjon.
Visjonen reflekterer 3 fundamentale samfunnsmessige funksjoner som skal ivaretas:
Mulighet for arbeid for flest mulig
Mulighet for meningsfulle aktiviteter for mennesker med spesielle behov
Muligheter for inntektssikring i henhold til rettigheter gitt i lovgivningen

"Tydelig, tilstede og løsningsdyktig" er NAV sine verdier.
Som organisasjon, som ledere og som ansatte skal vi oppleves å være tydelig, tilstede og løsningsdyktig, både i forhold til brukere av våre tjenester, i forhold til våre samarbeidsparter
(næringsliv, organisasjoner m.v) og mellom oss som jobber innad i organisasjonen.

NAV sine kommunale tjenester består i hovedsak av økonomisk sosialhjelp og gjeldsrådgivning. I tillegg er NAV en samarbeidspart med øvrige kommunale tjenester, først og fremst i forhold til brukere med spesielle behov. Som eksempel nevnes rus, psykiatri, flyktninger.

I tillegg ytes statlige tjenester innenfor områdene arbeid og aktivitet. Dette omfatter blant annet bistand til rekruttering av personell i arbeidslivet, bistand til å beholde/inkludere eksisterende personell i arbeidslivet, i tillegg til "ikke-aktivitetsbaserte" tjenester som veiledning og hjelp til utfylling av søknader i forbindelse med ulike statlige trygdeordninger.

Felles for alle statlige og kommunale tjenester er uansett «arbeidsrettet oppfølging».

Mer info. om NAV finner du på hjemmesida til NAV www.nav.no.
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene: