Rørvik Skole
bilde
Kontakt oss
Telefon:
Servicetorget: 74 39 33 00
Teknisk vakt: 468 47 864
E-post:
vikna@vikna.kommune.no
Postadresse:
Vikna kommune
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Besøksadresse:
Engasvn. 27
7900 Rørvik
Eksterne linker
Om oss Kontakt Informasjon Nyheter
Rørvik skole er en ganske stor skole i Nord-Trøndersk sammenheng, med over 500 elever. Skolen er fordelt på to ulike skolebygninger. 1-4 trinn som holder til på småskolen og 5-7 trinn på nye Rørvik skole. Elevene opplever derfor ikke at skolen er av en slik størrelse i sum elever.

Vår fordel er at vi har felles økonomi og en felles pedagogisk plattform for hele grunnskolen. Noen av våre lærere følger elevene når de flytter fra småskoleavdelingen til mellomtrinnsavdelingen, ved at de fortsetter å undervise elevene på 5. klassetrinn. Dette gjør overgangen mellom hovedtrinnene våre trygge og gode.

PALS har en sentral rolle ved Rørvik skole. I 2012 opprettet skolen et atferdsstøtteteam på småskolen. Dette teamet skal ha som mål å jobbe proaktivt i forhold til uønsket atferd. Samtidig har lærere og ledelse fokus på å øve og oppmuntre elevene til ønsket atferd i og utenfor klasserommet, et arbeid man kan se positive resultater av.

Skolefritidsordningen (SFO) gir et helårlig tilbud, slik at avdelingen er åpen også i skolens ferier.
Åpningstida er kl 07.30-16.30 hver dag. I skolefrie perioder utvides oppholdstida i SFO til også å gjelde undervisningstida. Skolefritidsordningen har 5 planleggingsdager i året som er sammenfallende med skolens dager. I 2012 benyttet 102 av skolens elever tilbudet. De var fordelt på 2 baser, en for 1. trinn og en for 2.- 4. trinn. Elevene som ønsker plass i SFO, skal gis
et pedagogisk tilrettelagt opphold med mulighet til utviklende leik, men også ro og hvile etter undervisninga. Vi ønsker at de skal ha god innflytelse på egen aktivitet og prøver å ta tak i det ungene er opptatt av. Vennskap og samhandling er viktig, alle trenger en venn, og våre voksne skal bidra til at alle barn i SFO opplever gleden ved vennskap. Alle barna har tid ute. De spiller fotball, leker i skogen, hopper tau, leker i sandkassen, går på ski og aker om vinteren. Kunstgressbanen hører til skolens nærmiljø, og denne nyttes i noe av våre aktiviteter. Det er også gode turmuligheter ved skolen som barna i SFO hadde stor glede av i året som gikk. I skolens sommerferie benyttet vi oss av svømmehallen som holdt åpent for publikum på dagtid.

Voksenopplæringen har sine lokaliteter i det gamle Telenor-bygget. Elevene våre er i hovedsak flyktinger fra Eritrea og Somalia. Vi har også elever fra flere forskjellige land som har giftet seg med nordmenn. I tillegg organiserer vi kveldskurs med elever fra bedrifter på Vikna. Kveldskursene har en pedagogisk ramme på 60 timer, mens flyktninger og de som har inngått ekteskap skal ha 550 timer norsk og 50 timer samfunnsfag. Vi skal gi kunnskaper om det norske samfunn og vår kultur. Vi bruker skolekjøkkenet på Rørvik skole for også å bruke mat og mattradisjoner som innfallsvinkler. Flyktingene skal gis kunnskap om både arbeidsliv og vårt skolesystem, slik at de kan velge jobb eller skole når de er ferdige med grunnopplæringen. Til sammen har 90 personer fått et tilrettelagt opplærings- eller kurstilbud ved skolen.
Vi samarbeider derfor med flere bedrifter både gjennom besøk og tilrettelagt språkpraksis. Skolen takker for å ha blitt tatt godt imot på arbeidsplassene. Vi samarbeider dessuten med flyktningtjenesten, NAV og helseetaten for å gi alle et helhetlig og godt opplæringstilbud.

Rektor
Geir Otto Paulsen
Hurtigvalg
Nyttig
Søk i nyhetene: